آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک تهران 19 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
تهران
ژاپن
90221200
دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند
46,481
168,209,856,000 ریال
4,004,997 $
2
10 / 1399
تهران
ژاپن
90221200
دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند
48,019
150,700,416,000 ریال
3,588,105 $
3
7 / 1399
تهران
ژاپن
84129000
اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280
12,158
32,760,000,000 ریال
780,000 $
4
9 / 1399
تهران
ژاپن
84129000
اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280
10,950
32,760,000,000 ریال
780,000 $
5
10 / 1399
تهران
ژاپن
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
15,975
7,497,000,000 ریال
178,500 $
6
3 / 1399
تهران
ژاپن
84129000
اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280
1,250
7,009,800,000 ریال
166,900 $
7
4 / 1399
تهران
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,308
5,805,231,000 ریال
138,220 $
8
7 / 1399
غرب تهران
ژاپن
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
7,920
4,386,395,686 ریال
104,438 $
9
2 / 1399
تهران
ژاپن
84129000
اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280
198
3,100,256,000 ریال
73,816 $
10
4 / 1399
تهران
ژاپن
87083022
کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر
10,864
1,847,909,881 ریال
43,998 $
11
5 / 1399
تهران
ژاپن
29032300
تترا کلرواتيلن (پرکلرواتيلن)
42,900
1,338,258,870 ریال
31,863 $
12
1 / 1399
تهران
ژاپن
37079020
تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر
3,290
1,060,389,169 ریال
25,247 $
13
12 / 1399
تهران
ژاپن
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
10
860,466,960 ریال
20,487 $
14
10 / 1399
تهران
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,022
838,997,500 ریال
19,976 $
15
9 / 1399
تهران
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
528
279,064,500 ریال
6,644 $
16
2 / 1399
تهران
ژاپن
84812000
شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي.
42
206,229,520 ریال
4,910 $
17
2 / 1399
تهران
ژاپن
85078000
- ساير انباره ها
168
139,615,560 ریال
3,324 $
18
9 / 1399
تهران
ژاپن
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
140
101,275,044 ریال
2,411 $
19
1 / 1399
تهران
ژاپن
84439920
اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج
220
7,940,236 ریال
189 $
مجموع کل (ریال): 418,909,101,926
مجموع کل (دلار): 9,974,025