آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک زنجان 58 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
زنجان
ایتالیا
84431700
ماشين آلات چاپ گراور (Gravure)
104,900
125,077,500,000 ریال
2,978,036 $
2
11 / 1399
زنجان
ایتالیا
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
13,067
37,568,440,000 ریال
894,487 $
3
7 / 1399
زنجان
ایتالیا
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
16,000
31,166,730,000 ریال
742,065 $
4
8 / 1399
زنجان
ایتالیا
94061090
ساير
1,850
27,349,733,851 ریال
651,184 $
5
11 / 1399
زنجان
ایتالیا
56031310
نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم استرچ
92,436
26,073,747,497 ریال
620,804 $
6
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
73089090
اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد
27,795
24,420,726,000 ریال
581,446 $
7
11 / 1399
زنجان
ایتالیا
84411000
ماشينهاي برش
8,500
22,950,450,000 ریال
546,439 $
8
1 / 1399
زنجان
ایتالیا
69074090
سایر سرامیک های تمام کاری (جلا دادن) بجز نقاشی شده و معرق
154,839
16,673,136,270 ریال
396,979 $
9
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
107,800
12,085,530,480 ریال
287,751 $
10
4 / 1399
زنجان
ایتالیا
84453000
ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي
54,000
10,535,580,000 ریال
250,847 $
11
6 / 1399
زنجان
ایتالیا
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
9,810
9,826,068,000 ریال
233,954 $
12
6 / 1399
زنجان
ایتالیا
56031310
نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم استرچ
26,360
7,251,579,832 ریال
172,657 $
13
11 / 1399
زنجان
ایتالیا
48103200
کاغذ کرا فت، سفيد شده، که بابيش از 95% الياف از الياف چوب، هر متر مربع حدا قل 150 گرم باشد
94,715
6,470,349,094 ریال
154,056 $
14
10 / 1399
زنجان
ایتالیا
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
43,120
4,937,304,480 ریال
117,555 $
15
7 / 1399
زنجان
ایتالیا
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
43,120
4,742,129,760 ریال
112,908 $
16
7 / 1399
زنجان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
41,151
4,690,741,905 ریال
111,684 $
17
10 / 1399
زنجان
ایتالیا
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
681
3,063,303,327 ریال
72,936 $
18
4 / 1399
زنجان
ایتالیا
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
7,500
2,945,173,500 ریال
70,123 $
19
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
48103200
کاغذ کرا فت، سفيد شده، که بابيش از 95% الياف از الياف چوب، هر متر مربع حدا قل 150 گرم باشد
49,451
2,943,658,702 ریال
70,087 $
20
10 / 1399
زنجان
ایتالیا
48103200
کاغذ کرا فت، سفيد شده، که بابيش از 95% الياف از الياف چوب، هر متر مربع حدا قل 150 گرم باشد
44,871
2,725,423,638 ریال
64,891 $
21
9 / 1399
زنجان
ایتالیا
32091060
لاکهاو ورني ها و لعابها بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
10,000
2,557,418,025 ریال
60,891 $
22
4 / 1399
زنجان
ایتالیا
32091060
لاکهاو ورني ها و لعابها بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
10,000
2,532,967,864 ریال
60,309 $
23
2 / 1399
زنجان
ایتالیا
90251190
ترمومترهاي غير پزشكي، پرشده بامايع براي خوا ندن مستقيم
540
2,513,035,200 ریال
59,834 $
24
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
20,543
2,410,926,937 ریال
57,403 $
25
9 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462012
مقره عايق برق ازسراميك، توخالي بدون قطعات فلزي، مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا
8,046
2,402,491,650 ریال
57,202 $
26
6 / 1399
زنجان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
20,675
2,396,733,398 ریال
57,065 $
27
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
85479000
قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر
15,903
2,314,992,960 ریال
55,119 $
28
5 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
3,808
2,083,449,235 ریال
49,606 $
29
7 / 1399
زنجان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
1,178
2,038,019,943 ریال
48,524 $
30
2 / 1399
زنجان
ایتالیا
70199099
ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر
6,130
2,005,984,683 ریال
47,762 $
31
1 / 1399
زنجان
ایتالیا
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
397
1,743,939,785 ریال
41,522 $
32
8 / 1399
زنجان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
653
1,260,281,098 ریال
30,007 $
33
9 / 1399
زنجان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
659
1,132,859,927 ریال
26,973 $
34
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
251
1,044,553,812 ریال
24,870 $
35
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
1,250
849,930,864 ریال
20,236 $
36
1 / 1399
زنجان
ایتالیا
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
33
762,737,598 ریال
18,160 $
37
9 / 1399
زنجان
ایتالیا
84158200
ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما
245
757,956,485 ریال
18,047 $
38
4 / 1399
زنجان
ایتالیا
84514000
ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد.
3,000
646,501,500 ریال
15,393 $
39
8 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
1,045
645,866,396 ریال
15,378 $
40
8 / 1399
زنجان
ایتالیا
85354090
برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر
430
564,346,640 ریال
13,437 $
41
8 / 1399
زنجان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
2,357
539,420,508 ریال
12,843 $
42
9 / 1399
زنجان
ایتالیا
32081050
مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها
500
398,244,475 ریال
9,482 $
43
9 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
585
376,133,450 ریال
8,956 $
44
4 / 1399
زنجان
ایتالیا
32081050
مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها
500
341,050,136 ریال
8,120 $
45
3 / 1399
زنجان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
220
331,327,434 ریال
7,889 $
46
6 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
478
288,115,594 ریال
6,860 $
47
7 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
410
285,789,200 ریال
6,805 $
48
12 / 1399
زنجان
ایتالیا
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
82
267,581,748 ریال
6,371 $
49
8 / 1399
زنجان
ایتالیا
39073090
سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول)
540
223,424,084 ریال
5,320 $
50
10 / 1399
زنجان
ایتالیا
85462022
مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا
272
204,244,110 ریال
4,863 $
مجموع کل (ریال): 419,417,631,075
مجموع کل (دلار): 9,986,136