آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک تهران 520 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
تهران
اسپانيا
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
159,262
67,519,376,064 ریال
1,607,604 $
2
12 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
13,880
58,070,824,569 ریال
1,382,639 $
3
8 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
14,596
55,054,048,760 ریال
1,310,811 $
4
11 / 1399
تهران
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
18,110
46,254,924,000 ریال
1,101,308 $
5
9 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
10,602
43,134,019,550 ریال
1,027,000 $
6
4 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
11,813
42,776,081,260 ریال
1,018,478 $
7
6 / 1399
تهران
اسپانيا
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
341,474
42,107,137,702 ریال
1,002,551 $
8
10 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
9,705
36,748,545,256 ریال
874,965 $
9
11 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
8,408
36,574,007,870 ریال
870,810 $
10
12 / 1399
تهران
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
15,265
34,731,792,000 ریال
826,947 $
11
5 / 1399
تهران
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
8,129
33,913,970,918 ریال
807,475 $
12
5 / 1399
تهران
اسپانيا
30045022
سایر داروها دارای ویتامین یا سایر محصولات شماره 2836 مورد مصرف دامپزشکی
75,314
33,813,015,360 ریال
805,072 $
13
11 / 1399
تهران
اسپانيا
01041010
گوسفند مولد نژاد خالص
64,020
33,424,632,500 ریال
795,825 $
14
12 / 1399
تهران
اسپانيا
01041010
گوسفند مولد نژاد خالص
62,380
33,308,596,472 ریال
793,062 $
15
10 / 1399
تهران
اسپانيا
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
59,681
29,752,836,000 ریال
708,401 $
16
10 / 1399
تهران
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
8,041
29,735,133,494 ریال
707,979 $
17
4 / 1399
تهران
اسپانيا
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
46,800
28,717,774,967 ریال
683,757 $
18
7 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
6,587
27,758,920,180 ریال
660,927 $
19
4 / 1399
تهران
اسپانيا
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
58,180
27,176,982,240 ریال
647,071 $
20
6 / 1399
تهران
اسپانيا
21069080
مكمل غذايي
4,910
27,147,763,980 ریال
646,375 $
21
10 / 1399
تهران
اسپانيا
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
18,940
25,057,015,500 ریال
596,596 $
22
12 / 1399
تهران
اسپانيا
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
58,708
24,741,308,634 ریال
589,079 $
23
7 / 1399
تهران
اسپانيا
21069080
مكمل غذايي
7,500
24,636,039,157 ریال
586,572 $
24
9 / 1399
تهران
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
26,800
23,063,670,562 ریال
549,135 $
25
6 / 1399
تهران
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
30,920
21,039,784,088 ریال
500,947 $
26
7 / 1399
تهران
اسپانيا
30045022
سایر داروها دارای ویتامین یا سایر محصولات شماره 2836 مورد مصرف دامپزشکی
38,808
20,919,769,440 ریال
498,090 $
27
8 / 1399
تهران
اسپانيا
30045022
سایر داروها دارای ویتامین یا سایر محصولات شماره 2836 مورد مصرف دامپزشکی
38,808
20,855,448,600 ریال
496,558 $
28
1 / 1399
تهران
اسپانيا
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
316,280
20,788,069,600 ریال
494,954 $
29
10 / 1399
تهران
اسپانيا
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
299,000
20,319,034,410 ریال
483,787 $
30
2 / 1399
تهران
اسپانيا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
6,441
19,897,684,800 ریال
473,754 $
31
4 / 1399
تهران
اسپانيا
21069080
مكمل غذايي
4,160
19,114,653,105 ریال
455,111 $
32
8 / 1399
تهران
اسپانيا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
4,530
16,940,215,500 ریال
403,338 $
33
8 / 1399
تهران
اسپانيا
21069080
مكمل غذايي
16,552
16,714,494,715 ریال
397,964 $
34
10 / 1399
تهران
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
22,462
16,645,190,820 ریال
396,314 $
35
2 / 1399
تهران
اسپانيا
21069080
مكمل غذايي
39,600
16,594,061,933 ریال
395,097 $
36
5 / 1399
تهران
اسپانيا
90330020
ساير ترموكوبلها
9,301
16,550,756,154 ریال
394,066 $
37
11 / 1399
تهران
اسپانيا
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
7,867
16,384,066,660 ریال
390,097 $
38
11 / 1399
تهران
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
5,000
16,267,278,960 ریال
387,316 $
39
7 / 1399
تهران
اسپانيا
32071030
جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
30,620
16,261,086,562 ریال
387,169 $
40
10 / 1399
تهران
اسپانيا
30049014
سایر داروها با منشاءطبیعی مورد مصرف انسان
6,428
16,253,370,000 ریال
386,985 $
41
11 / 1399
تهران
اسپانيا
28363010
سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دارويي
154,678
15,759,889,892 ریال
375,235 $
42
11 / 1399
تهران
اسپانيا
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
11,300
14,880,863,200 ریال
354,306 $
43
6 / 1399
تهران
اسپانيا
85059090
ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010
3,415
14,586,524,350 ریال
347,298 $
44
8 / 1399
تهران
اسپانيا
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
19,925
14,366,819,485 ریال
342,067 $
45
4 / 1399
تهران
اسپانيا
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
5,090
14,065,670,333 ریال
334,897 $
46
5 / 1399
تهران
اسپانيا
30041022
سایر پنی سیلین ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین ها یا مشتقات این محصولات مورد مصرف دامپزشکی
10,224
13,965,247,195 ریال
332,506 $
47
6 / 1399
تهران
اسپانيا
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
43,000
13,430,689,800 ریال
319,778 $
48
11 / 1399
تهران
اسپانيا
28230000
اکسيدهاي تيتان
61,470
13,339,382,951 ریال
317,604 $
49
6 / 1399
تهران
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
2,435
13,163,320,412 ریال
313,412 $
50
6 / 1399
تهران
اسپانيا
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
5,279
12,983,290,940 ریال
309,126 $
مجموع کل (ریال): 1,297,305,080,900
مجموع کل (دلار): 30,888,215