آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سمنانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک سمنان 252 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
سمنان
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
982,621
92,532,668,780 ریال
2,203,159 $
2
6 / 1399
سمنان
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
849,180
81,563,772,806 ریال
1,941,995 $
3
11 / 1399
سمنان
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
735,816
69,433,417,980 ریال
1,653,177 $
4
8 / 1399
سمنان
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
748,373
67,039,592,006 ریال
1,596,181 $
5
8 / 1399
سمنان
ترکيه
84382000
ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات
41,245
61,701,190,200 ریال
1,469,076 $
6
12 / 1399
سمنان
ترکيه
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
80,375
47,125,813,370 ریال
1,122,043 $
7
10 / 1399
سمنان
ترکيه
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
60,130
34,202,102,600 ریال
814,336 $
8
9 / 1399
سمنان
ترکيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
87,275
23,066,197,000 ریال
549,195 $
9
1 / 1399
سمنان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
172,827
15,655,955,531 ریال
372,761 $
10
12 / 1399
سمنان
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
16,756
13,432,741,964 ریال
319,827 $
11
2 / 1399
سمنان
ترکيه
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
147,759
13,290,662,755 ریال
316,444 $
12
4 / 1399
سمنان
ترکيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
41,100
13,059,633,300 ریال
310,944 $
13
9 / 1399
سمنان
ترکيه
94012000
نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند
17,392
10,444,637,378 ریال
248,682 $
14
11 / 1399
سمنان
ترکيه
94012000
نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند
17,765
10,123,413,061 ریال
241,034 $
15
2 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
111,000
10,117,897,392 ریال
240,902 $
16
7 / 1399
سمنان
ترکيه
32072010
لعابها
92,000
9,584,860,500 ریال
228,211 $
17
2 / 1399
سمنان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
111,088
9,465,425,226 ریال
225,367 $
18
11 / 1399
سمنان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
115,255
9,460,499,216 ریال
225,250 $
19
10 / 1399
سمنان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
104,405
9,240,617,987 ریال
220,015 $
20
8 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
91,900
8,857,333,960 ریال
210,889 $
21
10 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
84,850
8,686,470,801 ریال
206,821 $
22
11 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
81,700
8,621,192,862 ریال
205,266 $
23
7 / 1399
سمنان
ترکيه
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
7,115
8,386,434,800 ریال
199,677 $
24
9 / 1399
سمنان
ترکيه
32072010
لعابها
72,000
8,212,168,320 ریال
195,528 $
25
8 / 1399
سمنان
ترکيه
84145920
بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات
5,967
7,482,110,192 ریال
178,145 $
26
9 / 1399
سمنان
ترکيه
72119000
محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد
71,049
7,006,931,564 ریال
166,832 $
27
1 / 1399
سمنان
ترکيه
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
4,000
6,481,448,000 ریال
154,320 $
28
6 / 1399
سمنان
ترکيه
32072010
لعابها
67,000
6,295,449,720 ریال
149,892 $
29
12 / 1399
سمنان
ترکيه
84642000
ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
6,400
6,256,468,760 ریال
148,964 $
30
4 / 1399
سمنان
ترکيه
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
5,104
6,121,226,000 ریال
145,743 $
31
12 / 1399
سمنان
ترکيه
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
4,286
6,105,553,752 ریال
145,370 $
32
9 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
59,900
5,861,857,180 ریال
139,568 $
33
11 / 1399
سمنان
ترکيه
32072010
لعابها
48,000
5,850,834,720 ریال
139,306 $
34
11 / 1399
سمنان
ترکيه
72119000
محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد
65,472
5,782,087,852 ریال
137,669 $
35
3 / 1399
سمنان
ترکيه
72119000
محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد
61,440
5,768,205,853 ریال
137,338 $
36
6 / 1399
سمنان
ترکيه
84431900
ساير ماشين الات چاپ غير مذكور
1,559
5,750,575,000 ریال
136,918 $
37
11 / 1399
سمنان
ترکيه
76069290
سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر
15,388
5,423,516,366 ریال
129,131 $
38
3 / 1399
سمنان
ترکيه
76069290
سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر
17,031
5,284,488,742 ریال
125,821 $
39
5 / 1399
سمنان
ترکيه
72119000
محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد
56,695
5,215,312,086 ریال
124,174 $
40
7 / 1399
سمنان
ترکيه
40081190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري
22,700
5,165,761,820 ریال
122,994 $
41
10 / 1399
سمنان
ترکيه
84459000
ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد
7,858
5,005,685,000 ریال
119,183 $
42
8 / 1399
سمنان
ترکيه
76069290
سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر
15,675
4,732,314,538 ریال
112,674 $
43
10 / 1399
سمنان
ترکيه
32072010
لعابها
48,000
4,696,341,840 ریال
111,818 $
44
5 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
47,700
4,684,277,980 ریال
111,530 $
45
5 / 1399
سمنان
ترکيه
84143040
کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي
4,400
4,596,466,056 ریال
109,440 $
46
4 / 1399
سمنان
ترکيه
84145920
بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات
2,634
4,449,202,400 ریال
105,933 $
47
3 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
45,200
4,407,250,490 ریال
104,935 $
48
7 / 1399
سمنان
ترکيه
54024400
نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
17,449
4,325,786,208 ریال
102,995 $
49
4 / 1399
سمنان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
45,900
4,255,779,600 ریال
101,328 $
50
2 / 1399
سمنان
ترکيه
84342000
ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات
8,800
4,173,947,600 ریال
99,380 $
مجموع کل (ریال): 784,483,579,114
مجموع کل (دلار): 18,678,181