آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک جلفا 104 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
جلفا
آلمان
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
1,534,466
585,562,564,403 ریال
13,941,966 $
2
11 / 1399
جلفا
آلمان
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,159,115
478,648,438,808 ریال
9,228,150 $
3
8 / 1399
جلفا
آلمان
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
938,699
373,276,042,530 ریال
8,887,525 $
4
7 / 1399
جلفا
آلمان
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
788,158
312,635,760,871 ریال
7,443,709 $
5
3 / 1399
جلفا
آلمان
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
582,398
220,110,748,971 ریال
5,240,732 $
6
12 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
37,463
167,308,480,672 ریال
3,983,535 $
7
4 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
48,215
162,060,630,809 ریال
3,858,586 $
8
11 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
42,976
150,118,171,817 ریال
3,574,242 $
9
10 / 1399
جلفا
آلمان
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
283,166
117,749,630,826 ریال
2,803,563 $
10
10 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
27,637
83,761,030,206 ریال
1,994,310 $
11
3 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
19,968
61,001,438,618 ریال
1,452,415 $
12
10 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
41,067
49,687,724,120 ریال
1,183,041 $
13
8 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
21,925
49,408,566,512 ریال
1,176,394 $
14
6 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
34,081
41,795,264,893 ریال
995,125 $
15
9 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
34,247
34,155,406,067 ریال
813,224 $
16
11 / 1399
جلفا
آلمان
24039900
ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباكو
73,316
32,139,768,791 ریال
765,233 $
17
3 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
10,637
30,024,487,517 ریال
714,869 $
18
7 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
26,717
24,635,644,965 ریال
586,563 $
19
5 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
17,864
23,816,302,826 ریال
567,055 $
20
1 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
10,867
23,624,595,527 ریال
562,490 $
21
12 / 1399
جلفا
آلمان
24012010
توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دوربریده یا ساقه بریده باشد.
71,108
22,321,631,621 ریال
531,467 $
22
6 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
27,066
19,389,528,000 ریال
461,655 $
23
7 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
2,000
18,717,480,000 ریال
445,654 $
24
5 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
20,165
16,366,616,474 ریال
389,681 $
25
11 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
27,262
16,235,758,680 ریال
386,566 $
26
9 / 1399
جلفا
آلمان
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
5,100
14,616,267,050 ریال
348,006 $
27
7 / 1399
جلفا
آلمان
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
14,816
13,876,343,410 ریال
330,389 $
28
5 / 1399
جلفا
آلمان
23099090
ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور
6,861
10,885,203,675 ریال
259,172 $
29
7 / 1399
جلفا
آلمان
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
40,274
10,123,496,060 ریال
241,036 $
30
8 / 1399
جلفا
آلمان
21069080
مكمل غذايي
12,031
9,782,005,148 ریال
232,905 $
31
1 / 1399
جلفا
آلمان
34029090
ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر
91,432
9,430,195,531 ریال
224,528 $
32
1 / 1399
جلفا
آلمان
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
12,525
9,113,226,277 ریال
216,982 $
33
9 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
10,295
8,846,846,621 ریال
210,639 $
34
7 / 1399
جلفا
آلمان
24012010
توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دوربریده یا ساقه بریده باشد.
23,855
7,885,414,797 ریال
187,748 $
35
6 / 1399
جلفا
آلمان
23099090
ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور
26,565
7,191,628,983 ریال
171,229 $
36
7 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
8,045
7,155,007,571 ریال
170,357 $
37
2 / 1399
جلفا
آلمان
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
18,746
6,667,864,560 ریال
158,759 $
38
3 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
9,008
6,451,776,175 ریال
153,614 $
39
10 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
6,971
6,251,975,013 ریال
148,857 $
40
8 / 1399
جلفا
آلمان
24012010
توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دوربریده یا ساقه بریده باشد.
17,934
6,158,184,253 ریال
146,623 $
41
2 / 1399
جلفا
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
8,133
5,849,053,674 ریال
139,263 $
42
6 / 1399
جلفا
آلمان
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
11,000
5,412,581,820 ریال
128,871 $
43
11 / 1399
جلفا
آلمان
84248200
كشاورزي يا باغباني
9,013
5,306,042,220 ریال
126,334 $
44
3 / 1399
جلفا
آلمان
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
19,760
4,685,883,500 ریال
111,569 $
45
2 / 1399
جلفا
آلمان
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
3,465
4,585,228,200 ریال
109,172 $
46
2 / 1399
جلفا
آلمان
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
18,720
4,288,084,835 ریال
102,097 $
47
7 / 1399
جلفا
آلمان
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
38,000
3,698,649,504 ریال
88,063 $
48
6 / 1399
جلفا
آلمان
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
36,843
3,657,159,236 ریال
87,075 $
49
8 / 1399
جلفا
آلمان
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
37,666
3,647,941,554 ریال
86,856 $
50
5 / 1399
جلفا
آلمان
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
14,440
3,560,090,229 ریال
84,764 $
مجموع کل (ریال): 3,293,677,864,420
مجموع کل (دلار): 76,252,658