آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک بازرگانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک بازرگان 5672 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
17,365,030
537,620,891,307 ریال
12,800,497 $
2
3 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
18,394,068
504,907,816,059 ریال
12,021,615 $
3
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
15,740,578
457,415,834,135 ریال
10,890,853 $
4
7 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
14,375,343
430,965,884,447 ریال
10,261,092 $
5
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
13,525,064
401,264,029,814 ریال
9,553,905 $
6
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
12,386,835
368,056,893,439 ریال
8,763,259 $
7
12 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
10,908,027
325,281,379,243 ریال
7,744,795 $
8
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
7,160,891
217,989,732,328 ریال
5,190,232 $
9
5 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
4,576,035
136,438,408,641 ریال
3,248,534 $
10
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
97,820
94,024,886,000 ریال
2,238,688 $
11
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
12,062
69,090,139,952 ریال
1,645,003 $
12
11 / 1399
بازرگان
ترکيه
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
29,780
50,668,108,575 ریال
1,206,384 $
13
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
3,186,098
48,421,870,110 ریال
1,152,902 $
14
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
2,539
47,141,705,691 ریال
1,122,422 $
15
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
84134000
تلمبه هاي بتون
368,332
46,222,587,125 ریال
1,100,538 $
16
7 / 1399
بازرگان
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
3,228,589
46,003,440,008 ریال
1,095,320 $
17
6 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
274,394
44,419,012,850 ریال
1,057,596 $
18
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
2,875,144
43,243,099,416 ریال
1,029,598 $
19
7 / 1399
بازرگان
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
1,124,411
40,624,445,206 ریال
967,249 $
20
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
84134000
تلمبه هاي بتون
338,544
40,305,892,210 ریال
959,664 $
21
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
2,921,043
39,383,546,651 ریال
937,703 $
22
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
407,418
38,284,060,772 ریال
911,525 $
23
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
990,512
37,590,468,882 ریال
895,011 $
24
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
84821000
بلبرينگ.
97,056
37,120,620,345 ریال
883,824 $
25
11 / 1399
بازرگان
ترکيه
58012600
پارچه هاي شنيل، ا زپنبه.
181,020
36,531,857,342 ریال
869,806 $
26
7 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
197,243
35,865,788,204 ریال
853,947 $
27
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
145,305
35,493,174,725 ریال
845,076 $
28
11 / 1399
بازرگان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,174,520
35,203,726,239 ریال
838,184 $
29
7 / 1399
بازرگان
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
2,148,754
35,199,523,401 ریال
838,084 $
30
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
194,922
34,898,232,993 ریال
830,910 $
31
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
58012600
پارچه هاي شنيل، ا زپنبه.
159,996
34,377,987,400 ریال
818,524 $
32
11 / 1399
بازرگان
ترکيه
84821000
بلبرينگ.
91,065
34,305,346,140 ریال
816,794 $
33
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
84841010
درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت
64,985
33,799,503,077 ریال
804,750 $
34
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
209,510
33,684,033,299 ریال
802,001 $
35
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
2,006,095
33,350,361,168 ریال
794,056 $
36
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
188,813
33,316,086,537 ریال
793,240 $
37
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
72191100
محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، باپهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت بيش از10.mm
642,198
32,759,897,024 ریال
779,998 $
38
12 / 1399
بازرگان
ترکيه
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
86,967
32,758,787,312 ریال
779,971 $
39
5 / 1399
بازرگان
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
946,743
32,498,786,126 ریال
773,781 $
40
12 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
175,389
32,316,285,605 ریال
769,435 $
41
8 / 1399
بازرگان
ترکيه
51121100
پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم
17,398
32,285,460,268 ریال
768,701 $
42
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
55151100
ساير پارچه هاي تاروپودباف، غير مذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط با الياف ريون ويسکوز
85,574
32,061,394,070 ریال
763,367 $
43
10 / 1399
بازرگان
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
2,152,855
31,115,875,212 ریال
740,854 $
44
5 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
169,922
29,441,368,104 ریال
700,985 $
45
2 / 1399
بازرگان
ترکيه
84775900
ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر
98,160
29,104,365,660 ریال
692,961 $
46
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
84335930
ماشين بردا شت بلالPicker and husker
111,500
27,911,479,800 ریال
664,559 $
47
4 / 1399
بازرگان
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
171,914
27,896,004,644 ریال
664,191 $
48
12 / 1399
بازرگان
ترکيه
58012600
پارچه هاي شنيل، ا زپنبه.
144,236
27,884,912,119 ریال
663,926 $
49
6 / 1399
بازرگان
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
1,573,456
27,625,001,844 ریال
657,738 $
50
9 / 1399
بازرگان
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
773,141
27,594,884,565 ریال
657,021 $
مجموع کل (ریال): 4,941,764,876,084
مجموع کل (دلار): 117,661,069