آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مجارستان گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور مجارستان گمرک تهران 74 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
تهران
مجارستان
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
4,192
25,882,169,490 ریال
616,242 $
2
7 / 1399
تهران
مجارستان
87087039
ساير
313,890
25,352,562,600 ریال
603,632 $
3
6 / 1399
تهران
مجارستان
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
7,500
22,727,272,500 ریال
541,126 $
4
6 / 1399
تهران
مجارستان
87087039
ساير
276,678
22,546,370,520 ریال
536,818 $
5
11 / 1399
تهران
مجارستان
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
6,480
21,260,072,856 ریال
506,192 $
6
4 / 1399
تهران
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,621
17,920,803,237 ریال
426,686 $
7
5 / 1399
تهران
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
281
16,088,642,600 ریال
383,063 $
8
8 / 1399
تهران
مجارستان
87087039
ساير
168,324
13,542,788,080 ریال
322,447 $
9
7 / 1399
تهران
مجارستان
30042021
مکمل های دارویی مخصوص دام وطیور و آبزیان حاوی آنتی بیوتیک داراي توليد داخل مشابه
3,000
11,783,992,200 ریال
280,571 $
10
7 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
12,745
11,113,932,067 ریال
264,617 $
11
6 / 1399
تهران
مجارستان
84369900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد
12,421
10,812,184,110 ریال
257,433 $
12
8 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
13,442
10,654,805,829 ریال
253,686 $
13
5 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
22,771
8,848,452,286 ریال
210,677 $
14
3 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
13,929
8,760,944,460 ریال
208,594 $
15
12 / 1399
تهران
مجارستان
90221420
دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705
2,410
8,288,165,500 ریال
197,337 $
16
7 / 1399
تهران
مجارستان
84378010
دستگاه آسیاب غلطکی
13,250
7,469,391,459 ریال
177,843 $
17
6 / 1399
تهران
مجارستان
37019930
كليشه چاپ
4,156
7,168,452,274 ریال
170,677 $
18
7 / 1399
تهران
مجارستان
37019930
كليشه چاپ
4,156
7,168,452,274 ریال
170,677 $
19
7 / 1399
تهران
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
613
7,103,839,320 ریال
169,139 $
20
8 / 1399
تهران
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
443
6,995,875,765 ریال
166,568 $
21
9 / 1399
تهران
مجارستان
87087039
ساير
85,560
6,951,586,240 ریال
165,514 $
22
6 / 1399
تهران
مجارستان
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
42,300
6,795,449,350 ریال
161,796 $
23
7 / 1399
تهران
مجارستان
85359000
ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر
2,386
6,570,846,144 ریال
156,449 $
24
2 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
6,217
6,372,474,922 ریال
151,726 $
25
9 / 1399
تهران
مجارستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
1,160
5,549,691,000 ریال
132,136 $
26
4 / 1399
تهران
مجارستان
84369900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد
7,542
5,341,232,020 ریال
127,172 $
27
10 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
9,948
5,030,625,130 ریال
119,777 $
28
4 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
14,999
4,908,231,801 ریال
116,863 $
29
3 / 1399
تهران
مجارستان
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
4,599
4,854,379,347 ریال
115,580 $
30
10 / 1399
تهران
مجارستان
87087039
ساير
42,780
3,608,221,600 ریال
85,910 $
31
6 / 1399
تهران
مجارستان
87087029
قطعات و متفرعات چرخ ها، بجز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور
34,875
2,858,860,800 ریال
68,068 $
32
8 / 1399
تهران
مجارستان
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
46,000
2,625,323,750 ریال
62,508 $
33
7 / 1399
تهران
مجارستان
85354090
برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر
1,668
2,600,338,032 ریال
61,913 $
34
12 / 1399
تهران
مجارستان
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
46,000
2,530,485,700 ریال
60,250 $
35
4 / 1399
تهران
مجارستان
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
46,000
2,494,361,450 ریال
59,390 $
36
6 / 1399
تهران
مجارستان
85359000
ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر
1,874
2,470,730,740 ریال
58,827 $
37
8 / 1399
تهران
مجارستان
84369900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد
3,176
2,431,008,150 ریال
57,881 $
38
11 / 1399
تهران
مجارستان
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
7,620
2,275,875,000 ریال
54,188 $
39
7 / 1399
تهران
مجارستان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
10,173
2,014,956,000 ریال
47,975 $
40
9 / 1399
تهران
مجارستان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
5,800
1,954,846,822 ریال
46,544 $
41
9 / 1399
تهران
مجارستان
84369900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد
2,034
1,861,659,475 ریال
44,325 $
42
8 / 1399
تهران
مجارستان
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
20,534
1,779,191,308 ریال
42,362 $
43
12 / 1399
تهران
مجارستان
87087039
ساير
21,390
1,775,163,920 ریال
42,266 $
44
9 / 1399
تهران
مجارستان
84378090
دستگاه ها برای آسیاب کردن یا عمل آوردن غلات یا سبزیجات غلاف دار خشک کرده غیر از ماشین ها از نوع مورد مصرف در مزارع
975
1,755,820,836 ریال
41,805 $
45
9 / 1399
تهران
مجارستان
21069080
مكمل غذايي
1,604
1,701,878,331 ریال
40,521 $
46
3 / 1399
تهران
مجارستان
07104010
بذر ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده
1,448
1,665,815,400 ریال
39,662 $
47
11 / 1399
تهران
مجارستان
84819020
مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي
1,239
1,636,683,291 ریال
38,969 $
48
2 / 1399
تهران
مجارستان
87087029
قطعات و متفرعات چرخ ها، بجز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور
20,926
1,574,726,400 ریال
37,493 $
49
4 / 1399
تهران
مجارستان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
7,937
1,488,750,867 ریال
35,446 $
50
2 / 1399
تهران
مجارستان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
2,285
1,374,028,900 ریال
32,715 $
مجموع کل (ریال): 368,342,412,153
مجموع کل (دلار): 8,770,056