آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک تهران 3351 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
تهران
آلمان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
29,605
335,908,649,027 ریال
7,997,825 $
2
3 / 1399
تهران
آلمان
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
1,450,000
325,254,720,000 ریال
7,744,160 $
3
10 / 1399
غرب تهران
آلمان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
1,652
248,911,557,000 ریال
5,926,466 $
4
4 / 1399
تهران
آلمان
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
1,075,000
245,249,640,000 ریال
5,839,277 $
5
9 / 1399
تهران
آلمان
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
113,224
223,537,500,000 ریال
5,322,321 $
6
11 / 1399
تهران
آلمان
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
55,981
208,022,426,019 ریال
4,952,915 $
7
12 / 1399
غرب تهران
آلمان
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
21,840
202,364,271,420 ریال
4,818,197 $
8
12 / 1399
تهران
آلمان
86079900
اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند.
17,174
184,171,059,610 ریال
4,385,025 $
9
11 / 1399
تهران
آلمان
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
23,435
172,013,916,345 ریال
4,095,569 $
10
6 / 1399
تهران
آلمان
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
6,492
161,417,461,352 ریال
3,843,273 $
11
6 / 1399
تهران
آلمان
84212190
ساير
234,936
140,281,539,710 ریال
3,340,037 $
12
11 / 1399
تهران
آلمان
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
6,788
131,376,806,760 ریال
3,128,019 $
13
9 / 1399
تهران
آلمان
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
459,026
124,871,302,048 ریال
2,973,126 $
14
12 / 1399
تهران
آلمان
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
37,361
122,779,570,025 ریال
2,923,323 $
15
2 / 1399
تهران
آلمان
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
526,250
115,165,392,000 ریال
2,742,033 $
16
9 / 1399
تهران
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
826
108,604,196,585 ریال
2,585,814 $
17
11 / 1399
تهران
آلمان
84212190
ساير
213,175
108,585,098,876 ریال
2,585,359 $
18
3 / 1399
تهران
آلمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
14,324
104,290,095,014 ریال
2,483,098 $
19
12 / 1399
تهران
آلمان
84451100
ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines)
19,775
98,738,436,000 ریال
2,350,915 $
20
7 / 1399
تهران
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
143
95,061,766,864 ریال
2,263,375 $
21
5 / 1399
تهران
آلمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
135
93,961,969,920 ریال
2,237,190 $
22
2 / 1399
تهران
آلمان
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
23,905
93,764,467,440 ریال
2,232,487 $
23
10 / 1399
تهران
آلمان
84798200
ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن
16,470
86,228,431,405 ریال
2,053,058 $
24
6 / 1399
تهران
آلمان
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
38,067
85,539,372,134 ریال
2,036,652 $
25
2 / 1399
تهران
آلمان
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
61,152
84,800,293,994 ریال
2,019,055 $
26
9 / 1399
تهران
آلمان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
68,730
79,151,615,476 ریال
1,884,562 $
27
12 / 1399
تهران
آلمان
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
504,450
77,486,375,772 ریال
1,844,914 $
28
12 / 1399
تهران
آلمان
90213100
مفصل هاي مصنوعي
3,719
76,534,170,752 ریال
1,822,242 $
29
3 / 1399
تهران
آلمان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
9,236
70,498,847,484 ریال
1,678,544 $
30
12 / 1399
تهران
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
11,140
70,152,565,984 ریال
1,670,299 $
31
4 / 1399
تهران
آلمان
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
15,132
69,237,052,200 ریال
1,648,501 $
32
10 / 1399
تهران
آلمان
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
43,550
69,145,329,600 ریال
1,646,317 $
33
12 / 1399
تهران
آلمان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
122,045
64,436,893,347 ریال
1,534,212 $
34
11 / 1399
تهران
آلمان
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
8,872
63,408,400,000 ریال
1,509,724 $
35
11 / 1399
غرب تهران
آلمان
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
4,400
62,485,032,230 ریال
1,487,739 $
36
8 / 1399
تهران
آلمان
84212190
ساير
70,528
60,892,907,247 ریال
1,449,831 $
37
2 / 1399
تهران
آلمان
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
24,609
60,071,118,702 ریال
1,430,265 $
38
6 / 1399
تهران
آلمان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
52,315
59,911,553,866 ریال
1,426,466 $
39
6 / 1399
تهران
آلمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
17,050
59,253,567,440 ریال
1,410,799 $
40
2 / 1399
تهران
آلمان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
2,500
55,359,183,011 ریال
1,318,076 $
41
7 / 1399
تهران
آلمان
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
355,168
53,421,065,239 ریال
1,271,930 $
42
4 / 1399
تهران
آلمان
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
374,690
52,449,176,476 ریال
1,248,790 $
43
12 / 1399
تهران
آلمان
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
14,298
52,292,128,600 ریال
1,245,051 $
44
5 / 1399
تهران
آلمان
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
225,000
51,331,320,000 ریال
1,222,174 $
45
8 / 1399
تهران
آلمان
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
217,283
50,430,692,160 ریال
1,200,731 $
46
6 / 1399
تهران
آلمان
85352120
دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت
16,521
50,133,000,000 ریال
1,193,643 $
47
6 / 1399
تهران
آلمان
35030090
ساير
80,000
49,999,392,000 ریال
1,190,462 $
48
11 / 1399
تهران
آلمان
84431100
ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed)
141,400
49,871,420,000 ریال
1,187,415 $
49
12 / 1399
تهران
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
21,541
49,728,327,302 ریال
1,184,008 $
50
12 / 1399
تهران
آلمان
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
36,958
47,605,765,967 ریال
1,133,471 $
مجموع کل (ریال): 5,406,186,840,403
مجموع کل (دلار): 128,718,735