آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک سمنانآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک سمنان 59 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
57,364
79,703,343,856 ریال
1,897,699 $
2
9 / 1399
سمنان
ایتالیا
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
19,590
67,442,820,664 ریال
1,605,781 $
3
12 / 1399
سمنان
ایتالیا
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
23,835
50,504,807,750 ریال
1,202,495 $
4
11 / 1399
سمنان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
66,776
17,653,762,432 ریال
420,328 $
5
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
8,400
6,383,375,000 ریال
151,985 $
6
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
39,221
5,092,774,908 ریال
121,257 $
7
8 / 1399
سمنان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
11,343
4,675,444,792 ریال
111,320 $
8
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
90312000
دستگاه هاي آزمايش (test bench)
8,591
4,643,931,505 ریال
110,570 $
9
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
84249000
اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489
6,202
4,188,747,285 ریال
99,732 $
10
11 / 1399
سمنان
ایتالیا
84249000
اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489
6,027
4,117,703,728 ریال
98,041 $
11
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
11,864
3,836,227,270 ریال
91,339 $
12
6 / 1399
سمنان
ایتالیا
84311000
اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425
4,581
3,759,993,648 ریال
89,524 $
13
9 / 1399
سمنان
ایتالیا
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
47,300
2,674,184,282 ریال
63,671 $
14
3 / 1399
سمنان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
6,055
2,308,109,600 ریال
54,955 $
15
11 / 1399
سمنان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
18,139
2,206,201,258 ریال
52,529 $
16
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
90312000
دستگاه هاي آزمايش (test bench)
3,100
2,193,300,450 ریال
52,221 $
17
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
20,975
2,167,994,195 ریال
51,619 $
18
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
4,412
2,116,727,150 ریال
50,398 $
19
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
25,000
2,015,306,600 ریال
47,983 $
20
4 / 1399
سمنان
ایتالیا
84806000
قالب براي مواد معدني.
3,081
1,903,455,010 ریال
45,320 $
21
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
85365090
سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
436
1,500,277,032 ریال
35,721 $
22
9 / 1399
سمنان
ایتالیا
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
152
1,431,260,325 ریال
34,078 $
23
1 / 1399
سمنان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
290
1,371,106,926 ریال
32,645 $
24
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
397
1,368,437,528 ریال
32,582 $
25
11 / 1399
سمنان
ایتالیا
84311000
اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425
1,154
1,317,142,442 ریال
31,361 $
26
12 / 1399
سمنان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
6,259
1,289,064,055 ریال
30,692 $
27
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
357
1,288,268,730 ریال
30,673 $
28
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
1,314
1,195,615,382 ریال
28,467 $
29
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
2,441
1,060,061,336 ریال
25,240 $
30
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
84807900
قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري).
38
992,700,000 ریال
23,636 $
31
5 / 1399
سمنان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
2,834
983,868,662 ریال
23,425 $
32
8 / 1399
سمنان
ایتالیا
85354010
تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر
408
930,344,280 ریال
22,151 $
33
9 / 1399
سمنان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
792
895,035,960 ریال
21,310 $
34
9 / 1399
سمنان
ایتالیا
90251990
ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر
145
878,542,500 ریال
20,918 $
35
6 / 1399
سمنان
ایتالیا
44130000
چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل.
7,317
831,783,170 ریال
19,804 $
36
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
86079900
اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند.
418
802,798,272 ریال
19,114 $
37
7 / 1399
سمنان
ایتالیا
84659100
ماشين هاي ا ره کردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، و غيره
1,200
754,270,990 ریال
17,959 $
38
6 / 1399
سمنان
ایتالیا
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
1,185
689,427,856 ریال
16,415 $
39
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
85369090
سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
135
585,278,887 ریال
13,935 $
40
8 / 1399
سمنان
ایتالیا
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
146
551,994,490 ریال
13,143 $
41
6 / 1399
سمنان
ایتالیا
85469090
ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه، سرا ميک و پلاستيک
1,101
500,265,099 ریال
11,911 $
42
12 / 1399
سمنان
ایتالیا
39209200
صفحه، ورق... ا زپلي آميدها، مستحکم و مطبق نشده، فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه بامواددي
1,362
460,395,059 ریال
10,962 $
43
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
71
456,947,516 ریال
10,880 $
44
12 / 1399
سمنان
ایتالیا
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
494
431,917,668 ریال
10,284 $
45
6 / 1399
سمنان
ایتالیا
85462012
مقره عايق برق ازسراميك، توخالي بدون قطعات فلزي، مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا
1,466
417,181,331 ریال
9,933 $
46
10 / 1399
سمنان
ایتالیا
85365090
سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
139
403,939,970 ریال
9,618 $
47
12 / 1399
سمنان
ایتالیا
39172900
لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي
873
401,679,348 ریال
9,564 $
48
11 / 1399
سمنان
ایتالیا
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
11
387,862,605 ریال
9,235 $
49
9 / 1399
سمنان
ایتالیا
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
11
385,870,095 ریال
9,187 $
50
11 / 1399
سمنان
ایتالیا
85365090
سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت
77
294,852,250 ریال
7,020 $
مجموع کل (ریال): 294,446,401,147
مجموع کل (دلار): 7,010,630