آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسلواکي گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور اسلواکي گمرک تهران 52 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
تهران
اسلواکي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
13,460
42,374,820,000 ریال
1,008,924 $
2
12 / 1399
تهران
اسلواکي
87012000
ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها
68,193
35,027,719,430 ریال
833,993 $
3
7 / 1399
تهران
اسلواکي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
110,000
23,150,967,780 ریال
551,214 $
4
4 / 1399
تهران
اسلواکي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
88,000
17,744,804,000 ریال
422,495 $
5
11 / 1399
تهران
اسلواکي
84825000
رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني).
1,028
15,374,800,000 ریال
366,067 $
6
12 / 1399
تهران
اسلواکي
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
800
8,698,900,000 ریال
207,117 $
7
10 / 1399
تهران
اسلواکي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
2,887
6,894,045,000 ریال
164,144 $
8
12 / 1399
تهران
اسلواکي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
22,000
4,746,247,000 ریال
113,006 $
9
6 / 1399
تهران
اسلواکي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
22,000
4,625,538,500 ریال
110,132 $
10
2 / 1399
تهران
اسلواکي
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
17,121
4,247,372,812 ریال
101,128 $
11
11 / 1399
تهران
اسلواکي
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
1,155
4,104,160,000 ریال
97,718 $
12
10 / 1399
تهران
اسلواکي
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
270
2,898,807,665 ریال
69,019 $
13
9 / 1399
تهران
اسلواکي
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
2,586
2,815,743,094 ریال
67,042 $
14
12 / 1399
تهران
اسلواکي
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
149
2,788,904,890 ریال
66,402 $
15
1 / 1399
تهران
اسلواکي
31026000
املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم
129,600
2,684,286,864 ریال
63,912 $
16
9 / 1399
تهران
اسلواکي
85366910
کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک
1,685
2,541,203,280 ریال
60,505 $
17
10 / 1399
تهران
اسلواکي
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
1,320
2,241,829,904 ریال
53,377 $
18
5 / 1399
تهران
اسلواکي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
22,500
1,886,130,000 ریال
44,908 $
19
12 / 1399
تهران
اسلواکي
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
15,000
1,675,549,750 ریال
39,894 $
20
6 / 1399
تهران
اسلواکي
90189099
ساير، همچنين اجزا و قطعات و متفرعات
52
1,634,335,800 ریال
38,913 $
21
12 / 1399
تهران
اسلواکي
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
485
1,523,310,000 ریال
36,269 $
22
11 / 1399
تهران
اسلواکي
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
265
1,506,093,000 ریال
35,859 $
23
9 / 1399
تهران
اسلواکي
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
679
1,403,187,111 ریال
33,409 $
24
11 / 1399
تهران
اسلواکي
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
260
1,325,005,980 ریال
31,548 $
25
10 / 1399
تهران
اسلواکي
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
1,000
1,248,841,000 ریال
29,734 $
26
6 / 1399
تهران
اسلواکي
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
470
809,980,990 ریال
19,285 $
27
9 / 1399
تهران
اسلواکي
73129000
نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق.
11,112
721,929,586 ریال
17,189 $
28
6 / 1399
تهران
اسلواکي
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
175
658,940,888 ریال
15,689 $
29
9 / 1399
تهران
اسلواکي
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
650
566,244,000 ریال
13,482 $
30
6 / 1399
تهران
اسلواکي
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
156
535,771,371 ریال
12,756 $
31
6 / 1399
تهران
اسلواکي
72022900
فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم.
5,000
507,345,960 ریال
12,080 $
32
1 / 1399
تهران
اسلواکي
84311000
اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425
852
491,276,625 ریال
11,697 $
33
9 / 1399
تهران
اسلواکي
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
135
477,605,050 ریال
11,372 $
34
7 / 1399
تهران
اسلواکي
84829900
اجزاء و قطعات بلبرينگ يا رولربيرينگ (غير ازگلوله، سوزن وغلتک).
59
437,060,380 ریال
10,406 $
35
12 / 1399
تهران
اسلواکي
84311000
اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425
1,238
430,692,804 ریال
10,255 $
36
9 / 1399
تهران
اسلواکي
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
650
424,644,000 ریال
10,111 $
37
9 / 1399
تهران
اسلواکي
40091190
لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110
74
411,225,049 ریال
9,791 $
38
9 / 1399
تهران
اسلواکي
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
66
399,295,598 ریال
9,507 $
39
12 / 1399
تهران
اسلواکي
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
225
267,087,020 ریال
6,359 $
40
10 / 1399
تهران
اسلواکي
40091190
لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110
149
234,782,252 ریال
5,590 $
41
10 / 1399
تهران
اسلواکي
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
15
224,443,899 ریال
5,344 $
42
12 / 1399
تهران
اسلواکي
84254900
ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند
529
195,978,240 ریال
4,666 $
43
4 / 1399
تهران
اسلواکي
84823000
رولربيرينگ كروي (Spherical)
67
188,054,930 ریال
4,477 $
44
12 / 1399
تهران
اسلواکي
85371090
ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور
100
185,941,206 ریال
4,427 $
45
6 / 1399
تهران
اسلواکي
32072010
لعابها
75
112,966,146 ریال
2,690 $
46
9 / 1399
تهران
اسلواکي
90318020
حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري
8
98,021,560 ریال
2,334 $
47
6 / 1399
تهران
اسلواکي
38140000
حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد
65
70,446,978 ریال
1,677 $
48
9 / 1399
تهران
اسلواکي
84841090
سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر
14
64,090,188 ریال
1,526 $
49
10 / 1399
تهران
اسلواکي
84841090
سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر
5
52,287,865 ریال
1,245 $
50
10 / 1399
تهران
اسلواکي
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
1
9,854,702 ریال
235 $
مجموع کل (ریال): 203,738,570,147
مجموع کل (دلار): 4,850,919