آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور لوکزامبورگ گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور لوکزامبورگ گمرک تهران 178 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
81,400
43,529,630,503 ریال
1,036,420 $
2
12 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
11,500
38,111,404,950 ریال
907,414 $
3
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
44,000
37,446,210,300 ریال
891,576 $
4
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
11,200
28,601,771,616 ریال
680,995 $
5
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
13,700
27,923,226,884 ریال
664,839 $
6
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
5,100
24,556,431,912 ریال
584,677 $
7
5 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
25,375
21,810,570,526 ریال
519,299 $
8
11 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
6,500
21,133,539,375 ریال
503,180 $
9
12 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
39061000
پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي
6,240
19,439,856,336 ریال
462,854 $
10
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
40,000
19,315,408,000 ریال
459,891 $
11
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
40,000
18,933,300,000 ریال
450,793 $
12
6 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
8,000
18,745,429,800 ریال
446,320 $
13
5 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
10,000
18,725,063,350 ریال
445,835 $
14
11 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29181590
ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور
15,175
18,593,500,320 ریال
442,702 $
15
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
5,700
17,970,069,474 ریال
427,859 $
16
8 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
8,500
17,384,139,075 ریال
413,908 $
17
12 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
6,300
16,632,612,570 ریال
396,015 $
18
11 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29396900
سايرآلکالوئيدهاي زنگ چاودار؛ مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير از 29396100 لغايت 29396300
26
13,965,617,484 ریال
332,515 $
19
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
15,800
13,041,893,220 ریال
310,521 $
20
6 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
3,100
12,347,553,350 ریال
293,989 $
21
11 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
10,320
12,146,956,120 ریال
289,213 $
22
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
2,800
11,971,019,836 ریال
285,024 $
23
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
6,390
11,720,568,424 ریال
279,061 $
24
2 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
15,000
11,623,919,560 ریال
276,760 $
25
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
17,000
11,256,569,500 ریال
268,014 $
26
8 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
10,000
11,094,473,000 ریال
264,154 $
27
10 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
14,125
11,038,493,236 ریال
262,821 $
28
5 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
4,270
10,188,427,462 ریال
242,582 $
29
5 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
5,325
9,903,609,981 ریال
235,800 $
30
12 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
8,860
9,695,492,980 ریال
230,845 $
31
2 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
5,400
9,466,782,970 ریال
225,400 $
32
10 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
7,700
9,281,656,950 ریال
220,992 $
33
12 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
1,700
9,152,541,060 ریال
217,918 $
34
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
2,400
8,899,957,560 ریال
211,904 $
35
2 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
1,500
8,829,375,360 ریال
210,223 $
36
8 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
10,000
8,721,498,000 ریال
207,655 $
37
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362300
ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده
4,150
8,478,388,786 ریال
201,866 $
38
9 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362920
نيكوتينيك اسيد (نياسين)
24,600
8,476,421,736 ریال
201,820 $
39
4 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362910
نيكوتيناميد
10,000
8,330,721,630 ریال
198,351 $
40
3 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
3,000
8,082,886,050 ریال
192,450 $
41
7 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
32041790
سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه
3,000
8,061,226,400 ریال
191,934 $
42
8 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
1,500
8,048,969,750 ریال
191,642 $
43
5 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
28112200
دي اکسيد سيليسيم
15,840
7,839,759,312 ریال
186,661 $
44
5 / 1399
غرب تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
4,820
6,916,795,812 ریال
164,686 $
45
3 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
3,000
6,916,355,100 ریال
164,675 $
46
10 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
2,800
6,899,133,820 ریال
164,265 $
47
11 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
8,000
6,793,625,850 ریال
161,753 $
48
12 / 1399
غرب تهران
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
3,600
6,503,682,192 ریال
154,850 $
49
6 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362920
نيكوتينيك اسيد (نياسين)
16,800
6,361,821,000 ریال
151,472 $
50
5 / 1399
تهران
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
2,300
6,326,854,093 ریال
150,639 $
مجموع کل (ریال): 717,235,212,575
مجموع کل (دلار): 17,077,032