آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک سمنانآمار کل واردات از کشور چين گمرک سمنان 63 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
91,090
105,447,561,560 ریال
2,510,656 $
2
2 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
78,098
87,598,367,500 ریال
2,085,675 $
3
12 / 1399
سمنان
چين
98870224
قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك
123,770
68,204,660,000 ریال
1,623,920 $
4
12 / 1399
سمنان
چين
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
65,328
49,498,269,383 ریال
1,178,530 $
5
10 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
28,241
33,363,275,707 ریال
794,364 $
6
8 / 1399
سمنان
چين
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
13,346
32,076,956,401 ریال
763,737 $
7
1 / 1399
سمنان
چين
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
39,940
30,073,898,114 ریال
716,045 $
8
5 / 1399
سمنان
چين
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
23,441
20,400,006,894 ریال
485,714 $
9
6 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
17,410
18,259,082,260 ریال
434,740 $
10
8 / 1399
سمنان
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
52,172
16,374,800,695 ریال
389,876 $
11
7 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
14,504
15,360,732,486 ریال
365,732 $
12
9 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
14,349
15,247,793,750 ریال
363,043 $
13
5 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
11,867
14,377,692,556 ریال
342,326 $
14
5 / 1399
سمنان
چين
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
38,610
13,403,295,000 ریال
319,126 $
15
9 / 1399
سمنان
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
30,843
10,130,580,922 ریال
241,204 $
16
1 / 1399
سمنان
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
14,410
6,664,954,741 ریال
158,689 $
17
10 / 1399
سمنان
چين
85439000
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد
7,341
6,383,025,918 ریال
151,977 $
18
4 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
6,097
6,099,871,860 ریال
145,235 $
19
8 / 1399
سمنان
چين
48045100
سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم
57,279
5,771,697,432 ریال
137,421 $
20
3 / 1399
سمنان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
4,385
5,292,319,360 ریال
126,008 $
21
8 / 1399
سمنان
چين
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
37,639
4,577,626,259 ریال
108,991 $
22
9 / 1399
سمنان
چين
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
36,642
4,468,557,346 ریال
106,394 $
23
12 / 1399
سمنان
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
16,924
4,240,485,292 ریال
100,964 $
24
9 / 1399
سمنان
چين
48045100
سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم
40,000
4,162,765,000 ریال
99,113 $
25
11 / 1399
سمنان
چين
39209990
سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر
23,070
4,058,925,740 ریال
96,641 $
26
9 / 1399
سمنان
چين
59039090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
13,669
3,844,483,906 ریال
91,535 $
27
9 / 1399
سمنان
چين
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
4,900
2,731,704,768 ریال
65,041 $
28
12 / 1399
سمنان
چين
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
8,264
2,715,349,966 ریال
64,651 $
29
11 / 1399
سمنان
چين
38011090
ساير
14,240
2,399,930,000 ریال
57,141 $
30
8 / 1399
سمنان
چين
70199099
ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر
22,455
1,911,647,500 ریال
45,515 $
31
12 / 1399
سمنان
چين
85076010
سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپرساعت
4,619
1,826,896,500 ریال
43,498 $
32
4 / 1399
سمنان
چين
70199099
ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر
21,325
1,816,065,125 ریال
43,240 $
33
9 / 1399
سمنان
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
2,900
1,789,359,740 ریال
42,604 $
34
5 / 1399
سمنان
چين
39219020
ورق HPL (highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز 2/1 ميکرون و کمتر از2مليمتر، و
20,370
1,771,303,905 ریال
42,174 $
35
12 / 1399
سمنان
چين
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
10,020
1,660,059,893 ریال
39,525 $
36
7 / 1399
سمنان
چين
32089090
سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32
700
1,557,058,400 ریال
37,073 $
37
11 / 1399
سمنان
چين
44089090
ورق برای روکش کردن برای چوب های چند لایه یا مورق شده مشابه وسایر چوب ها ، اره شده به درازا ، لایه بری شده یا پوست کنده سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت حداکثر 6 میلیمتر از تیره چوبهای غیرمذکور
17,938
1,333,631,899 ریال
31,753 $
38
8 / 1399
سمنان
چين
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
10,058
1,295,185,746 ریال
30,838 $
39
9 / 1399
سمنان
چين
83024190
يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان
18,664
1,140,995,010 ریال
27,167 $
40
3 / 1399
سمنان
چين
70199099
ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر
23,000
1,075,200,800 ریال
25,600 $
41
8 / 1399
سمنان
چين
48059390
ساير کاغذها و مقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غير مذکور بوزن 225g يا بيشتر
10,024
849,349,072 ریال
20,223 $
42
11 / 1399
سمنان
چين
84284000
پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک
4,700
728,819,434 ریال
17,353 $
43
8 / 1399
سمنان
چين
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
26,236
647,362,385 ریال
15,413 $
44
2 / 1399
سمنان
چين
54024700
ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
2,139
618,961,360 ریال
14,737 $
45
1 / 1399
سمنان
چين
48070000
كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به هم چسباندن لايه هاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق.
5,337
578,758,050 ریال
13,780 $
46
12 / 1399
سمنان
چين
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
3,300
553,732,500 ریال
13,184 $
47
3 / 1399
سمنان
چين
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
1,000
541,159,293 ریال
12,885 $
48
3 / 1399
سمنان
چين
85414020
دیودهای نورافشان جفت وجور شده
3,810
539,409,279 ریال
12,843 $
49
12 / 1399
سمنان
چين
48099090
ساير کاغذها براي کپي يا انتقال غير مذکور در جاي ديگر
11,905
462,077,549 ریال
11,002 $
50
1 / 1399
سمنان
چين
48045100
سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم
4,000
378,653,040 ریال
9,016 $
مجموع کل (ریال): 616,304,357,296
مجموع کل (دلار): 14,673,912