آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک ديلمآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک ديلم 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
دیلم
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
6,190
260,513,381,420 ریال
6,202,700 $
2
11 / 1399
دیلم
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,572
100,493,461,195 ریال
2,392,701 $
3
12 / 1399
دیلم
امارات متحده عربي
84081000
موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي براي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي
3,800
2,969,285,800 ریال
70,697 $
مجموع کل (ریال): 363,976,128,415
مجموع کل (دلار): 8,666,098