آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک تهران 3031 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
556,056
1,784,094,636,420 ریال
42,478,444 $
2
9 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
249,931
620,128,282,078 ریال
16,913,937 $
3
5 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
657,409
569,299,294,650 ریال
13,554,745 $
4
1 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
180,592
526,487,585,664 ریال
12,535,419 $
5
8 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
7,425
482,186,692,000 ریال
11,480,636 $
6
1 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
694,899
414,664,212,950 ریال
9,872,957 $
7
11 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
266,112
414,418,775,120 ریال
9,867,114 $
8
9 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
86079100
اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند.
87,125
366,989,395,186 ریال
8,737,843 $
9
5 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
302,133
343,949,944,905 ریال
9,914,998 $
10
12 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
86079100
اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند.
66,816
331,608,258,464 ریال
7,895,435 $
11
2 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
84,400
320,956,470,530 ریال
7,641,821 $
12
4 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
75,398
290,009,362,815 ریال
6,904,985 $
13
8 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
29252910
متفورمين
57,885
233,270,647,332 ریال
5,554,063 $
14
1 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
112,845
225,485,113,776 ریال
5,368,693 $
15
6 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
127,250
221,164,135,884 ریال
5,265,813 $
16
3 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
186,430
219,293,996,794 ریال
5,217,875 $
17
8 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
327,929
218,121,215,800 ریال
5,193,362 $
18
7 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84241090
سایر دستگاه های آتش نشانی
4,948
204,011,019,678 ریال
4,857,405 $
19
3 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
20,140
202,893,718,745 ریال
4,830,803 $
20
4 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
20,380
199,835,888,148 ریال
4,757,997 $
21
2 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
466,353
194,998,141,210 ریال
4,951,182 $
22
12 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
203,259
194,345,120,415 ریال
4,627,265 $
23
3 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84241000
دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده
305,351
194,124,366,704 ریال
4,622,009 $
24
5 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
40,200
191,204,283,496 ریال
4,552,483 $
25
10 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
526,991
186,168,448,050 ریال
4,432,582 $
26
6 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,099
184,111,065,765 ریال
4,383,597 $
27
3 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
01022110
گاو شيري مولد نژاد خالص
602,430
183,421,696,320 ریال
4,367,183 $
28
4 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84361000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات
419,429
158,051,947,250 ریال
3,763,142 $
29
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
801,233
154,920,018,378 ریال
3,688,572 $
30
6 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
879,150
154,074,958,918 ریال
3,668,451 $
31
12 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
39,216
152,478,794,834 ریال
3,630,447 $
32
1 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
150,558
148,742,839,358 ریال
3,541,496 $
33
12 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
12,556
146,436,969,461 ریال
3,486,595 $
34
9 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
13,739
145,812,590,000 ریال
3,471,728 $
35
8 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
165,970
143,092,859,775 ریال
3,406,973 $
36
12 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
786,250
135,102,249,683 ریال
4,015,535 $
37
2 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
831,589
134,402,727,505 ریال
3,200,065 $
38
1 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
01022110
گاو شيري مولد نژاد خالص
433,391
134,213,642,560 ریال
3,195,563 $
39
9 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
29252910
متفورمين
62,475
126,215,644,060 ریال
3,005,134 $
40
11 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
57,694
123,666,719,357 ریال
2,944,446 $
41
4 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
43,510
122,545,899,030 ریال
2,917,760 $
42
4 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
165,980
120,442,151,822 ریال
2,867,670 $
43
7 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
9,805
118,160,409,096 ریال
2,813,343 $
44
6 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
63,491
117,266,638,610 ریال
2,792,063 $
45
1 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
19,916
116,357,500,000 ریال
2,770,417 $
46
10 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
76,992
114,272,508,507 ریال
2,720,774 $
47
7 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
13,209
112,551,368,272 ریال
2,679,794 $
48
10 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
50,199
104,203,319,162 ریال
2,481,031 $
49
6 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84774000
ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي
225,350
101,410,140,000 ریال
2,414,527 $
50
10 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84742000
ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
140,072
101,203,474,780 ریال
2,409,607 $
مجموع کل (ریال): 12,502,867,139,317
مجموع کل (دلار): 302,665,779