آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک زنجان 142 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84392000
ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا
3,427,302
1,067,859,046,683 ریال
25,425,215 $
2
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84552200
ماشين هاي نوردسردفلزات
1,027,330
260,765,041,062 ریال
6,208,691 $
3
11 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84551090
ساير ماشينهاي نوردبراي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ
662,938
168,248,261,478 ریال
4,005,911 $
4
8 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84411000
ماشينهاي برش
72,540
161,649,725,000 ریال
3,848,803 $
5
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84551090
ساير ماشينهاي نوردبراي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ
521,600
132,579,728,349 ریال
3,156,660 $
6
6 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
3,160,000
118,095,210,000 ریال
2,811,791 $
7
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,975,000
73,917,337,500 ریال
1,759,937 $
8
8 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
610,801
68,205,450,737 ریال
1,623,939 $
9
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
27101930
روغن ترانسفور ماتور
1,491,200
67,596,007,545 ریال
1,609,429 $
10
9 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
524,971
61,206,900,518 ریال
1,457,307 $
11
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
469,397
57,249,617,888 ریال
1,363,086 $
12
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47073000
كاغذ و مقواي عمدتاًً ساخته شده از خمير مكانيكي (مثلاً، روزنامه، نشريات ادواري و اوراق چاپي همانند)
3,690,386
53,463,014,182 ریال
1,272,929 $
13
11 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,385,000
53,073,232,500 ریال
1,263,648 $
14
11 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
419,029
50,164,472,131 ریال
1,194,392 $
15
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
159,798
50,129,100,000 ریال
1,193,550 $
16
11 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
4,399,300
48,546,642,125 ریال
1,155,872 $
17
4 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
424,555
48,005,403,283 ریال
1,142,986 $
18
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
440,000
47,467,485,000 ریال
1,130,178 $
19
4 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,390,000
46,347,355,865 ریال
1,103,508 $
20
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,160,000
44,699,100,000 ریال
1,064,264 $
21
4 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
27101930
روغن ترانسفور ماتور
680,048
44,502,238,983 ریال
1,059,577 $
22
11 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
27101930
روغن ترانسفور ماتور
1,020,520
43,833,439,338 ریال
1,043,653 $
23
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
341,696
40,518,037,067 ریال
964,715 $
24
7 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
365,245
40,100,845,225 ریال
954,782 $
25
1 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
341,231
39,165,513,608 ریال
932,512 $
26
3 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,210,000
38,678,376,070 ریال
920,914 $
27
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
3,567,783
38,637,975,691 ریال
919,952 $
28
2 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
303,966
34,664,854,778 ریال
825,354 $
29
8 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
27101930
روغن ترانسفور ماتور
593,144
34,542,635,620 ریال
822,444 $
30
11 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
32041690
ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ
67,200
32,579,935,650 ریال
775,713 $
31
4 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
3,090,452
31,270,548,545 ریال
744,537 $
32
9 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
286,125
30,575,747,950 ریال
727,994 $
33
1 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
27101930
روغن ترانسفور ماتور
600,000
30,001,889,643 ریال
714,331 $
34
7 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
280,000
28,992,152,000 ریال
690,289 $
35
9 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
27101930
روغن ترانسفور ماتور
697,600
28,730,312,991 ریال
684,055 $
36
12 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
45,280
28,434,076,000 ریال
677,002 $
37
9 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
2,434,301
26,034,945,575 ریال
619,880 $
38
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
2,185,890
23,943,761,878 ریال
570,090 $
39
7 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
4,688
23,907,372,182 ریال
569,223 $
40
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84453000
ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي
47,255
23,726,101,500 ریال
564,907 $
41
4 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
237,452
23,355,319,740 ریال
556,079 $
42
6 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
180,744
21,094,100,781 ریال
502,240 $
43
5 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
2,000,000
20,503,811,974 ریال
488,186 $
44
8 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
193,875
20,494,924,450 ریال
487,974 $
45
7 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
109,006
20,141,819,210 ریال
479,567 $
46
1 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
635,000
20,106,576,000 ریال
478,728 $
47
2 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
635,000
19,924,704,000 ریال
474,398 $
48
4 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
109,274
19,520,214,819 ریال
464,767 $
49
10 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
11,690
18,993,223,800 ریال
452,220 $
50
3 / 1399
زنجان
امارات متحده عربي
47071000
كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار
1,924,449
18,843,555,060 ریال
448,656 $
مجموع کل (ریال): 3,545,087,141,974
مجموع کل (دلار): 84,406,835