آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک بجنوردآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک بجنورد 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
بجنورد
امارات متحده عربي
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
132,597
132,458,333,812 ریال
3,153,770 $
2
2 / 1399
بجنورد
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
29,661
130,481,400,000 ریال
3,106,700 $
3
4 / 1399
بجنورد
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
11,594
56,509,020,000 ریال
1,345,453 $
4
10 / 1399
بجنورد
امارات متحده عربي
28263000
هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک)
898,419
19,728,212,121 ریال
469,719 $
5
7 / 1399
بجنورد
امارات متحده عربي
72023000
فروسيليکومنگنز.
308,000
12,357,853,200 ریال
294,235 $
مجموع کل (ریال): 351,534,819,133
مجموع کل (دلار): 8,369,877