آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک خويآمار کل واردات از کشور چين گمرک خوي 65 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
خوی
چين
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
309,964
107,442,918,000 ریال
2,558,165 $
2
7 / 1399
خوی
چين
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
113,829
67,638,912,540 ریال
1,610,450 $
3
12 / 1399
خوی
چين
84514000
ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد.
38,364
30,680,291,400 ریال
730,483 $
4
7 / 1399
خوی
چين
84451300
ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines)
87,007
27,230,712,000 ریال
648,350 $
5
7 / 1399
خوی
چين
48142000
كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد.
81,540
11,008,762,380 ریال
262,113 $
6
6 / 1399
خوی
چين
84490000
ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين
8,242
9,403,898,007 ریال
223,902 $
7
5 / 1399
خوی
چين
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
97,685
7,903,232,145 ریال
188,172 $
8
9 / 1399
خوی
چين
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
45,600
7,334,760,000 ریال
174,637 $
9
4 / 1399
خوی
چين
85169000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516
30,923
6,406,617,343 ریال
152,539 $
10
12 / 1399
خوی
چين
60012200
پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي، کشباف يا قلاب باف.
28,475
5,899,446,000 ریال
140,463 $
11
12 / 1399
خوی
چين
84279090
ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر
40,067
5,296,143,564 ریال
126,099 $
12
9 / 1399
خوی
چين
82152000
مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000).
11,517
4,837,140,000 ریال
115,170 $
13
7 / 1399
خوی
چين
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
59,286
4,747,058,747 ریال
113,025 $
14
3 / 1399
خوی
چين
84522900
چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک)
4,960
4,035,471,579 ریال
96,083 $
15
7 / 1399
خوی
چين
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
3,135
3,800,503,620 ریال
90,488 $
16
11 / 1399
خوی
چين
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
74,553
3,770,517,975 ریال
0 $
17
9 / 1399
خوی
چين
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
15,924
3,166,318,100 ریال
75,389 $
18
11 / 1399
خوی
چين
58012600
پارچه هاي شنيل، ا زپنبه.
9,376
2,940,000,000 ریال
70,000 $
19
9 / 1399
خوی
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
4,290
2,928,353,820 ریال
69,723 $
20
12 / 1399
خوی
چين
84244100
پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل
18,456
2,604,890,400 ریال
62,021 $
21
9 / 1399
خوی
چين
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
40,139
2,588,204,280 ریال
61,624 $
22
10 / 1399
خوی
چين
39100090
ساير
18,600
2,399,632,500 ریال
57,134 $
23
8 / 1399
خوی
چين
47042900
خميرچوب شيميائي، آماده شده با سولفيت، بجزخميرها ا زدرجه حل شونده، نيمه سفيد شده يا سفيد شده غيره تيره كاج
94,000
2,138,693,640 ریال
50,921 $
24
7 / 1399
خوی
چين
47042900
خميرچوب شيميائي، آماده شده با سولفيت، بجزخميرها ا زدرجه حل شونده، نيمه سفيد شده يا سفيد شده غيره تيره كاج
94,000
2,130,607,760 ریال
50,729 $
25
11 / 1399
خوی
چين
75089000
مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست.
3,300
1,972,033,470 ریال
46,953 $
26
12 / 1399
خوی
چين
84145970
سایر بادزن ها با جریان مستقیم DC
12,000
1,848,147,840 ریال
44,004 $
27
1 / 1399
خوی
چين
84714990
ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غير مذکور در جاي ديگر
1,450
1,708,009,408 ریال
40,667 $
28
12 / 1399
خوی
چين
58012600
پارچه هاي شنيل، ا زپنبه.
4,815
1,698,088,140 ریال
40,431 $
29
8 / 1399
خوی
چين
84483100
نوا رخاردا رماشين کاردينگ
2,430
1,643,510,400 ریال
39,131 $
30
9 / 1399
خوی
چين
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
16,000
1,177,144,800 ریال
28,027 $
31
2 / 1399
خوی
چين
72288000
ميله هاي توخالي براي حفاري، ا زفولاد ممزوج يا از فولاد غير ممزوج.
8,193
949,271,474 ریال
22,602 $
32
9 / 1399
خوی
چين
85044050
کنترل دور موتورInverter
1,027
929,472,500 ریال
22,130 $
33
10 / 1399
خوی
چين
73083090
ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور
6,150
877,014,600 ریال
20,881 $
34
2 / 1399
خوی
چين
84248990
ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر
7,826
721,224,000 ریال
17,172 $
35
4 / 1399
خوی
چين
85141090
کوره ها و فرها که با مقاومت ا لکتريکي گرم مي شوند بجز کوره دندا نسازي
5,700
656,424,080 ریال
15,629 $
36
9 / 1399
خوی
چين
84143019
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35
6,500
647,642,450 ریال
15,420 $
37
9 / 1399
خوی
چين
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
1,260
641,718,000 ریال
15,279 $
38
10 / 1399
خوی
چين
70195200
پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز 30،cm ساده باف، بوزن كمتر ا ز 250 گرم درمترمربع، بااندازه نخ يك لاي كمتر از 136 تكس
14,367
600,846,244 ریال
14,306 $
39
10 / 1399
خوی
چين
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
7,100
591,744,840 ریال
14,089 $
40
9 / 1399
خوی
چين
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
4,500
488,928,000 ریال
11,641 $
41
9 / 1399
خوی
چين
84807900
قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري).
1,280
435,295,744 ریال
10,364 $
42
10 / 1399
خوی
چين
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
15,300
389,614,500 ریال
9,277 $
43
8 / 1399
خوی
چين
84821000
بلبرينگ.
1,600
374,890,934 ریال
8,926 $
44
4 / 1399
خوی
چين
84623900
ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
2,100
357,270,000 ریال
8,506 $
45
8 / 1399
خوی
چين
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
1,000
314,027,880 ریال
7,477 $
46
6 / 1399
خوی
چين
84313120
انواع کابين وفرم کابين آسانسور
6,684
299,721,500 ریال
7,136 $
47
9 / 1399
خوی
چين
84133020
پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري
640
299,184,000 ریال
7,123 $
48
6 / 1399
خوی
چين
56039200
پارچه هاي نبافته غيرا زرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن هرمترمربع بيش از25 گرم وحدا کثر70 گرم
1,291
258,967,025 ریال
6,166 $
49
4 / 1399
خوی
چين
70195200
پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز 30،cm ساده باف، بوزن كمتر ا ز 250 گرم درمترمربع، بااندازه نخ يك لاي كمتر از 136 تكس
6,000
256,656,600 ریال
6,111 $
50
7 / 1399
خوی
چين
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
1,000
242,541,000 ریال
5,775 $
مجموع کل (ریال): 348,712,475,229
مجموع کل (دلار): 8,212,903