آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک تهران 126 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
67,562
681,996,809,063 ریال
16,238,019 $
2
5 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
42,474
441,798,105,962 ریال
10,519,003 $
3
9 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
39,115
407,745,088,183 ریال
9,708,216 $
4
7 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
38,782
405,756,287,554 ریال
9,660,864 $
5
6 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
32,003
340,593,828,809 ریال
8,109,377 $
6
3 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
32,003
309,823,408,569 ریال
7,376,748 $
7
11 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
46,144
276,647,141,068 ریال
6,586,837 $
8
8 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
21,327
222,884,832,286 ریال
5,306,782 $
9
2 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
17,591
170,298,213,330 ریال
4,054,719 $
10
1 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
10,668
104,992,603,691 ریال
2,499,824 $
11
9 / 1399
غرب تهران
دانمارک
84431600
ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک
11,800
40,668,737,460 ریال
968,303 $
12
8 / 1399
تهران
دانمارک
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
6,645
36,996,190,387 ریال
880,862 $
13
1 / 1399
تهران
دانمارک
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
6,645
36,612,768,614 ریال
871,733 $
14
6 / 1399
تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
104,300
27,732,435,660 ریال
660,296 $
15
11 / 1399
تهران
دانمارک
70101090
سايرآمپولها ا ز شيشه
4,261
26,404,754,087 ریال
628,685 $
16
9 / 1399
تهران
دانمارک
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
33,393
24,737,558,127 ریال
588,989 $
17
8 / 1399
تهران
دانمارک
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
26,448
23,117,047,474 ریال
550,406 $
18
4 / 1399
تهران
دانمارک
73089010
صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمآن ها در برابر زلزله
36,736
21,127,646,250 ریال
503,039 $
19
12 / 1399
تهران
دانمارک
49011000
کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده
13,687
19,825,669,731 ریال
472,040 $
20
1 / 1399
تهران
دانمارک
84341000
ماشين هاي شيردوش
15,953
19,804,475,160 ریال
471,535 $
21
3 / 1399
تهران
دانمارک
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
26,030
18,415,200,461 ریال
438,457 $
22
7 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
62,700
18,280,677,387 ریال
435,254 $
23
8 / 1399
تهران
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
20,032
17,615,684,392 ریال
419,421 $
24
11 / 1399
تهران
دانمارک
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
13,702
16,120,448,329 ریال
383,820 $
25
5 / 1399
تهران
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
17,875
16,051,936,941 ریال
382,189 $
26
8 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
49,000
15,286,600,512 ریال
363,967 $
27
3 / 1399
تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
34,740
14,800,377,735 ریال
352,390 $
28
2 / 1399
تهران
دانمارک
21069080
مكمل غذايي
482
13,205,529,792 ریال
314,417 $
29
11 / 1399
تهران
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
12,388
12,110,284,736 ریال
288,340 $
30
7 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
89,000
12,081,516,464 ریال
287,655 $
31
11 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
30,725
11,934,200,581 ریال
284,148 $
32
5 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
41,900
10,424,165,405 ریال
248,194 $
33
12 / 1399
تهران
دانمارک
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
4,310
10,198,552,810 ریال
242,823 $
34
5 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
57,420
9,900,433,635 ریال
235,725 $
35
10 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
52,180
9,630,505,908 ریال
229,298 $
36
12 / 1399
تهران
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
8,570
9,456,605,846 ریال
225,157 $
37
3 / 1399
تهران
دانمارک
39199040
ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر
1,258
8,655,404,045 ریال
206,081 $
38
3 / 1399
تهران
دانمارک
49011000
کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده
6,045
8,567,382,915 ریال
203,985 $
39
11 / 1399
تهران
دانمارک
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
3,845
8,541,183,881 ریال
203,362 $
40
7 / 1399
تهران
دانمارک
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
3,000
8,175,238,443 ریال
194,649 $
41
4 / 1399
تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
42,000
8,148,388,620 ریال
194,009 $
42
12 / 1399
تهران
دانمارک
48192090
ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي
21,391
7,880,266,512 ریال
187,625 $
43
6 / 1399
تهران
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
6,633
7,495,567,978 ریال
178,466 $
44
4 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
42,000
7,465,855,320 ریال
177,758 $
45
11 / 1399
تهران
دانمارک
84431300
ساير ماشين آلات جهت چاپ
19,005
7,357,155,000 ریال
175,170 $
46
3 / 1399
تهران
دانمارک
73089010
صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمآن ها در برابر زلزله
18,900
6,729,408,000 ریال
160,224 $
47
6 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
49,500
6,455,589,427 ریال
153,705 $
48
6 / 1399
تهران
دانمارک
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
2,526
6,114,013,340 ریال
145,572 $
49
11 / 1399
تهران
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
12,000
6,028,318,200 ریال
143,531 $
50
4 / 1399
تهران
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
334
5,359,225,760 ریال
127,601 $
مجموع کل (ریال): 3,958,049,319,840
مجموع کل (دلار): 94,239,270