آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک خويآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک خوي 1409 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
خوی
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
164,792
97,039,850,400 ریال
2,310,473 $
2
8 / 1399
خوی
ترکيه
84514000
ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد.
240,400
59,947,790,000 ریال
1,427,328 $
3
12 / 1399
خوی
ترکيه
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
69,026
53,680,967,286 ریال
1,278,118 $
4
4 / 1399
خوی
ترکيه
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
122,862
37,571,356,656 ریال
894,556 $
5
2 / 1399
خوی
ترکيه
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
45,759
36,228,150,000 ریال
862,575 $
6
12 / 1399
خوی
ترکيه
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
79,906
28,411,006,947 ریال
676,453 $
7
11 / 1399
خوی
ترکيه
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
68,430
24,836,847,380 ریال
591,354 $
8
12 / 1399
خوی
ترکيه
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
72,979
21,705,610,800 ریال
516,800 $
9
9 / 1399
خوی
ترکيه
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
267,912
21,305,374,616 ریال
507,271 $
10
6 / 1399
خوی
ترکيه
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
61,250
19,612,029,600 ریال
466,953 $
11
4 / 1399
خوی
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
19,560
19,058,384,585 ریال
453,771 $
12
4 / 1399
خوی
ترکيه
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
12,213
18,911,787,746 ریال
450,281 $
13
12 / 1399
خوی
ترکيه
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
26,994
16,494,157,050 ریال
392,718 $
14
11 / 1399
خوی
ترکيه
38089323
محصول آماده شیمیایی (علف کش ها) کم خطر
19,415
16,430,798,250 ریال
391,209 $
15
4 / 1399
خوی
ترکيه
32041590
ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ
44,000
14,309,854,400 ریال
340,711 $
16
5 / 1399
خوی
ترکيه
54024400
نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
76,410
14,249,798,758 ریال
339,281 $
17
6 / 1399
خوی
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
344,760
13,920,729,000 ریال
331,446 $
18
6 / 1399
خوی
ترکيه
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
11,294
13,836,708,000 ریال
329,445 $
19
6 / 1399
خوی
ترکيه
39071000
پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي
234,000
13,807,380,600 ریال
328,747 $
20
5 / 1399
خوی
ترکيه
39071000
پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي
216,000
13,423,616,700 ریال
319,610 $
21
7 / 1399
خوی
ترکيه
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
24,060
13,098,261,050 ریال
311,863 $
22
6 / 1399
خوی
ترکيه
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
162,280
12,872,287,100 ریال
306,483 $
23
12 / 1399
خوی
ترکيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
745,000
12,836,574,720 ریال
305,633 $
24
11 / 1399
خوی
ترکيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
55,500
12,750,250,000 ریال
303,577 $
25
3 / 1399
خوی
ترکيه
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
168,833
12,582,544,268 ریال
299,584 $
26
4 / 1399
خوی
ترکيه
40092100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات
118,662
12,499,761,991 ریال
297,613 $
27
9 / 1399
خوی
ترکيه
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
24,830
12,414,730,640 ریال
295,589 $
28
10 / 1399
خوی
ترکيه
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
36,670
12,174,372,800 ریال
289,866 $
29
7 / 1399
خوی
ترکيه
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
146,071
11,604,259,098 ریال
276,292 $
30
5 / 1399
خوی
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
42,447
11,554,293,560 ریال
275,102 $
31
11 / 1399
خوی
ترکيه
72143000
ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)فولاد
393,000
11,372,228,260 ریال
270,767 $
32
6 / 1399
خوی
ترکيه
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
19,100
10,605,244,750 ریال
252,506 $
33
4 / 1399
خوی
ترکيه
54024400
نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
63,674
9,269,899,820 ریال
220,712 $
34
6 / 1399
خوی
ترکيه
54024400
نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
47,020
8,902,314,028 ریال
211,960 $
35
10 / 1399
خوی
ترکيه
84821000
بلبرينگ.
15,450
8,880,710,380 ریال
211,445 $
36
4 / 1399
خوی
ترکيه
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
63,905
8,872,527,500 ریال
211,251 $
37
2 / 1399
خوی
ترکيه
79070090
ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر
27,794
8,837,637,354 ریال
210,420 $
38
10 / 1399
خوی
ترکيه
40092100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات
74,890
8,730,386,328 ریال
207,866 $
39
3 / 1399
خوی
ترکيه
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
157,220
8,481,833,620 ریال
201,948 $
40
8 / 1399
خوی
ترکيه
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
28,330
8,368,399,525 ریال
199,248 $
41
10 / 1399
خوی
ترکيه
84253110
موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي
21,285
8,116,572,978 ریال
193,252 $
42
4 / 1399
خوی
ترکيه
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
12,635
8,045,352,000 ریال
191,556 $
43
4 / 1399
خوی
ترکيه
38089223
محصول آماده شیمیایی (سم تکنیکال) کم خطر
30,000
7,845,120,000 ریال
186,789 $
44
3 / 1399
خوی
ترکيه
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
67,700
7,818,065,574 ریال
186,144 $
45
11 / 1399
خوی
ترکيه
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
23,755
7,645,438,860 ریال
182,034 $
46
12 / 1399
خوی
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
29,295
7,588,678,943 ریال
180,683 $
47
12 / 1399
خوی
ترکيه
32041590
ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ
22,800
7,430,642,622 ریال
176,920 $
48
5 / 1399
خوی
ترکيه
59069900
پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر....
45,620
7,425,475,061 ریال
176,797 $
49
12 / 1399
خوی
ترکيه
40093100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات
62,900
7,264,985,850 ریال
172,976 $
50
6 / 1399
خوی
ترکيه
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
161,400
7,100,877,049 ریال
169,069 $
مجموع کل (ریال): 847,771,924,503
مجموع کل (دلار): 20,185,045