آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مالزي گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور مالزي گمرک تهران 78 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
1,062,400
57,256,143,742 ریال
1,363,242 $
2
12 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
608,400
36,189,448,088 ریال
861,654 $
3
7 / 1399
تهران
مالزي
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
498,301
29,986,443,687 ریال
713,963 $
4
2 / 1399
تهران
مالزي
48103900
کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر
497,920
24,608,132,110 ریال
585,908 $
5
9 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
321,500
17,718,749,782 ریال
421,875 $
6
9 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069020
امولسيفاير
245,000
15,101,824,500 ریال
359,567 $
7
3 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
224,000
12,591,147,520 ریال
299,789 $
8
5 / 1399
تهران
مالزي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
336,000
11,893,306,468 ریال
283,174 $
9
3 / 1399
تهران
مالزي
85352120
دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت
1,563
11,649,820,640 ریال
277,377 $
10
6 / 1399
تهران
مالزي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
180,000
11,078,458,020 ریال
263,773 $
11
9 / 1399
تهران
مالزي
15132919
روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين
242,000
11,076,562,640 ریال
263,728 $
12
5 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
210,600
10,505,396,655 ریال
250,128 $
13
8 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069020
امولسيفاير
151,500
9,805,033,260 ریال
233,453 $
14
10 / 1399
تهران
مالزي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
150,720
9,379,340,112 ریال
223,318 $
15
6 / 1399
تهران
مالزي
15162020
روغنCBE، CBR
217,600
9,272,599,680 ریال
220,776 $
16
4 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
163,800
8,774,535,861 ریال
208,918 $
17
10 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069010
استابيلايزر
49,000
8,421,901,950 ریال
200,521 $
18
7 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069020
امولسيفاير
122,500
7,553,789,775 ریال
179,852 $
19
8 / 1399
تهران
مالزي
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
26,000
7,187,875,227 ریال
171,140 $
20
7 / 1399
تهران
مالزي
38231100
اسيد استئاريك
144,000
6,671,505,600 ریال
158,845 $
21
8 / 1399
تهران
مالزي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
108,000
6,411,055,500 ریال
152,644 $
22
9 / 1399
تهران
مالزي
84141090
مدادتراش و تيغه آن
17,028
6,277,194,000 ریال
149,457 $
23
12 / 1399
تهران
مالزي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
106,400
5,745,990,336 ریال
136,809 $
24
2 / 1399
تهران
مالزي
15179090
مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر
110,000
4,338,078,800 ریال
103,288 $
25
7 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069010
استابيلايزر
24,500
4,237,491,825 ریال
100,893 $
26
12 / 1399
تهران
مالزي
29054500
گليسرول
100,000
4,145,201,600 ریال
98,695 $
27
6 / 1399
تهران
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
70,000
4,053,253,050 ریال
96,506 $
28
8 / 1399
تهران
مالزي
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
74,098
4,048,899,965 ریال
96,402 $
29
6 / 1399
تهران
مالزي
85152900
ساير ماشينها و دستگاه هاي زرد جوشكاري يا لحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد
150
3,994,096,110 ریال
95,098 $
30
9 / 1399
تهران
مالزي
64011010
کفش ضد آتش
6,335
3,532,449,180 ریال
84,106 $
31
4 / 1399
تهران
مالزي
29054500
گليسرول
100,000
3,410,568,000 ریال
81,204 $
32
8 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069010
استابيلايزر
19,600
3,331,907,880 ریال
79,331 $
33
5 / 1399
غرب تهران
مالزي
21069020
امولسيفاير
48,500
3,211,755,850 ریال
76,470 $
34
11 / 1399
تهران
مالزي
21069010
استابيلايزر
8,400
2,801,089,200 ریال
66,693 $
35
8 / 1399
تهران
مالزي
39069099
ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور
7,500
2,789,076,280 ریال
66,407 $
36
2 / 1399
تهران
مالزي
85472000
قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي
6,929
2,649,560,419 ریال
63,085 $
37
5 / 1399
تهران
مالزي
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
49,744
2,493,733,874 ریال
59,375 $
38
7 / 1399
تهران
مالزي
11063000
آرد، زبره و پودر محصولات فصل 8
12,000
2,407,825,255 ریال
57,329 $
39
10 / 1399
تهران
مالزي
38231100
اسيد استئاريك
48,000
2,270,620,000 ریال
54,062 $
40
10 / 1399
تهران
مالزي
40169960
L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله
6,578
2,269,280,040 ریال
54,030 $
41
2 / 1399
تهران
مالزي
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
878
2,109,313,628 ریال
50,222 $
42
9 / 1399
تهران
مالزي
37079010
داروهاي آماده جهت ظهور و ثبوت فيلم و کاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيد براي عکاسي (کيت وفله) راديو لوژي، ليتوگرافي و نقشه برداري
20,612
1,622,156,796 ریال
38,623 $
43
7 / 1399
تهران
مالزي
48053000
کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف
25,902
1,417,543,934 ریال
33,751 $
44
9 / 1399
تهران
مالزي
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
10,560
1,362,569,578 ریال
32,442 $
45
10 / 1399
تهران
مالزي
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
200
1,343,062,100 ریال
31,978 $
46
6 / 1399
تهران
مالزي
84609090
ساير ماشينهاي ا بزا ربراي گرفتن زوا يد،تيزکردن، سنگ زني... غير مذکور در جاي ديگر
39
1,139,758,200 ریال
27,137 $
47
2 / 1399
تهران
مالزي
95069190
ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL
1,374
1,110,741,483 ریال
26,446 $
48
11 / 1399
تهران
مالزي
40169960
L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله
2,128
920,465,000 ریال
21,916 $
49
8 / 1399
تهران
مالزي
85369090
سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
460
845,767,000 ریال
20,137 $
50
5 / 1399
تهران
مالزي
85365090
سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
450
816,495,750 ریال
19,440 $
مجموع کل (ریال): 403,829,015,950
مجموع کل (دلار): 9,614,977