آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک تهران 486 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
تهران
اتريش
90221200
دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند
47,600
159,655,100,000 ریال
3,801,312 $
2
11 / 1399
تهران
اتريش
90221200
دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند
39,200
135,781,600,000 ریال
3,232,895 $
3
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
21,755
115,817,223,538 ریال
2,757,553 $
4
11 / 1399
تهران
اتريش
90221420
دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705
12,600
100,234,295,000 ریال
2,386,531 $
5
8 / 1399
تهران
اتريش
21069080
مكمل غذايي
51,408
80,206,328,189 ریال
1,909,674 $
6
4 / 1399
تهران
اتريش
30033990
سايرداروهاي هورمون دار فاقد ا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده و توليد داخلي ندارند
279
78,629,887,336 ریال
1,872,140 $
7
3 / 1399
تهران
اتريش
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
41,500
77,073,974,199 ریال
1,835,095 $
8
8 / 1399
تهران
اتريش
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
64,696
74,398,403,220 ریال
1,771,391 $
9
5 / 1399
تهران
اتريش
30033990
سايرداروهاي هورمون دار فاقد ا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده و توليد داخلي ندارند
232
70,841,286,880 ریال
1,686,697 $
10
12 / 1399
تهران
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2,934
69,613,864,655 ریال
1,657,473 $
11
6 / 1399
تهران
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,540
68,965,110,000 ریال
1,642,026 $
12
6 / 1399
تهران
اتريش
30049014
سایر داروها با منشاءطبیعی مورد مصرف انسان
85,025
67,347,487,147 ریال
1,603,512 $
13
2 / 1399
تهران
اتريش
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
100,284
64,423,502,792 ریال
1,533,893 $
14
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
11,027
54,203,869,296 ریال
1,290,568 $
15
10 / 1399
تهران
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
68,195
49,972,132,329 ریال
1,189,813 $
16
4 / 1399
تهران
اتريش
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
51,129
49,050,544,821 ریال
1,167,870 $
17
7 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
8,497
44,744,666,178 ریال
1,065,349 $
18
7 / 1399
تهران
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
29,472
43,598,463,446 ریال
1,038,059 $
19
5 / 1399
تهران
اتريش
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
133,200
43,158,216,000 ریال
1,027,577 $
20
9 / 1399
تهران
اتريش
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
33,953
40,978,296,408 ریال
975,674 $
21
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
7,795
40,750,296,474 ریال
970,245 $
22
12 / 1399
تهران
اتريش
84212190
ساير
49,613
39,770,472,500 ریال
946,916 $
23
8 / 1399
تهران
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,947
39,315,375,000 ریال
936,080 $
24
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
2,907
38,301,405,415 ریال
911,938 $
25
11 / 1399
تهران
اتريش
21069080
مكمل غذايي
30,145
38,219,112,384 ریال
909,979 $
26
10 / 1399
تهران
اتريش
90221420
دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705
4,800
38,187,700,000 ریال
909,231 $
27
8 / 1399
تهران
اتريش
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
95,095
36,949,564,863 ریال
879,752 $
28
6 / 1399
تهران
اتريش
39232110
کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن
25,116
31,633,363,020 ریال
753,175 $
29
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
40149000
اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر
8,992
31,358,493,109 ریال
746,631 $
30
10 / 1399
تهران
اتريش
90221200
دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند
8,400
29,414,850,000 ریال
700,354 $
31
1 / 1399
تهران
اتريش
90118000
ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر
7,100
27,149,051,200 ریال
646,406 $
32
3 / 1399
تهران
اتريش
21069080
مكمل غذايي
25,628
24,013,165,232 ریال
571,742 $
33
10 / 1399
تهران
اتريش
04022110
شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد
10,009
23,518,973,977 ریال
559,976 $
34
4 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
6,147
23,096,139,125 ریال
549,908 $
35
7 / 1399
تهران
اتريش
90183922
ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون
32,714
22,733,348,284 ریال
541,270 $
36
11 / 1399
تهران
اتريش
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
54,234
21,799,706,614 ریال
519,041 $
37
3 / 1399
تهران
اتريش
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
15,177
20,727,752,560 ریال
493,518 $
38
2 / 1399
تهران
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
3,836
18,984,624,083 ریال
452,015 $
39
6 / 1399
تهران
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
59,534
18,481,447,512 ریال
440,034 $
40
1 / 1399
تهران
اتريش
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
24,351
17,178,873,762 ریال
409,021 $
41
10 / 1399
تهران
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
4,590
16,282,965,000 ریال
387,690 $
42
11 / 1399
تهران
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
4,590
16,282,965,000 ریال
387,690 $
43
10 / 1399
تهران
اتريش
84823000
رولربيرينگ كروي (Spherical)
6,598
16,258,230,942 ریال
387,101 $
44
7 / 1399
تهران
اتريش
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
40,851
16,135,436,070 ریال
384,177 $
45
9 / 1399
تهران
اتريش
29141900
ساير ستن هاي غيرحلقوي، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن، بوتانون، متيل ايزو بوتيل ستن
1,080
15,735,854,250 ریال
374,663 $
46
12 / 1399
تهران
اتريش
04022110
شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد
8,003
14,682,621,187 ریال
349,586 $
47
6 / 1399
تهران
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
36,750
14,481,083,264 ریال
344,788 $
48
1 / 1399
تهران
اتريش
21069080
مكمل غذايي
5,393
13,949,760,216 ریال
332,137 $
49
11 / 1399
غرب تهران
اتريش
68129100
پوشاك، متفرعات پوشاك، پاي پوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوط ها بر اساس پنبه نسوز يابر اساس پنبه نسوز غير از پنبه نسوز كروسيدوليت
1,550
13,704,036,490 ریال
326,287 $
50
5 / 1399
تهران
اتريش
29291090
ساير ایزو سیانات ها
44,720
13,297,093,992 ریال
316,597 $
مجموع کل (ریال): 2,221,088,012,959
مجموع کل (دلار): 52,883,050