آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ايالات متحده گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور ايالات متحده گمرک تهران 15 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
تهران
ايالات متحده
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
11,752
99,531,941,718 ریال
2,369,808 $
2
2 / 1399
تهران
ايالات متحده
21069080
مكمل غذايي
7,380
20,248,999,567 ریال
482,119 $
3
4 / 1399
تهران
ايالات متحده
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
4,063
19,426,898,896 ریال
462,545 $
4
4 / 1399
تهران
ايالات متحده
39269030
مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي
11,745
18,006,408,000 ریال
428,724 $
5
4 / 1399
تهران
ايالات متحده
90189090
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر
470
15,938,426,900 ریال
379,486 $
6
2 / 1399
تهران
ايالات متحده
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
55,452
13,325,502,201 ریال
317,274 $
7
11 / 1399
تهران
ايالات متحده
21069080
مكمل غذايي
1,600
7,129,079,540 ریال
169,740 $
8
4 / 1399
تهران
ايالات متحده
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
42,120
7,005,875,483 ریال
166,807 $
9
3 / 1399
تهران
ايالات متحده
37013020
فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255 ميلمتر بيشتر باشد
2,003
5,795,841,150 ریال
137,996 $
10
4 / 1399
تهران
ايالات متحده
83099010
درب آلومينيومي شيشه دارو
3,000
2,364,817,956 ریال
56,305 $
11
8 / 1399
تهران
ايالات متحده
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
25
1,274,371,865 ریال
30,342 $
12
4 / 1399
تهران
ايالات متحده
90278060
دستگاه الايزاو گروه بندي خون تمام اتوماتيك
249
1,180,727,349 ریال
28,113 $
13
11 / 1399
غرب تهران
ايالات متحده
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
900
1,026,632,122 ریال
24,444 $
14
8 / 1399
تهران
ايالات متحده
90189088
اجزا و قطعات دستگاه الکتروشوک قلبي دستي و خودکار
35
953,726,670 ریال
22,708 $
15
5 / 1399
غرب تهران
ايالات متحده
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
5,300
33,600,000 ریال
800 $
مجموع کل (ریال): 213,242,849,417
مجموع کل (دلار): 5,077,211