آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک سمنانآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک سمنان 61 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
سمنان
آلمان
84381000
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند
84,290
68,936,105,700 ریال
1,641,336 $
2
4 / 1399
سمنان
آلمان
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
76,780
62,300,040,000 ریال
1,483,334 $
3
5 / 1399
سمنان
آلمان
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
68,645
60,421,551,300 ریال
1,438,608 $
4
9 / 1399
سمنان
آلمان
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
36,155
50,345,887,300 ریال
1,198,712 $
5
12 / 1399
سمنان
آلمان
84451900
ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد
55,225
41,115,622,320 ریال
978,943 $
6
9 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
6,873
33,718,454,218 ریال
802,820 $
7
10 / 1399
سمنان
آلمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
8,312
18,231,380,000 ریال
434,080 $
8
7 / 1399
سمنان
آلمان
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
27,270
15,274,940,000 ریال
363,689 $
9
10 / 1399
سمنان
آلمان
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
14,230
14,769,351,000 ریال
351,651 $
10
10 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
2,311
14,340,692,784 ریال
341,445 $
11
7 / 1399
سمنان
آلمان
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
7,310
12,811,140,000 ریال
305,027 $
12
7 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
2,491
12,758,013,322 ریال
303,762 $
13
12 / 1399
سمنان
آلمان
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
15,750
9,265,753,080 ریال
220,613 $
14
11 / 1399
سمنان
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
69,859
8,178,850,800 ریال
194,735 $
15
11 / 1399
سمنان
آلمان
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
18,190
6,306,968,350 ریال
150,166 $
16
8 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
938
4,277,966,293 ریال
101,856 $
17
12 / 1399
سمنان
آلمان
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
38,720
3,821,948,231 ریال
90,999 $
18
3 / 1399
سمنان
آلمان
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
16,002
3,787,613,253 ریال
90,181 $
19
2 / 1399
سمنان
آلمان
85469020
بوش?نگ خازن? مخصوص ترانس با ظرف?ت
1,269
3,727,487,796 ریال
88,750 $
20
2 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
805
3,680,879,670 ریال
87,640 $
21
11 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
684
3,629,179,716 ریال
86,409 $
22
4 / 1399
سمنان
آلمان
90268090
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر
138
3,524,064,150 ریال
83,906 $
23
9 / 1399
سمنان
آلمان
84483100
نوا رخاردا رماشين کاردينگ
2,347
3,500,045,361 ریال
83,334 $
24
10 / 1399
سمنان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
290
2,436,734,947 ریال
58,017 $
25
7 / 1399
سمنان
آلمان
84483200
اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
8,720
2,303,517,600 ریال
54,846 $
26
4 / 1399
سمنان
آلمان
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
504
2,289,935,403 ریال
54,522 $
27
9 / 1399
سمنان
آلمان
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
1,250
2,098,057,650 ریال
49,954 $
28
8 / 1399
سمنان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
259
1,998,264,694 ریال
47,578 $
29
11 / 1399
سمنان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
165
1,939,117,289 ریال
46,169 $
30
8 / 1399
سمنان
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
69
1,849,419,190 ریال
44,034 $
31
4 / 1399
سمنان
آلمان
48237000
اشياء قالب گيري شده يا پرس شده ا زخمير کاغذ
9,660
1,796,596,200 ریال
42,776 $
32
10 / 1399
سمنان
آلمان
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
131
1,555,374,700 ریال
37,033 $
33
9 / 1399
سمنان
آلمان
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
178
1,169,102,668 ریال
27,836 $
34
11 / 1399
سمنان
آلمان
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
166
1,133,970,680 ریال
26,999 $
35
7 / 1399
سمنان
آلمان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
271
967,741,360 ریال
23,041 $
36
1 / 1399
سمنان
آلمان
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
30
947,323,459 ریال
22,555 $
37
12 / 1399
سمنان
آلمان
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
502
890,206,200 ریال
21,195 $
38
5 / 1399
سمنان
آلمان
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
550
871,094,250 ریال
20,740 $
39
10 / 1399
سمنان
آلمان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
256
779,235,500 ریال
18,553 $
40
8 / 1399
سمنان
آلمان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
255
753,892,200 ریال
17,950 $
41
3 / 1399
سمنان
آلمان
28259000
ساير بازهاي غيرآلي، سايراکسيدها، هيدراکسيدها و پراکسيدهاي فلزي، غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000
19,600
718,922,512 ریال
17,117 $
42
11 / 1399
سمنان
آلمان
84483900
اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد
363
676,520,638 ریال
16,108 $
43
11 / 1399
سمنان
آلمان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
189
599,313,750 ریال
14,269 $
44
9 / 1399
سمنان
آلمان
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
21
565,890,035 ریال
13,474 $
45
8 / 1399
سمنان
آلمان
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
39
563,177,894 ریال
13,409 $
46
4 / 1399
سمنان
آلمان
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
38
538,848,155 ریال
12,830 $
47
12 / 1399
سمنان
آلمان
90268090
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر
12
410,204,100 ریال
9,767 $
48
9 / 1399
سمنان
آلمان
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
110
408,195,255 ریال
9,719 $
49
5 / 1399
سمنان
آلمان
90268090
ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر
17
385,543,200 ریال
9,180 $
50
3 / 1399
سمنان
آلمان
84814000
شيرا طمينان يافشارشکن.
126
373,856,000 ریال
8,901 $
مجموع کل (ریال): 489,743,990,173
مجموع کل (دلار): 11,660,568