آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک باشماقآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک باشماق 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
باشماق
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
3,889,651
110,075,454,015 ریال
2,620,844 $
2
3 / 1399
باشماق
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,100,786
31,254,397,527 ریال
744,152 $
3
1 / 1399
باشماق
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
505,852
14,231,773,296 ریال
338,852 $
مجموع کل (ریال): 155,561,624,838
مجموع کل (دلار): 3,703,848