آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک خسرويآمار کل واردات از کشور عراق گمرک خسروي 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
خسروی
عراق
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
584,640
68,617,922,930 ریال
1,633,760 $
2
9 / 1399
خسروی
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
316,800
62,347,980,950 ریال
1,484,476 $
3
5 / 1399
خسروی
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
310,200
60,910,474,295 ریال
1,450,249 $
4
10 / 1399
خسروی
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
348,480
55,835,412,339 ریال
1,329,415 $
5
11 / 1399
خسروی
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
253,440
40,734,957,815 ریال
969,880 $
6
10 / 1399
خسروی
عراق
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
278,400
26,571,755,330 ریال
632,661 $
7
6 / 1399
خسروی
عراق
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
126,720
24,896,730,645 ریال
592,779 $
8
9 / 1399
خسروی
عراق
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
156,600
18,358,962,008 ریال
437,118 $
مجموع کل (ریال): 358,274,196,312
مجموع کل (دلار): 8,530,338