آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور عراق گمرک تهران 41 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
تهران
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,894,850
67,320,780,000 ریال
1,602,876 $
2
8 / 1399
تهران
عراق
84451900
ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
6,891
55,074,357,000 ریال
1,311,294 $
3
5 / 1399
تهران
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
586,885
21,934,314,000 ریال
522,246 $
4
5 / 1399
تهران
عراق
70060090
ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي
33,443
19,517,479,200 ریال
464,702 $
5
10 / 1399
تهران
عراق
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
260,000
16,077,441,120 ریال
382,796 $
6
8 / 1399
تهران
عراق
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
260,000
15,625,794,080 ریال
372,043 $
7
7 / 1399
تهران
عراق
39073010
رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد
62,100
14,671,037,856 ریال
349,310 $
8
7 / 1399
تهران
عراق
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
200,000
11,850,480,000 ریال
282,154 $
9
11 / 1399
غرب تهران
عراق
38249970
د? مت?ل مت?ل فسفونات، پل?مر با اکس?ران و فسفروس اکس?د
101,880
7,968,628,760 ریال
189,729 $
10
4 / 1399
غرب تهران
عراق
38249970
د? مت?ل مت?ل فسفونات، پل?مر با اکس?ران و فسفروس اکس?د
73,500
5,496,956,220 ریال
130,880 $
11
8 / 1399
تهران
عراق
39073010
رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد
20,700
5,230,336,552 ریال
124,532 $
12
5 / 1399
تهران
عراق
85447010
کابل ا لياف اپتيکي آماده شده براي مصرف، داراي اتصالات، متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده
810
4,804,626,401 ریال
114,396 $
13
12 / 1399
تهران
عراق
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
2,027
4,241,789,023 ریال
100,995 $
14
5 / 1399
تهران
عراق
84733090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور
230
3,178,827,801 ریال
75,686 $
15
6 / 1399
تهران
عراق
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
17,563
3,126,077,807 ریال
74,430 $
16
7 / 1399
تهران
عراق
85447010
کابل ا لياف اپتيکي آماده شده براي مصرف، داراي اتصالات، متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده
450
2,727,489,015 ریال
64,940 $
17
8 / 1399
تهران
عراق
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
6,100
2,712,424,520 ریال
64,582 $
18
7 / 1399
تهران
عراق
85447020
کابل های الیاف نوری بدون اتصالات
5,610
2,701,674,000 ریال
64,326 $
19
8 / 1399
تهران
عراق
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
1,290
2,582,913,719 ریال
61,498 $
20
11 / 1399
تهران
عراق
84248990
ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر
10,590
1,620,882,701 ریال
38,592 $
21
5 / 1399
تهران
عراق
85447020
کابل های الیاف نوری بدون اتصالات
12,460
1,582,466,895 ریال
37,678 $
22
6 / 1399
تهران
عراق
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
248
1,369,536,940 ریال
32,608 $
23
6 / 1399
غرب تهران
عراق
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
192,436
1,350,635,158 ریال
32,158 $
24
12 / 1399
تهران
عراق
84679900
ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد
885
928,050,400 ریال
22,096 $
25
12 / 1399
تهران
عراق
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
173
761,655,000 ریال
18,135 $
26
12 / 1399
تهران
عراق
84672100
مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي
451
709,854,325 ریال
16,901 $
27
12 / 1399
تهران
عراق
82075090
ا بزارها براي سوراخ کردن مواد (بجزسنگ) به قطر بيش از 1.5 mm
633
707,290,937 ریال
16,840 $
28
7 / 1399
تهران
عراق
84733090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور
210
680,184,198 ریال
16,195 $
29
2 / 1399
تهران
عراق
84135020
تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع ديافرا گمي
1,500
661,577,000 ریال
15,752 $
30
12 / 1399
تهران
عراق
84669100
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8464
271
556,437,476 ریال
13,249 $
31
10 / 1399
تهران
عراق
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
2,470
539,892,304 ریال
12,855 $
32
5 / 1399
تهران
عراق
84331900
ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که در جاي ديگرمذکور نباشد
1,368
408,732,615 ریال
9,732 $
33
11 / 1399
تهران
عراق
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
1,624
390,865,229 ریال
9,306 $
34
11 / 1399
تهران
عراق
85381000
تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها
1,351
368,745,300 ریال
8,780 $
35
4 / 1399
تهران
عراق
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
246
258,824,216 ریال
6,162 $
36
8 / 1399
تهران
عراق
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
700
257,013,666 ریال
6,119 $
37
4 / 1399
تهران
عراق
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
105
202,502,475 ریال
4,821 $
38
5 / 1399
تهران
عراق
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
47
153,242,884 ریال
3,649 $
39
5 / 1399
تهران
عراق
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
265
55,120,239 ریال
1,312 $
40
9 / 1399
تهران
عراق
39209990
سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر
100
54,782,898 ریال
1,304 $
41
7 / 1399
تهران
عراق
84136030
تلمبه هاي حلزوني
45
18,900,000 ریال
450 $
مجموع کل (ریال): 280,480,619,930
مجموع کل (دلار): 6,678,109