آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ارمنستان گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور ارمنستان گمرک تهران 77 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
تهران
ارمنستان
90221490
ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي
6,529
74,223,890,734 ریال
1,767,235 $
2
6 / 1399
تهران
ارمنستان
84813000
شير يکطرفه (غير قابل برگشت)
429
19,932,830,667 ریال
474,591 $
3
12 / 1399
تهران
ارمنستان
90185010
دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط
1,020
9,696,840,000 ریال
230,877 $
4
5 / 1399
تهران
ارمنستان
85052000
کوپلينگ ها، کلاج ها و ترمزهاي الکترومغناطيسي
4,243
9,419,657,233 ریال
224,278 $
5
5 / 1399
تهران
ارمنستان
84821000
بلبرينگ.
1,108
5,542,173,000 ریال
131,956 $
6
10 / 1399
تهران
ارمنستان
84481900
ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر
1,050
4,476,711,000 ریال
106,588 $
7
11 / 1399
تهران
ارمنستان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
2,375
4,419,923,810 ریال
105,236 $
8
10 / 1399
تهران
ارمنستان
90185010
دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط
416
3,870,680,000 ریال
92,159 $
9
4 / 1399
تهران
ارمنستان
39053000
پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه
20,000
3,574,180,800 ریال
85,100 $
10
8 / 1399
تهران
ارمنستان
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
4,600
3,375,066,000 ریال
80,359 $
11
12 / 1399
تهران
ارمنستان
39046120
پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر
22,000
2,970,295,200 ریال
70,721 $
12
4 / 1399
غرب تهران
ارمنستان
87032329
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي
4,647
2,847,600,000 ریال
67,800 $
13
5 / 1399
تهران
ارمنستان
38244010
افزودنيهاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون : پلي کربوکسيلات اتر
12,000
2,787,139,800 ریال
66,360 $
14
6 / 1399
تهران
ارمنستان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
2,857
2,738,823,703 ریال
65,210 $
15
12 / 1399
تهران
ارمنستان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
15,710
2,372,217,075 ریال
56,481 $
16
5 / 1399
تهران
ارمنستان
39123190
کربوکسي متيل سلولز و املاح آن به غير از گريد خوراکي
6,500
2,277,840,285 ریال
54,234 $
17
4 / 1399
تهران
ارمنستان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
234
2,255,988,420 ریال
53,714 $
18
10 / 1399
تهران
ارمنستان
84251110
انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر
3,062
2,255,348,550 ریال
53,699 $
19
2 / 1399
تهران
ارمنستان
84821000
بلبرينگ.
1,738
2,131,331,685 ریال
50,746 $
20
5 / 1399
تهران
ارمنستان
84589900
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر
17,500
2,022,355,116 ریال
48,151 $
21
6 / 1399
تهران
ارمنستان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
493
1,920,547,102 ریال
45,727 $
22
8 / 1399
تهران
ارمنستان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
4,500
1,879,095,270 ریال
44,740 $
23
4 / 1399
تهران
ارمنستان
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
615
1,859,119,290 ریال
44,265 $
24
10 / 1399
تهران
ارمنستان
84195090
سا?ر
240
1,760,643,300 ریال
41,920 $
25
7 / 1399
تهران
ارمنستان
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
14,780
1,758,235,680 ریال
41,863 $
26
4 / 1399
تهران
ارمنستان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
1,800
1,667,379,978 ریال
39,700 $
27
3 / 1399
تهران
ارمنستان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
1,377
1,600,874,100 ریال
38,116 $
28
9 / 1399
تهران
ارمنستان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
733
1,600,833,406 ریال
38,115 $
29
9 / 1399
تهران
ارمنستان
39123190
کربوکسي متيل سلولز و املاح آن به غير از گريد خوراکي
3,000
1,364,940,085 ریال
32,499 $
30
2 / 1399
تهران
ارمنستان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
2,207
1,346,904,832 ریال
32,069 $
31
6 / 1399
تهران
ارمنستان
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
602
1,294,064,078 ریال
30,811 $
32
11 / 1399
تهران
ارمنستان
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
138
1,253,952,000 ریال
29,856 $
33
4 / 1399
تهران
ارمنستان
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
300
1,231,005,195 ریال
29,310 $
34
8 / 1399
تهران
ارمنستان
21069010
استابيلايزر
2,500
1,126,860,150 ریال
26,830 $
35
2 / 1399
تهران
ارمنستان
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
3,040
1,094,208,000 ریال
26,053 $
36
8 / 1399
تهران
ارمنستان
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
7,200
1,059,746,051 ریال
25,232 $
37
5 / 1399
تهران
ارمنستان
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
7,041
1,011,224,124 ریال
24,077 $
38
4 / 1399
تهران
ارمنستان
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
240
1,009,629,600 ریال
24,039 $
39
9 / 1399
تهران
ارمنستان
38244090
ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر
7,200
819,430,235 ریال
19,510 $
40
10 / 1399
تهران
ارمنستان
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
1,540
801,016,593 ریال
19,072 $
41
6 / 1399
تهران
ارمنستان
84821000
بلبرينگ.
433
700,553,489 ریال
16,680 $
42
4 / 1399
تهران
ارمنستان
84212990
ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور
99
690,727,275 ریال
16,446 $
43
4 / 1399
تهران
ارمنستان
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
3,220
636,828,836 ریال
15,163 $
44
8 / 1399
تهران
ارمنستان
84251190
ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر
563
560,892,774 ریال
13,355 $
45
7 / 1399
تهران
ارمنستان
31051090
سايرکودها به شکل قرص يا اشکال همانند دربسته.... ناخالص کمتر از10 کيلوگرم غير مذکور
6,724
546,206,343 ریال
13,005 $
46
10 / 1399
تهران
ارمنستان
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
27
512,311,683 ریال
12,198 $
47
8 / 1399
تهران
ارمنستان
84612000
ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها
5,560
451,084,320 ریال
10,740 $
48
9 / 1399
تهران
ارمنستان
90262000
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار
962
425,295,836 ریال
10,126 $
49
7 / 1399
تهران
ارمنستان
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
2,100
412,835,495 ریال
9,829 $
50
4 / 1399
تهران
ارمنستان
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
72
399,740,040 ریال
9,518 $
مجموع کل (ریال): 195,987,078,238
مجموع کل (دلار): 4,666,359