آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک زنجانآمار کل واردات از کشور چين گمرک زنجان 68 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
زنجان
چين
84624100
ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي
68,400
61,493,584,861 ریال
1,464,133 $
2
2 / 1399
زنجان
چين
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
217,665
37,715,300,483 ریال
897,983 $
3
5 / 1399
زنجان
چين
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
512,350
30,478,634,730 ریال
725,682 $
4
3 / 1399
زنجان
چين
85462021
مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي
291,662
23,962,929,636 ریال
570,546 $
5
6 / 1399
زنجان
چين
85462021
مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي
272,758
23,655,957,046 ریال
563,237 $
6
6 / 1399
زنجان
چين
84615090
سا?ر
33,700
23,195,248,832 ریال
552,268 $
7
7 / 1399
زنجان
چين
85462021
مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي
238,748
19,198,447,044 ریال
457,106 $
8
12 / 1399
زنجان
چين
76071110
ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون
130,524
18,303,097,340 ریال
435,788 $
9
6 / 1399
زنجان
چين
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
269,000
16,160,420,199 ریال
384,772 $
10
3 / 1399
زنجان
چين
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
292,900
16,080,133,904 ریال
382,860 $
11
9 / 1399
زنجان
چين
85462021
مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي
198,072
15,234,297,568 ریال
362,721 $
12
2 / 1399
زنجان
چين
76071110
ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون
94,995
14,896,870,469 ریال
354,687 $
13
7 / 1399
زنجان
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
42,543
13,069,171,159 ریال
311,171 $
14
6 / 1399
زنجان
چين
76072000
ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه
87,356
11,756,107,044 ریال
279,907 $
15
11 / 1399
زنجان
چين
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
184,320
11,604,436,992 ریال
276,296 $
16
12 / 1399
زنجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
22,518
11,122,093,400 ریال
264,812 $
17
6 / 1399
زنجان
چين
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
150,000
8,700,870,000 ریال
207,164 $
18
9 / 1399
زنجان
چين
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
150,000
8,643,450,000 ریال
205,796 $
19
8 / 1399
زنجان
چين
84440000
ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي.
4,700
8,210,611,000 ریال
195,491 $
20
4 / 1399
زنجان
چين
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
103,191
7,847,304,062 ریال
186,841 $
21
7 / 1399
زنجان
چين
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
85,600
7,114,278,668 ریال
169,388 $
22
11 / 1399
زنجان
چين
29299090
سایر ترکیبات دارای دیگر عوامل ازوته به استثنای ایزوسیانات ها غیر مذکوردر جای دیگر
20,000
6,451,419,000 ریال
153,605 $
23
11 / 1399
زنجان
چين
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
100,000
6,273,261,213 ریال
149,363 $
24
10 / 1399
زنجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
8,882
5,855,523,960 ریال
139,417 $
25
12 / 1399
زنجان
چين
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
18,000
5,511,888,000 ریال
131,235 $
26
6 / 1399
زنجان
چين
70191100
رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS) که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتر بيشتر نباشد ازالياف شيشه اي
100,000
5,310,731,000 ریال
126,446 $
27
4 / 1399
زنجان
چين
48045900
سايرکاغذ و مقواها ي کرا فت به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم که در جاي ديگرمذکور نباشد
60,000
5,159,359,888 ریال
122,842 $
28
8 / 1399
زنجان
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
21,838
5,010,265,684 ریال
119,292 $
29
5 / 1399
زنجان
چين
84561190
سا?ر
10,471
4,077,960,000 ریال
97,094 $
30
12 / 1399
زنجان
چين
48052590
ساير
94,200
3,908,649,932 ریال
93,063 $
31
7 / 1399
زنجان
چين
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
28,320
3,686,017,500 ریال
87,762 $
32
6 / 1399
زنجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
12,264
3,292,160,414 ریال
78,385 $
33
12 / 1399
زنجان
چين
59111000
پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از
11,680
3,133,156,950 ریال
74,599 $
34
7 / 1399
زنجان
چين
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
4,260
3,130,320,217 ریال
74,531 $
35
11 / 1399
زنجان
چين
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
4,116
2,922,193,408 ریال
69,576 $
36
12 / 1399
زنجان
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
14,500
2,656,425,618 ریال
63,248 $
37
11 / 1399
زنجان
چين
98871196
با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر
18,050
2,382,445,121 ریال
56,725 $
38
4 / 1399
زنجان
چين
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
2,880
2,236,785,536 ریال
53,257 $
39
3 / 1399
زنجان
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
7,301
2,070,456,686 ریال
49,297 $
40
12 / 1399
زنجان
چين
85352910
سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت و بالاتر
615
1,999,066,117 ریال
47,597 $
41
10 / 1399
زنجان
چين
84592900
ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
13,795
1,985,155,200 ریال
47,266 $
42
8 / 1399
زنجان
چين
39021099
ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر
25,000
1,875,600,000 ریال
44,657 $
43
6 / 1399
زنجان
چين
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
2,190
1,874,355,502 ریال
44,628 $
44
6 / 1399
زنجان
چين
84073290
موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه
4,448
1,868,031,782 ریال
44,477 $
45
8 / 1399
زنجان
چين
48052590
ساير
44,559
1,823,331,971 ریال
43,413 $
46
5 / 1399
زنجان
چين
84073290
موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه
2,278
1,626,849,726 ریال
38,735 $
47
6 / 1399
زنجان
چين
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
12,800
1,531,969,560 ریال
36,475 $
48
5 / 1399
زنجان
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
6,256
1,524,169,630 ریال
36,290 $
49
4 / 1399
زنجان
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
3,631
1,147,232,653 ریال
27,315 $
50
11 / 1399
زنجان
چين
39100090
ساير
2,050
1,010,159,845 ریال
24,051 $
مجموع کل (ریال): 479,778,186,550
مجموع کل (دلار): 11,423,290