آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک تهران 5174 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
تهران
ترکيه
86079100
اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند.
200,020
636,266,260,666 ریال
15,149,197 $
2
12 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
30,103
474,758,620,371 ریال
11,303,777 $
3
5 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
4,177,530
333,592,087,336 ریال
7,942,669 $
4
11 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
18,389
287,275,342,357 ریال
6,839,889 $
5
9 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
20,363
281,382,273,724 ریال
6,699,578 $
6
6 / 1399
تهران
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
1,639,363
270,842,276,633 ریال
6,448,626 $
7
7 / 1399
تهران
ترکيه
86079100
اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند.
55,094
244,141,675,029 ریال
5,812,897 $
8
8 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
18,035
219,101,807,785 ریال
5,216,710 $
9
10 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
2,274,695
190,124,556,597 ریال
4,526,775 $
10
10 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
12,312
185,725,396,111 ریال
4,422,033 $
11
11 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
2,129,157
181,735,888,303 ریال
4,327,045 $
12
4 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
15,248
177,400,191,424 ریال
4,223,814 $
13
8 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
2,122,985
164,062,029,860 ریال
3,906,239 $
14
7 / 1399
تهران
ترکيه
18040000
کره، چربي و روغن کاکائو
600,000
163,378,380,000 ریال
3,889,961 $
15
6 / 1399
تهران
ترکيه
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
33,520
157,816,077,084 ریال
3,757,526 $
16
4 / 1399
تهران
ترکيه
18040000
کره، چربي و روغن کاکائو
600,000
153,591,900,000 ریال
3,656,950 $
17
4 / 1399
تهران
ترکيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
93,574
149,987,517,353 ریال
3,571,131 $
18
1 / 1399
تهران
ترکيه
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
604,325
148,980,319,601 ریال
3,547,150 $
19
7 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
14,542
146,953,389,466 ریال
3,498,890 $
20
12 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,703,591
145,613,988,788 ریال
3,467,000 $
21
9 / 1399
تهران
ترکيه
04022110
شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد
274,180
143,150,993,583 ریال
3,408,357 $
22
9 / 1399
تهران
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
909,266
140,389,712,309 ریال
3,342,612 $
23
5 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
14,542
134,988,245,663 ریال
3,214,006 $
24
9 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,603,042
128,605,649,840 ریال
3,062,039 $
25
12 / 1399
تهران
ترکيه
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
186,485
128,130,886,000 ریال
3,050,735 $
26
11 / 1399
تهران
ترکيه
84775900
ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر
350,000
127,451,499,000 ریال
3,034,560 $
27
9 / 1399
تهران
ترکيه
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
98,915
126,900,573,750 ریال
3,021,442 $
28
7 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,604,750
119,885,213,387 ریال
2,854,410 $
29
6 / 1399
تهران
ترکيه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
39,115
118,703,682,010 ریال
2,826,278 $
30
6 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,530,242
118,364,608,339 ریال
2,818,205 $
31
4 / 1399
تهران
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
745,147
114,740,764,545 ریال
2,731,923 $
32
6 / 1399
تهران
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
12,258
114,052,917,465 ریال
2,715,546 $
33
9 / 1399
تهران
ترکيه
30049091
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002 ، 3005 ، 3006 ) برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری عرضه شده دارای تولید داخل مشابه
820
113,638,570,465 ریال
2,705,680 $
34
5 / 1399
تهران
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
663,628
108,842,315,484 ریال
2,591,484 $
35
10 / 1399
تهران
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
515,270
107,743,617,234 ریال
2,565,324 $
36
12 / 1399
تهران
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
639,596
103,953,975,812 ریال
2,475,095 $
37
8 / 1399
تهران
ترکيه
98870434
با ساخت داخل بیشتر از 40% به استثنای لاستیک
9,886
100,844,526,380 ریال
2,401,060 $
38
12 / 1399
تهران
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
158,215
96,061,350,000 ریال
2,287,175 $
39
11 / 1399
تهران
ترکيه
84186990
ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي
75,095
93,059,892,000 ریال
2,215,712 $
40
12 / 1399
تهران
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
1,123,219
92,712,149,754 ریال
2,207,432 $
41
7 / 1399
تهران
ترکيه
04022110
شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد
164,949
91,499,688,805 ریال
2,178,564 $
42
10 / 1399
تهران
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
481,420
90,924,241,383 ریال
2,164,863 $
43
2 / 1399
تهران
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
3,212,687
90,392,374,477 ریال
2,152,199 $
44
11 / 1399
تهران
ترکيه
37019910
فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020
56,620
86,602,101,250 ریال
2,061,955 $
45
12 / 1399
تهران
ترکيه
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
500,000
84,587,668,720 ریال
2,607,913 $
46
7 / 1399
تهران
ترکيه
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
631,678
84,224,667,403 ریال
2,005,349 $
47
12 / 1399
تهران
ترکيه
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
44,597
82,233,022,817 ریال
1,957,929 $
48
3 / 1399
تهران
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
923,056
81,408,159,540 ریال
1,938,290 $
49
4 / 1399
تهران
ترکيه
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
655,750
81,212,975,998 ریال
1,933,642 $
50
9 / 1399
تهران
ترکيه
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
21,503
79,650,318,387 ریال
1,896,436 $
مجموع کل (ریال): 7,897,686,340,288
مجموع کل (دلار): 188,634,072