آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور سويس گمرک تهران 430 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
تهران
سويس
90221490
ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي
27,416
317,204,159,504 ریال
7,552,480 $
2
10 / 1399
تهران
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
393,946
250,528,916,895 ریال
5,964,974 $
3
3 / 1399
تهران
سويس
90213100
مفصل هاي مصنوعي
5,546
206,582,771,678 ریال
4,918,637 $
4
10 / 1399
تهران
سويس
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
19,824
171,758,390,440 ریال
4,089,485 $
5
2 / 1399
تهران
سويس
90213100
مفصل هاي مصنوعي
2,521
163,918,363,720 ریال
3,902,818 $
6
12 / 1399
تهران
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
42,993
161,296,385,338 ریال
3,840,390 $
7
10 / 1399
تهران
سويس
90213100
مفصل هاي مصنوعي
3,407
146,876,925,456 ریال
3,497,070 $
8
9 / 1399
تهران
سويس
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
4,631
121,834,395,250 ریال
2,900,819 $
9
9 / 1399
تهران
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
11,161
117,348,182,520 ریال
2,794,004 $
10
6 / 1399
تهران
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
17,860
100,055,097,500 ریال
2,382,264 $
11
12 / 1399
تهران
سويس
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
587,350
95,242,097,221 ریال
2,267,669 $
12
8 / 1399
تهران
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
16,920
93,885,750,000 ریال
2,235,375 $
13
4 / 1399
تهران
سويس
90213100
مفصل هاي مصنوعي
2,475
93,170,433,315 ریال
2,218,344 $
14
9 / 1399
تهران
سويس
90213100
مفصل هاي مصنوعي
1,587
82,171,384,049 ریال
1,956,462 $
15
12 / 1399
تهران
سويس
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
79,434
78,785,593,200 ریال
1,875,847 $
16
6 / 1399
تهران
سويس
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
19,784
75,935,238,212 ریال
1,807,982 $
17
11 / 1399
تهران
سويس
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
78,744
74,830,392,000 ریال
1,781,676 $
18
12 / 1399
تهران
سويس
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
5,686
55,998,607,920 ریال
1,333,300 $
19
7 / 1399
تهران
سويس
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
9,761
52,020,572,452 ریال
1,238,585 $
20
11 / 1399
تهران
سويس
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
1,444
44,228,067,200 ریال
1,053,049 $
21
3 / 1399
تهران
سويس
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
223
44,214,547,160 ریال
1,052,727 $
22
4 / 1399
تهران
سويس
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
164,570
42,711,220,265 ریال
1,016,934 $
23
6 / 1399
تهران
سويس
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
1,481
42,676,646,400 ریال
1,016,111 $
24
8 / 1399
تهران
سويس
38089124
محصول آماده شیمیایی (حشره کش ها) کم خطر
16,121
40,012,148,784 ریال
952,670 $
25
9 / 1399
تهران
سويس
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
5,329
39,920,370,550 ریال
950,485 $
26
2 / 1399
تهران
سويس
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
813
36,944,644,440 ریال
879,634 $
27
6 / 1399
تهران
سويس
38089124
محصول آماده شیمیایی (حشره کش ها) کم خطر
19,585
35,449,130,592 ریال
844,027 $
28
11 / 1399
تهران
سويس
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,140
33,463,784,970 ریال
0 $
29
12 / 1399
تهران
سويس
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
42,040
29,386,649,717 ریال
699,682 $
30
7 / 1399
تهران
سويس
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
46,200
28,829,773,934 ریال
686,423 $
31
8 / 1399
تهران
سويس
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
34,136
28,770,260,553 ریال
685,006 $
32
9 / 1399
تهران
سويس
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
10,125
27,401,026,900 ریال
652,405 $
33
6 / 1399
تهران
سويس
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
31,060
27,062,156,640 ریال
644,337 $
34
11 / 1399
تهران
سويس
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
15,931
26,514,304,557 ریال
631,293 $
35
4 / 1399
تهران
سويس
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
141,649
25,957,835,320 ریال
618,044 $
36
3 / 1399
تهران
سويس
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
103,844
24,360,254,673 ریال
580,006 $
37
2 / 1399
تهران
سويس
21069080
مكمل غذايي
34,536
24,321,034,124 ریال
579,072 $
38
9 / 1399
تهران
سويس
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
25,476
23,673,988,800 ریال
563,666 $
39
4 / 1399
تهران
سويس
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
5,871
23,616,124,056 ریال
562,289 $
40
8 / 1399
تهران
سويس
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
76,000
22,858,998,780 ریال
544,262 $
41
6 / 1399
تهران
سويس
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
60,060
22,216,844,861 ریال
528,972 $
42
2 / 1399
غرب تهران
سويس
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,950
22,184,682,000 ریال
528,207 $
43
12 / 1399
تهران
سويس
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
10,882
21,844,092,737 ریال
520,097 $
44
8 / 1399
تهران
سويس
38089223
محصول آماده شیمیایی (سم تکنیکال) کم خطر
47,188
21,411,877,866 ریال
509,807 $
45
12 / 1399
تهران
سويس
29400090
قندهای خالص از لحاظ شیمیایی غیر از ساکارز، لاکتوزِ، مالتوز، گلوکزو فروکتوز( لوولوز) استرها، استال ها و استرهای قندو املاح آن، غیر ازمحصولات مشمول شماره های 2937، 2938 ،2939
172,750
21,296,965,452 ریال
507,071 $
46
12 / 1399
تهران
سويس
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
10,970
21,128,904,000 ریال
503,069 $
47
11 / 1399
تهران
سويس
38089223
محصول آماده شیمیایی (سم تکنیکال) کم خطر
5,695
20,758,937,030 ریال
494,260 $
48
10 / 1399
تهران
سويس
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
9,954
20,639,200,000 ریال
491,410 $
49
4 / 1399
تهران
سويس
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
733
20,464,619,200 ریال
487,253 $
50
10 / 1399
تهران
سويس
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
53,120
20,236,536,000 ریال
481,822 $
مجموع کل (ریال): 3,343,999,284,231
مجموع کل (دلار): 78,822,271