آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور عراق گمرک زنجان 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
زنجان
عراق
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
67,260
257,556,650,000 ریال
6,132,301 $
2
11 / 1399
زنجان
عراق
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
33,237
127,769,634,000 ریال
3,042,134 $
3
10 / 1399
زنجان
عراق
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
34,023
127,667,244,665 ریال
3,039,696 $
4
12 / 1399
زنجان
عراق
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
5,800
44,630,452,524 ریال
1,062,630 $
5
9 / 1399
زنجان
عراق
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
15,500
974,188,800 ریال
23,195 $
6
12 / 1399
زنجان
عراق
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
15,500
851,683,000 ریال
20,278 $
مجموع کل (ریال): 559,449,852,989
مجموع کل (دلار): 13,320,234