آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک تمرچين پيرانشهرآمار کل واردات از کشور عراق گمرک تمرچين پيرانشهر 280 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
389,427
46,476,846,774 ریال
1,106,592 $
2
7 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
283,583
33,647,042,520 ریال
801,120 $
3
9 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
207,705
27,754,654,200 ریال
660,825 $
4
8 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82121000
ک خودتراش
71,820
21,919,814,815 ریال
521,900 $
5
12 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
176,609
20,543,334,000 ریال
489,127 $
6
12 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
73249000
لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد
80,333
18,552,371,286 ریال
441,723 $
7
10 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
136,365
17,908,296,000 ریال
426,388 $
8
8 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
154,373
17,483,919,600 ریال
416,284 $
9
2 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
132,885
16,147,824,889 ریال
384,472 $
10
5 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82121000
ک خودتراش
41,696
16,052,981,756 ریال
382,214 $
11
10 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
73249000
لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد
74,007
15,923,377,153 ریال
379,128 $
12
2 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82122000
تيغه هاي خود ترا ش ا يمني (ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده به شکل نوا ر).
41,623
15,131,194,511 ریال
360,267 $
13
10 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
64,425
14,950,718,631 ریال
355,969 $
14
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
131,737
14,889,252,257 ریال
354,506 $
15
10 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
26080010
سنگ رو?
1,416,316
14,871,360,000 ریال
354,080 $
16
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
108,143
14,800,289,450 ریال
352,388 $
17
10 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
2,000,000
14,660,945,000 ریال
349,070 $
18
10 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
119,581
13,408,598,280 ریال
319,252 $
19
2 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82121000
ک خودتراش
42,800
13,375,598,600 ریال
318,467 $
20
5 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
1,773,000
12,431,941,470 ریال
295,999 $
21
12 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
79,216
12,047,241,674 ریال
286,839 $
22
11 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
96,543
11,807,838,000 ریال
281,139 $
23
9 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82121000
ک خودتراش
24,558
11,247,266,322 ریال
267,792 $
24
9 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
96,049
10,625,932,146 ریال
252,998 $
25
6 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82121000
ک خودتراش
18,655
10,395,615,918 ریال
247,515 $
26
2 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82129090
ساير
3,332
10,247,282,938 ریال
243,983 $
27
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
82121000
ک خودتراش
16,656
10,170,348,699 ریال
242,151 $
28
5 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83016010
سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان
19,904
10,043,801,918 ریال
239,138 $
29
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83016010
سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان
17,019
9,153,281,643 ریال
217,935 $
30
11 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
236,209
8,659,154,264 ریال
206,170 $
31
6 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
79,717
8,622,054,000 ریال
205,287 $
32
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
35,894
8,291,492,041 ریال
197,416 $
33
9 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
73249000
لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد
30,839
8,217,982,805 ریال
195,666 $
34
5 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
33,968
7,846,639,812 ریال
186,825 $
35
6 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
73249000
لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد
24,298
7,478,998,238 ریال
178,071 $
36
12 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
31,821
7,350,863,547 ریال
175,021 $
37
9 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
1,000,000
7,255,677,000 ریال
172,754 $
38
11 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
48,667
6,936,510,000 ریال
165,155 $
39
11 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83016010
سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان
12,726
6,586,399,632 ریال
156,819 $
40
3 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
27,100
6,335,664,748 ریال
150,849 $
41
3 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
84819040
اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010
35,873
6,277,086,363 ریال
149,454 $
42
3 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
44,068
6,244,171,570 ریال
148,671 $
43
5 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
49,919
6,165,908,400 ریال
146,807 $
44
3 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
10,959
6,141,701,022 ریال
146,231 $
45
11 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
26080010
سنگ رو?
513,382
6,042,981,980 ریال
143,881 $
46
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
84819040
اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010
30,046
5,952,581,688 ریال
141,728 $
47
12 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
26080010
سنگ رو?
551,778
5,884,140,000 ریال
140,099 $
48
4 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
73249000
لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد
18,412
5,677,327,130 ریال
135,174 $
49
11 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
24,165
5,581,840,639 ریال
132,901 $
50
2 / 1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
83016010
سيلندر (مغزي) قفل درب ساختمان
10,251
5,529,303,110 ریال
131,650 $
مجموع کل (ریال): 619,747,448,439
مجموع کل (دلار): 14,755,890