آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسلووني گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور اسلووني گمرک تهران 135 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
تهران
اسلووني
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
27,382
36,915,043,794 ریال
878,930 $
2
10 / 1399
تهران
اسلووني
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
6,375
27,660,300,642 ریال
658,579 $
3
2 / 1399
تهران
اسلووني
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
48,596
25,055,695,978 ریال
596,564 $
4
7 / 1399
تهران
اسلووني
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,756
19,709,580,290 ریال
469,276 $
5
12 / 1399
تهران
اسلووني
72192100
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm
157,518
19,176,141,920 ریال
456,575 $
6
6 / 1399
تهران
اسلووني
76069110
قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج
100,000
14,423,525,200 ریال
343,417 $
7
9 / 1399
تهران
اسلووني
76069110
قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج
80,000
11,279,021,600 ریال
268,548 $
8
3 / 1399
تهران
اسلووني
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,783
11,146,824,000 ریال
265,401 $
9
12 / 1399
تهران
اسلووني
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
213,964
10,170,238,437 ریال
242,149 $
10
12 / 1399
تهران
اسلووني
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
1,350
9,515,569,166 ریال
226,561 $
11
7 / 1399
تهران
اسلووني
72192100
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm
69,556
8,987,557,068 ریال
213,989 $
12
6 / 1399
تهران
اسلووني
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
925
8,984,193,805 ریال
213,909 $
13
10 / 1399
تهران
اسلووني
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
1,212
8,861,820,000 ریال
210,996 $
14
9 / 1399
تهران
اسلووني
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
1,090
6,702,529,546 ریال
159,584 $
15
11 / 1399
تهران
اسلووني
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
4,403
6,502,282,763 ریال
154,816 $
16
8 / 1399
تهران
اسلووني
39092090
سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري
60,000
6,368,602,800 ریال
151,633 $
17
9 / 1399
تهران
اسلووني
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
31,728
5,715,177,062 ریال
136,076 $
18
11 / 1399
تهران
اسلووني
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
923
5,702,253,065 ریال
135,768 $
19
10 / 1399
تهران
اسلووني
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
6,467
5,660,655,660 ریال
134,778 $
20
6 / 1399
تهران
اسلووني
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
5,371
5,115,535,920 ریال
121,798 $
21
10 / 1399
تهران
اسلووني
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
326
4,975,570,800 ریال
118,466 $
22
11 / 1399
تهران
اسلووني
39092090
سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري
44,000
4,712,492,400 ریال
112,202 $
23
2 / 1399
تهران
اسلووني
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
510
4,616,965,064 ریال
109,928 $
24
11 / 1399
غرب تهران
اسلووني
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
3,250
4,540,364,025 ریال
108,104 $
25
12 / 1399
تهران
اسلووني
76069110
قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج
30,000
4,332,956,400 ریال
103,166 $
26
11 / 1399
تهران
اسلووني
33011200
روغن هاي اسانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق)
19,203
4,326,110,408 ریال
103,003 $
27
2 / 1399
تهران
اسلووني
85073000
ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم
8,233
4,304,889,452 ریال
102,497 $
28
2 / 1399
غرب تهران
اسلووني
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
5,000
4,252,448,400 ریال
101,249 $
29
10 / 1399
تهران
اسلووني
39202030
صفحه، ورق ياتيغه از پليمرهاي پروپيلن باضخامت 12 ميكرون و کمتر ويژه صنايع خازن سازي
12,500
3,996,094,884 ریال
95,145 $
30
9 / 1399
غرب تهران
اسلووني
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
2,000
3,992,912,000 ریال
95,069 $
31
5 / 1399
تهران
اسلووني
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
30,572
3,801,663,467 ریال
90,516 $
32
5 / 1399
تهران
اسلووني
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
1,928
3,522,698,447 ریال
83,874 $
33
8 / 1399
تهران
اسلووني
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
41,028
3,216,231,234 ریال
76,577 $
34
4 / 1399
تهران
اسلووني
39202030
صفحه، ورق ياتيغه از پليمرهاي پروپيلن باضخامت 12 ميكرون و کمتر ويژه صنايع خازن سازي
11,000
3,177,891,472 ریال
75,664 $
35
10 / 1399
تهران
اسلووني
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
549
3,138,355,666 ریال
74,723 $
36
4 / 1399
تهران
اسلووني
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
6,545
3,135,720,000 ریال
74,660 $
37
4 / 1399
تهران
اسلووني
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
4,500
3,122,362,800 ریال
74,342 $
38
12 / 1399
تهران
اسلووني
72192200
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm.
23,776
3,119,728,990 ریال
74,279 $
39
4 / 1399
تهران
اسلووني
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
27,374
2,987,723,251 ریال
71,136 $
40
4 / 1399
تهران
اسلووني
68041000
سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping)
29,110
2,961,509,880 ریال
70,512 $
41
1 / 1399
تهران
اسلووني
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
510
2,921,432,780 ریال
69,558 $
42
12 / 1399
تهران
اسلووني
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
2,709
2,747,060,057 ریال
65,406 $
43
11 / 1399
تهران
اسلووني
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
140
2,726,494,590 ریال
64,917 $
44
3 / 1399
تهران
اسلووني
32149000
ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند
15,872
2,684,921,635 ریال
63,927 $
45
12 / 1399
تهران
اسلووني
90318010
ترا ز بنايي
13,194
2,672,581,453 ریال
63,633 $
46
4 / 1399
تهران
اسلووني
90318010
ترا ز بنايي
13,650
2,625,142,611 ریال
62,503 $
47
3 / 1399
تهران
اسلووني
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
600
2,588,028,000 ریال
61,620 $
48
11 / 1399
تهران
اسلووني
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
2,214
2,448,048,000 ریال
58,287 $
49
8 / 1399
تهران
اسلووني
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
415
2,421,013,456 ریال
57,643 $
50
9 / 1399
تهران
اسلووني
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
677
2,391,312,000 ریال
56,936 $
مجموع کل (ریال): 356,113,272,338
مجموع کل (دلار): 8,478,889