آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک تهران 750 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
85,495
524,656,550,413 ریال
12,491,823 $
2
4 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
54,710
313,730,152,000 ریال
7,469,766 $
3
2 / 1399
تهران
فرانسه
87032321
ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد
188,685
202,988,514,834 ریال
4,833,060 $
4
6 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
30,823
182,879,749,834 ریال
4,354,280 $
5
3 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
30,931
172,869,619,000 ریال
4,115,943 $
6
10 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
27,019
167,688,809,000 ریال
3,992,591 $
7
5 / 1399
تهران
فرانسه
29420030
گلوپي دوگرل بي سلفات
3,711
128,185,675,222 ریال
3,052,040 $
8
4 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
39,242
126,953,416,430 ریال
3,022,700 $
9
3 / 1399
تهران
فرانسه
29420030
گلوپي دوگرل بي سلفات
3,700
121,060,107,197 ریال
2,882,384 $
10
4 / 1399
تهران
فرانسه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
28,020
109,840,139,200 ریال
2,615,241 $
11
8 / 1399
تهران
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
15,603
99,549,772,800 ریال
2,370,233 $
12
6 / 1399
تهران
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
2,454
95,350,381,794 ریال
2,270,247 $
13
6 / 1399
تهران
فرانسه
29159010
والپروات سديم
10,832
92,990,825,876 ریال
2,214,067 $
14
8 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
32,896
89,289,862,455 ریال
2,125,949 $
15
8 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
14,226
85,110,360,000 ریال
2,026,437 $
16
5 / 1399
تهران
فرانسه
29159010
والپروات سديم
10,280
84,305,859,616 ریال
2,007,282 $
17
7 / 1399
تهران
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
151
81,737,823,281 ریال
1,946,139 $
18
3 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
20,778
72,035,602,128 ریال
1,715,133 $
19
7 / 1399
تهران
فرانسه
29329940
ماده موثره دوسه تکسل
1
69,425,941,075 ریال
1,652,999 $
20
4 / 1399
تهران
فرانسه
29329990
ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920
325
68,818,818,155 ریال
1,638,543 $
21
5 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
24,300
68,743,308,328 ریال
1,636,745 $
22
7 / 1399
تهران
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
5,888
68,022,757,000 ریال
1,619,589 $
23
12 / 1399
تهران
فرانسه
29420030
گلوپي دوگرل بي سلفات
1,857
65,891,970,610 ریال
1,568,856 $
24
6 / 1399
تهران
فرانسه
29420030
گلوپي دوگرل بي سلفات
1,850
65,301,572,780 ریال
1,554,799 $
25
2 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
23,328
59,349,688,320 ریال
1,413,088 $
26
12 / 1399
تهران
فرانسه
84381000
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند
151,290
56,701,154,000 ریال
1,350,027 $
27
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
30,855
47,075,642,866 ریال
1,120,849 $
28
12 / 1399
تهران
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
7,125
44,390,795,000 ریال
1,056,924 $
29
6 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
13,660
44,108,458,484 ریال
1,050,201 $
30
10 / 1399
تهران
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,350
43,956,377,500 ریال
1,046,580 $
31
7 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
15,664
43,141,246,976 ریال
1,027,173 $
32
9 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
7,146
42,844,340,000 ریال
1,020,103 $
33
5 / 1399
تهران
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
7,133
42,191,520,000 ریال
1,004,560 $
34
6 / 1399
تهران
فرانسه
29332960
فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د
3,161
42,121,923,458 ریال
1,002,903 $
35
4 / 1399
تهران
فرانسه
29159010
والپروات سديم
4,888
39,876,649,607 ریال
949,444 $
36
10 / 1399
تهران
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
4,417
39,269,967,762 ریال
934,999 $
37
3 / 1399
تهران
فرانسه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
153
36,207,812,000 ریال
862,091 $
38
5 / 1399
تهران
فرانسه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
131
35,887,040,000 ریال
854,453 $
39
4 / 1399
تهران
فرانسه
29332960
فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د
2,795
34,525,097,742 ریال
822,026 $
40
12 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
60,652
34,160,869,924 ریال
813,354 $
41
12 / 1399
تهران
فرانسه
85176190
ساير دستگاه ها براي ارسال يا دريافت صدا و غيره، غير مذكور
1,647
33,726,186,985 ریال
803,004 $
42
6 / 1399
تهران
فرانسه
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
8,121
31,709,937,913 ریال
754,999 $
43
2 / 1399
تهران
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
75
30,829,771,494 ریال
734,042 $
44
1 / 1399
تهران
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
7,000
26,581,608,346 ریال
632,895 $
45
3 / 1399
تهران
فرانسه
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
16,204
22,997,140,218 ریال
547,551 $
46
9 / 1399
تهران
فرانسه
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
42,405
22,586,828,715 ریال
537,782 $
47
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
14,731
22,450,069,675 ریال
534,525 $
48
9 / 1399
تهران
فرانسه
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
140
21,304,686,000 ریال
507,254 $
49
10 / 1399
تهران
فرانسه
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
4,046
20,808,204,821 ریال
495,433 $
50
12 / 1399
تهران
فرانسه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,836
20,187,716,044 ریال
480,660 $
مجموع کل (ریال): 4,096,418,322,878
مجموع کل (دلار): 97,533,766