آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک تهران 243 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
42,326
243,657,600,000 ریال
5,801,371 $
2
10 / 1399
تهران
هنگ کنگ
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
5,721
202,831,100,000 ریال
4,829,312 $
3
12 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
117,290
101,554,000,000 ریال
2,417,952 $
4
8 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
71,823
39,056,934,000 ریال
929,927 $
5
9 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
587,500
38,062,359,500 ریال
906,247 $
6
7 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
390
30,177,763,200 ریال
718,518 $
7
8 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
453,000
29,138,702,860 ریال
693,779 $
8
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
219,599
27,741,782,295 ریال
660,519 $
9
5 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84193900
ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد
32,966
25,059,170,800 ریال
596,647 $
10
7 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
364,650
23,375,865,250 ریال
556,568 $
11
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73064010
لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر
304,798
20,091,189,681 ریال
478,362 $
12
4 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
25,168
19,812,650,794 ریال
471,730 $
13
12 / 1399
تهران
هنگ کنگ
30043212
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
8,351
19,761,192,000 ریال
470,505 $
14
10 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
561
19,321,806,000 ریال
460,043 $
15
7 / 1399
تهران
هنگ کنگ
38021000
زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon)
100,800
19,084,766,400 ریال
454,399 $
16
5 / 1399
تهران
هنگ کنگ
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
13,500
19,059,840,000 ریال
453,806 $
17
6 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
285,700
18,957,376,000 ریال
451,366 $
18
2 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
141,436
16,206,924,068 ریال
385,879 $
19
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
94059100
اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها
245,800
16,099,081,200 ریال
383,311 $
20
10 / 1399
تهران
هنگ کنگ
85340000
مدا رهاي چاپي
4,775
15,952,137,600 ریال
379,813 $
21
9 / 1399
تهران
هنگ کنگ
37011000
صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده
14,080
14,772,351,500 ریال
351,723 $
22
12 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
24,986
14,697,824,709 ریال
349,948 $
23
11 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
197,611
14,569,420,247 ریال
346,891 $
24
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
141,441
12,850,728,488 ریال
305,970 $
25
9 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
18,765
12,433,312,833 ریال
296,031 $
26
12 / 1399
تهران
هنگ کنگ
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
5,400
12,043,307,690 ریال
286,745 $
27
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
97,226
11,375,816,246 ریال
270,853 $
28
12 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
153,925
11,331,994,320 ریال
269,809 $
29
12 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84193900
ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد
15,470
11,251,937,905 ریال
267,903 $
30
11 / 1399
تهران
هنگ کنگ
39100090
ساير
46,000
11,186,753,500 ریال
266,351 $
31
2 / 1399
تهران
هنگ کنگ
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
3,983
10,894,016,400 ریال
259,381 $
32
2 / 1399
تهران
هنگ کنگ
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
1,080
10,432,851,975 ریال
248,401 $
33
11 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
75,999
9,821,489,843 ریال
233,845 $
34
6 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
7,415
9,640,472,704 ریال
229,535 $
35
4 / 1399
تهران
هنگ کنگ
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
12,657
9,394,239,931 ریال
223,672 $
36
5 / 1399
تهران
هنگ کنگ
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
19,599
8,297,116,617 ریال
197,550 $
37
4 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
136,485
8,265,987,641 ریال
196,809 $
38
11 / 1399
تهران
هنگ کنگ
37021000
فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده
6,443
8,258,387,926 ریال
196,628 $
39
2 / 1399
تهران
هنگ کنگ
73063010
لوله هاي به قطريک سانتيمترو کمتر، باسطح مقطع مدور،جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج
51,000
8,151,631,980 ریال
194,086 $
40
11 / 1399
تهران
هنگ کنگ
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
13,650
8,145,193,680 ریال
193,933 $
41
10 / 1399
تهران
هنگ کنگ
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
60,000
8,128,428,000 ریال
193,534 $
42
3 / 1399
تهران
هنگ کنگ
85176290
سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل
772
8,103,328,800 ریال
192,936 $
43
7 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
63,254
7,662,053,175 ریال
182,430 $
44
7 / 1399
تهران
هنگ کنگ
85044050
کنترل دور موتورInverter
1,882
7,286,377,500 ریال
173,485 $
45
7 / 1399
تهران
هنگ کنگ
38249980
غربال مولکول? (مولکولارس?و) بر پا?ه زئول?ت
92,000
7,220,160,000 ریال
171,909 $
46
3 / 1399
تهران
هنگ کنگ
29153900
ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso)
60,000
7,206,074,400 ریال
171,573 $
47
10 / 1399
غرب تهران
هنگ کنگ
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
95,473
7,137,590,604 ریال
169,943 $
48
10 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84193900
ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد
8,727
7,058,767,219 ریال
168,066 $
49
5 / 1399
تهران
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
8,345
6,726,961,530 ریال
160,166 $
50
10 / 1399
تهران
هنگ کنگ
85176290
سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل
614
6,485,509,000 ریال
154,417 $
مجموع کل (ریال): 1,235,832,328,011
مجموع کل (دلار): 29,424,577