آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور کانادا گمرک تهران 48 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
تهران
کانادا
21061019
ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره
9,300
59,378,513,250 ریال
1,413,774 $
2
6 / 1399
تهران
کانادا
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
9,000
54,082,198,210 ریال
1,287,671 $
3
7 / 1399
تهران
کانادا
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
7,500
35,801,079,750 ریال
852,407 $
4
6 / 1399
تهران
کانادا
29362700
ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده
10,800
23,221,406,750 ریال
552,891 $
5
1 / 1399
تهران
کانادا
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
2,200
20,619,720,000 ریال
490,946 $
6
3 / 1399
تهران
کانادا
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
760
19,904,708,136 ریال
473,922 $
7
5 / 1399
تهران
کانادا
39204390
صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم
53,674
19,269,772,267 ریال
458,804 $
8
12 / 1399
تهران
کانادا
29161500
اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها
3,885
15,462,595,260 ریال
368,157 $
9
4 / 1399
تهران
کانادا
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
90,000
12,356,739,900 ریال
294,208 $
10
6 / 1399
تهران
کانادا
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
1,000
9,046,667,000 ریال
215,397 $
11
10 / 1399
تهران
کانادا
28211000
اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن
45,760
8,666,911,968 ریال
206,355 $
12
4 / 1399
تهران
کانادا
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
16,200
8,562,621,031 ریال
203,872 $
13
5 / 1399
تهران
کانادا
90181190
اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف
3,888
7,808,825,920 ریال
185,924 $
14
9 / 1399
تهران
کانادا
21061019
ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره
1,500
7,333,275,750 ریال
174,602 $
15
6 / 1399
تهران
کانادا
28365000
کربنات کلسيم
2,000
7,068,066,000 ریال
168,287 $
16
3 / 1399
تهران
کانادا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
4,801
5,156,469,448 ریال
122,773 $
17
6 / 1399
تهران
کانادا
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
500
4,358,640,700 ریال
103,777 $
18
2 / 1399
تهران
کانادا
48211000
انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده
3,825
4,040,287,200 ریال
96,197 $
19
7 / 1399
تهران
کانادا
29362700
ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده
1,700
3,697,869,750 ریال
88,045 $
20
9 / 1399
تهران
کانادا
13023200
لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره
2,160
3,630,290,400 ریال
86,435 $
21
1 / 1399
غرب تهران
کانادا
21069080
مكمل غذايي
4,629
3,432,969,400 ریال
81,737 $
22
11 / 1399
تهران
کانادا
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
22,500
3,416,382,300 ریال
81,342 $
23
10 / 1399
تهران
کانادا
21033000
آرد و زبره خردل و خردل آماده
22,500
3,345,735,900 ریال
79,660 $
24
5 / 1399
تهران
کانادا
39042200
پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised)
21,410
2,994,712,930 ریال
71,303 $
25
9 / 1399
تهران
کانادا
48219000
انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده
17,782
2,853,271,762 ریال
67,935 $
26
9 / 1399
تهران
کانادا
29269090
سایر ترکیبات دارای عامل نیتریل
400
2,765,275,500 ریال
65,840 $
27
5 / 1399
تهران
کانادا
29269090
سایر ترکیبات دارای عامل نیتریل
400
2,682,054,000 ریال
63,858 $
28
8 / 1399
تهران
کانادا
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
120
2,516,078,324 ریال
59,907 $
29
11 / 1399
تهران
کانادا
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
250
2,487,547,500 ریال
59,227 $
30
11 / 1399
تهران
کانادا
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
39,998
2,249,291,916 ریال
53,555 $
31
9 / 1399
تهران
کانادا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
1,411
2,204,328,125 ریال
52,484 $
32
5 / 1399
تهران
کانادا
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
995
1,913,429,250 ریال
45,558 $
33
5 / 1399
تهران
کانادا
39201020
صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن
4,496
1,819,586,138 ریال
43,323 $
34
1 / 1399
تهران
کانادا
21061019
ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره
500
1,640,205,000 ریال
39,052 $
35
12 / 1399
تهران
کانادا
73182900
ساير
40
1,222,866,159 ریال
29,116 $
36
2 / 1399
تهران
کانادا
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
73
1,161,121,350 ریال
27,646 $
37
12 / 1399
تهران
کانادا
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
250
1,133,850,410 ریال
26,996 $
38
8 / 1399
تهران
کانادا
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
373
1,101,273,900 ریال
26,221 $
39
6 / 1399
تهران
کانادا
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
490
1,037,329,700 ریال
24,698 $
40
9 / 1399
تهران
کانادا
21069080
مكمل غذايي
90
1,016,393,787 ریال
24,200 $
41
11 / 1399
تهران
کانادا
29161500
اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها
195
872,134,154 ریال
20,765 $
42
2 / 1399
تهران
کانادا
34029020
پاك كننده هاي صنعتي
4,813
592,802,584 ریال
14,114 $
43
10 / 1399
تهران
کانادا
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
400
573,316,800 ریال
13,650 $
44
5 / 1399
تهران
کانادا
21069080
مكمل غذايي
200
484,960,000 ریال
11,547 $
45
8 / 1399
تهران
کانادا
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
300
276,253,600 ریال
6,577 $
46
12 / 1399
تهران
کانادا
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
15
224,505,381 ریال
5,345 $
47
8 / 1399
تهران
کانادا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
30
49,331,000 ریال
1,175 $
48
11 / 1399
تهران
کانادا
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
25
39,800,760 ریال
948 $
مجموع کل (ریال): 375,573,466,320
مجموع کل (دلار): 8,942,223