آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک سمنانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک سمنان 40 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
99,918
57,092,307,009 ریال
1,359,341 $
2
12 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
62,600
34,010,540,000 ریال
809,775 $
3
10 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
85446030
کابل سیم پیچی ترانسفورماتور عایق شده متشکل از مجموعه سیم های مسی تخت لاکی جابجا یا پس و پیش (Transposed) برای ولتاز بیش از 1000 ولت
68,671
24,970,057,473 ریال
594,525 $
4
11 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
39,922
24,225,261,000 ریال
576,792 $
5
5 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
35,183
15,439,407,772 ریال
367,605 $
6
11 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
9,800
8,577,750,000 ریال
204,232 $
7
8 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
19,195
8,543,618,218 ریال
203,419 $
8
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
3,067
6,594,350,492 ریال
157,008 $
9
1 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
85359000
ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر
1,904
4,832,821,000 ریال
115,067 $
10
12 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
33,750
3,574,005,315 ریال
85,095 $
11
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
28,800
2,800,052,088 ریال
66,668 $
12
3 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
24,000
2,788,798,080 ریال
66,400 $
13
7 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
76071990
ساير
22,194
2,750,465,016 ریال
65,487 $
14
8 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
34021290
ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
11,300
2,522,681,964 ریال
60,064 $
15
8 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
58041000
تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص
6,290
2,317,410,038 ریال
55,176 $
16
11 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
23,400
2,257,412,186 ریال
53,748 $
17
8 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
23,400
2,194,531,560 ریال
52,251 $
18
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
16,800
1,952,158,656 ریال
46,480 $
19
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
8,311
1,929,626,259 ریال
45,943 $
20
12 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
32041690
ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ
11,700
1,898,416,193 ریال
45,200 $
21
7 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
8,240
1,874,615,796 ریال
44,634 $
22
3 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
3,856
1,715,435,630 ریال
40,844 $
23
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
38099100
مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي
14,680
1,696,918,283 ریال
40,403 $
24
9 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
48045100
سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم
11,830
1,610,403,940 ریال
38,343 $
25
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
4,895
1,335,166,689 ریال
31,790 $
26
7 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
48045100
سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم
7,940
1,228,270,896 ریال
29,245 $
27
5 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
12,000
1,222,237,879 ریال
29,101 $
28
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
39069099
ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور
1,920
1,110,260,943 ریال
26,435 $
29
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
1,720
1,108,876,782 ریال
26,402 $
30
8 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
70195910
سایر پارچه های تاروپودباف از الیاف شیشه با پهنای بیش از 30 سانتی متر به وزن بیشتر از 250 گرم تا حداکثر 1500 گرم در مترمربع
3,386
1,078,258,015 ریال
25,673 $
31
10 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
7,000
950,607,757 ریال
22,634 $
32
9 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
4,022
940,063,071 ریال
22,382 $
33
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
4,375
686,729,500 ریال
16,351 $
34
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
1,986
531,770,001 ریال
12,661 $
35
7 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
3,217
401,076,945 ریال
9,549 $
36
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
2,010
304,097,724 ریال
7,240 $
37
2 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
32042090
ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ
240
239,271,375 ریال
5,697 $
38
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
39039000
پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي
1,400
102,686,518 ریال
2,445 $
39
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
76071990
ساير
462
57,563,586 ریال
1,371 $
40
4 / 1399
سمنان
امارات متحده عربي
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
168
20,085,500 ریال
478 $
مجموع کل (ریال): 229,486,067,149
مجموع کل (دلار): 5,463,954