آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور يونان گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور يونان گمرک تهران 71 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
تهران
يونان
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
11,534
34,438,792,968 ریال
819,971 $
2
1 / 1399
تهران
يونان
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
2,450
28,910,330,662 ریال
688,341 $
3
11 / 1399
تهران
يونان
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
10,307
20,610,865,827 ریال
490,735 $
4
12 / 1399
غرب تهران
يونان
20087010
هلو، همچنین شلیل و شفتالوآماده و محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل در ظرفی که حداقل 3 کیلوگرم گنجایش داشته باشه
291,184
14,214,149,236 ریال
338,432 $
5
9 / 1399
تهران
يونان
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
79,982
12,111,091,822 ریال
288,359 $
6
7 / 1399
غرب تهران
يونان
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
41,810
10,308,422,402 ریال
245,439 $
7
4 / 1399
غرب تهران
يونان
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
43,040
10,254,834,928 ریال
244,163 $
8
8 / 1399
تهران
يونان
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
3,377
7,700,850,000 ریال
183,354 $
9
2 / 1399
تهران
يونان
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
49,333
7,432,798,108 ریال
176,971 $
10
7 / 1399
غرب تهران
يونان
84431200
ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه صفحه اي (Sheetfed)، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه)
42,000
7,091,279,104 ریال
168,840 $
11
11 / 1399
غرب تهران
يونان
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
26,540
6,611,721,788 ریال
157,422 $
12
11 / 1399
تهران
يونان
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
2,100
6,578,745,000 ریال
156,637 $
13
11 / 1399
تهران
يونان
96190090
ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان
14,331
6,368,449,673 ریال
151,630 $
14
6 / 1399
تهران
يونان
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
4,568
6,166,359,000 ریال
146,818 $
15
9 / 1399
غرب تهران
يونان
20087010
هلو، همچنین شلیل و شفتالوآماده و محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل در ظرفی که حداقل 3 کیلوگرم گنجایش داشته باشه
114,000
5,476,204,500 ریال
130,386 $
16
5 / 1399
تهران
يونان
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
61,560
5,311,206,789 ریال
126,457 $
17
9 / 1399
تهران
يونان
34070010
فرآورده هاي دندانسازي
4,400
4,576,074,426 ریال
108,954 $
18
9 / 1399
تهران
يونان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
9,200
4,499,660,539 ریال
107,135 $
19
12 / 1399
تهران
يونان
96190090
ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان
10,678
4,239,982,034 ریال
100,952 $
20
11 / 1399
تهران
يونان
35019000
کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين، چسب کازئين
10,000
4,211,955,000 ریال
100,285 $
21
11 / 1399
غرب تهران
يونان
68051090
پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غير مذکور در جاي ديگر
16,500
4,119,928,900 ریال
98,094 $
22
11 / 1399
غرب تهران
يونان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
80,960
3,757,115,600 ریال
89,455 $
23
12 / 1399
غرب تهران
يونان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
80,935
3,706,009,456 ریال
88,238 $
24
5 / 1399
تهران
يونان
48025800
سايرکاغذ مقوا قشر نزده ا ندود نشده بوزن بيش از 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر 10% ا زا لياف مکانيكي
51,000
3,693,097,170 ریال
87,931 $
25
5 / 1399
تهران
يونان
96190090
ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان
8,476
3,645,165,312 ریال
86,790 $
26
9 / 1399
تهران
يونان
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
435
3,586,469,810 ریال
85,392 $
27
9 / 1399
غرب تهران
يونان
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
15,000
3,548,417,216 ریال
84,486 $
28
10 / 1399
تهران
يونان
96190090
ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان
11,887
2,856,297,828 ریال
68,007 $
29
10 / 1399
تهران
يونان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
185
2,681,523,733 ریال
63,846 $
30
5 / 1399
غرب تهران
يونان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
60,720
2,668,183,524 ریال
63,528 $
31
10 / 1399
تهران
يونان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
8,746
2,606,516,945 ریال
62,060 $
32
9 / 1399
تهران
يونان
69022090
آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر
35,285
2,574,040,209 ریال
61,287 $
33
6 / 1399
تهران
يونان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
9,302
2,438,793,855 ریال
58,067 $
34
10 / 1399
تهران
يونان
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
42,000
2,403,784,251 ریال
57,233 $
35
11 / 1399
تهران
يونان
84232000
باسکول براي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله
478
2,390,174,500 ریال
56,909 $
36
5 / 1399
تهران
يونان
76069210
قرص آلومينيومي (پولك)
21,000
2,389,882,880 ریال
56,902 $
37
12 / 1399
تهران
يونان
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
42,000
2,352,803,072 ریال
56,019 $
38
6 / 1399
تهران
يونان
84241090
سایر دستگاه های آتش نشانی
8,500
2,100,210,000 ریال
50,005 $
39
11 / 1399
غرب تهران
يونان
20087010
هلو، همچنین شلیل و شفتالوآماده و محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل در ظرفی که حداقل 3 کیلوگرم گنجایش داشته باشه
39,202
1,906,340,817 ریال
45,389 $
40
12 / 1399
تهران
يونان
84241090
سایر دستگاه های آتش نشانی
14,693
1,777,195,000 ریال
42,314 $
41
4 / 1399
تهران
يونان
96190090
ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان
4,015
1,586,779,430 ریال
37,780 $
42
12 / 1399
تهران
يونان
34070010
فرآورده هاي دندانسازي
1,240
1,584,388,500 ریال
37,724 $
43
9 / 1399
غرب تهران
يونان
68051090
پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غير مذکور در جاي ديگر
6,520
1,565,248,000 ریال
37,268 $
44
9 / 1399
تهران
يونان
90261020
سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک
608
1,464,326,878 ریال
34,865 $
45
4 / 1399
تهران
يونان
56012190
آوات، ساير اشياء از پنبه به غير از پنبه هيدروفيل
2,842
1,458,749,130 ریال
34,732 $
46
7 / 1399
تهران
يونان
84283900
بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد
8,180
1,425,317,200 ریال
33,936 $
47
4 / 1399
تهران
يونان
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
3,300
1,314,547,200 ریال
31,299 $
48
11 / 1399
تهران
يونان
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
165
1,198,222,900 ریال
28,529 $
49
3 / 1399
تهران
يونان
61151000
جوراب شلواري؛ جوراب آلات تراكمي درجه بندي شده (براي مثال، جورابهاي واريس)، بدون بكار بردن كفه، كشباف يا قلاب بافي شده
500
1,154,968,258 ریال
27,499 $
50
11 / 1399
تهران
يونان
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
21,000
1,127,316,750 ریال
26,841 $
مجموع کل (ریال): 278,195,588,130
مجموع کل (دلار): 6,623,706