آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک شهرکردآمار کل واردات از کشور چين گمرک شهرکرد 51 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
شهرکرد
چين
84552200
ماشين هاي نوردسردفلزات
945,212
53,224,979,300 ریال
1,267,261 $
2
12 / 1399
شهرکرد
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
65,560
19,580,390,115 ریال
466,200 $
3
12 / 1399
شهرکرد
چين
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
18,800
13,418,064,000 ریال
319,478 $
4
12 / 1399
شهرکرد
چين
85012000
موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات
97,994
9,370,408,410 ریال
223,105 $
5
12 / 1399
شهرکرد
چين
84752900
ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي).
29,940
8,352,113,328 ریال
198,860 $
6
4 / 1399
شهرکرد
چين
84642000
ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
24,289
7,907,755,800 ریال
188,280 $
7
12 / 1399
شهرکرد
چين
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
41,782
7,574,068,800 ریال
180,335 $
8
12 / 1399
شهرکرد
چين
84141090
مدادتراش و تيغه آن
29,430
7,039,298,638 ریال
167,602 $
9
9 / 1399
شهرکرد
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
53,827
6,007,115,520 ریال
143,027 $
10
8 / 1399
شهرکرد
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
53,827
5,843,063,520 ریال
139,121 $
11
7 / 1399
شهرکرد
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
53,827
5,795,254,080 ریال
137,982 $
12
2 / 1399
شهرکرد
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
55,642
5,581,517,760 ریال
132,893 $
13
8 / 1399
شهرکرد
چين
76061190
ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج به غير از ورق کامپوزيتي
28,311
4,071,008,556 ریال
96,929 $
14
6 / 1399
شهرکرد
چين
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
12,636
3,979,097,591 ریال
94,740 $
15
8 / 1399
شهرکرد
چين
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
6,170
3,868,068,636 ریال
92,097 $
16
7 / 1399
شهرکرد
چين
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
11,224
3,544,178,602 ریال
84,385 $
17
8 / 1399
شهرکرد
چين
85011090
سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت
16,800
3,534,160,000 ریال
84,147 $
18
6 / 1399
شهرکرد
چين
76061190
ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج به غير از ورق کامپوزيتي
24,844
3,513,612,388 ریال
83,657 $
19
6 / 1399
شهرکرد
چين
85011090
سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت
16,800
3,443,440,000 ریال
81,987 $
20
9 / 1399
شهرکرد
چين
85011090
سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت
13,200
3,075,840,000 ریال
73,234 $
21
5 / 1399
شهرکرد
چين
83022000
غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي.
22,930
2,930,327,400 ریال
69,770 $
22
4 / 1399
شهرکرد
چين
84137010
پمپ کولر آبي
7,120
2,551,263,000 ریال
60,744 $
23
12 / 1399
شهرکرد
چين
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
9,773
2,202,796,008 ریال
52,448 $
24
8 / 1399
شهرکرد
چين
73063010
لوله هاي به قطريک سانتيمترو کمتر، باسطح مقطع مدور،جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج
34,000
2,168,193,600 ریال
51,624 $
25
12 / 1399
شهرکرد
چين
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
80
1,895,624,500 ریال
45,134 $
26
8 / 1399
شهرکرد
چين
90321090
سایر ترموستات ها
2,500
1,728,678,000 ریال
41,159 $
27
10 / 1399
شهرکرد
چين
90321090
سایر ترموستات ها
2,729
1,614,366,214 ریال
38,437 $
28
12 / 1399
شهرکرد
چين
91070000
کليد قطع و وصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون.
3,636
1,586,285,262 ریال
37,769 $
29
8 / 1399
شهرکرد
چين
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
1,900
1,496,728,800 ریال
35,636 $
30
8 / 1399
شهرکرد
چين
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
8,540
1,363,176,000 ریال
32,457 $
31
4 / 1399
شهرکرد
چين
28092020
اسيد فسفريک با درجه خلوص 55درصد و بالاتر
26,460
1,162,684,152 ریال
27,683 $
32
4 / 1399
شهرکرد
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
3,280
1,129,930,000 ریال
26,903 $
33
12 / 1399
شهرکرد
چين
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
540
912,874,882 ریال
21,735 $
34
12 / 1399
شهرکرد
چين
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
1,850
819,378,000 ریال
19,509 $
35
12 / 1399
شهرکرد
چين
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
500
729,013,116 ریال
17,357 $
36
5 / 1399
شهرکرد
چين
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
1,870
675,024,000 ریال
16,072 $
37
8 / 1399
شهرکرد
چين
94056000
چراغ هاي تبليغاتي،علائم نورا ني، تابلوهاي نورا ني را هنما و اشياء همانند
560
604,568,400 ریال
14,394 $
38
12 / 1399
شهرکرد
چين
85123090
دستگاه هاي علامت دادن سمعي غير مذکور در جاي ديگر
505
525,122,874 ریال
12,503 $
39
4 / 1399
شهرکرد
چين
85152190
ساير ماشينهاي جوشکاري فلزات با مقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار
1,380
523,336,000 ریال
12,460 $
40
5 / 1399
شهرکرد
چين
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
5,020
502,217,856 ریال
11,958 $
41
12 / 1399
شهرکرد
چين
73181410
پيچ خود کار ا زجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
2,771
408,418,794 ریال
9,724 $
42
6 / 1399
شهرکرد
چين
90321090
سایر ترموستات ها
600
382,544,662 ریال
9,108 $
43
12 / 1399
شهرکرد
چين
76061190
ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج به غير از ورق کامپوزيتي
2,312
346,335,288 ریال
8,246 $
44
11 / 1399
شهرکرد
چين
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
403
330,287,370 ریال
7,864 $
45
11 / 1399
شهرکرد
چين
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
560
197,040,900 ریال
4,691 $
46
12 / 1399
شهرکرد
چين
73181490
ساير پيچ خودکارا زچدن، اهن يا فولاد غير ازجنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده
1,529
190,976,220 ریال
4,547 $
47
4 / 1399
شهرکرد
چين
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
380
170,084,200 ریال
4,050 $
48
11 / 1399
شهرکرد
چين
90321090
سایر ترموستات ها
125
89,903,975 ریال
2,141 $
49
11 / 1399
شهرکرد
چين
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
100
81,937,800 ریال
1,951 $
50
12 / 1399
شهرکرد
چين
73181690
ساير مهره ها غير ازجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده، ازچدن، اهن يافولاد
556
61,367,112 ریال
1,461 $
مجموع کل (ریال): 208,103,919,429
مجموع کل (دلار): 4,954,855