آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک جلفا 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
1,443,959
393,320,965,645 ریال
9,364,785 $
2
11 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
756,818
205,803,047,522 ریال
4,431,764 $
3
2 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
709,989
184,083,838,911 ریال
4,382,949 $
4
4 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
724,727
174,894,478,262 ریال
4,164,154 $
5
6 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
264,012
73,788,221,396 ریال
1,756,862 $
6
5 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
282,550
72,804,467,416 ریال
1,733,440 $
7
8 / 1399
جلفا
ژاپن
55021000
از استات سلولز
239,820
68,134,813,587 ریال
1,622,257 $
8
6 / 1399
جلفا
ژاپن
87034030
سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرفه ای - احتراقی تناوبی وموتور برقی با قابلیت شارژ با حجم 2001 تا 2500cc (بنزین / هیبرید)
2,000
2,333,409,000 ریال
55,202 $
مجموع کل (ریال): 1,175,163,241,739
مجموع کل (دلار): 27,511,413