آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک شهيد باهنرآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک شهيد باهنر 326 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
44,913
767,798,786,874 ریال
18,280,923 $
2
3 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
44,492
700,923,330,220 ریال
16,688,651 $
3
2 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
31,930
651,037,966,260 ریال
15,500,904 $
4
10 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
38,860
569,527,964,867 ریال
13,560,190 $
5
6 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
32,091
506,666,511,176 ریال
12,063,488 $
6
12 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
19,284
437,228,405,742 ریال
10,410,200 $
7
9 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
23,311
376,946,545,776 ریال
8,974,918 $
8
11 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
22,760
369,467,864,028 ریال
8,796,854 $
9
8 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
20,807
252,809,152,432 ریال
6,019,266 $
10
7 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
14,098
250,343,007,448 ریال
5,960,548 $
11
12 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
466,200
101,112,804,000 ریال
2,407,448 $
12
4 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
49,405
88,642,974,449 ریال
2,110,547 $
13
7 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
2,267,280
88,553,951,724 ریال
2,108,427 $
14
1 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
3,683
81,250,580,450 ریال
1,934,538 $
15
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
5,501
75,879,725,771 ریال
1,806,660 $
16
2 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
1,150,000
72,066,060,000 ریال
1,715,859 $
17
2 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
36,347
63,438,246,938 ریال
1,510,434 $
18
10 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
40081190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري
7,510
63,168,000,000 ریال
1,504,000 $
19
10 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
260,100
59,010,912,000 ریال
1,405,022 $
20
3 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
21,800
53,512,205,400 ریال
1,274,100 $
21
11 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,383,320
51,566,539,210 ریال
1,227,775 $
22
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
20,891
47,528,989,760 ریال
1,131,643 $
23
7 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
213,300
47,447,951,000 ریال
1,129,713 $
24
6 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
213,300
47,265,153,000 ریال
1,125,361 $
25
9 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84295221
بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار
199,800
44,062,200,000 ریال
1,049,100 $
26
7 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
564,480
39,963,638,892 ریال
951,515 $
27
6 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
940,635
36,738,715,292 ریال
874,731 $
28
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
17,183
35,997,981,004 ریال
857,095 $
29
2 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
33,000
31,227,000,000 ریال
743,500 $
30
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
455,000
31,223,010,000 ریال
743,405 $
31
10 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
450,000
30,972,200,850 ریال
737,433 $
32
7 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
89019000
وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاو وسايل نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و کالا
12,000
30,578,772,000 ریال
728,066 $
33
8 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
767,745
29,986,087,585 ریال
713,954 $
34
12 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
605,250
28,423,769,100 ریال
676,756 $
35
9 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
395,500
27,749,993,395 ریال
660,714 $
36
3 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
12,481
26,169,288,021 ریال
623,078 $
37
4 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
33,000
25,540,200,000 ریال
608,100 $
38
12 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
36,000
24,998,400,000 ریال
595,200 $
39
3 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
482,000
24,441,694,620 ریال
581,945 $
40
8 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
334,170
23,146,927,993 ریال
551,117 $
41
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84718010
انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM)
15,656
22,642,689,711 ریال
539,112 $
42
4 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84433100
ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد
49,924
21,264,460,551 ریال
506,297 $
43
4 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
5,640
20,959,243,362 ریال
499,030 $
44
6 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
296,500
20,730,580,453 ریال
493,585 $
45
7 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
10059090
ذرت (بلال سبز)
711,900
18,984,613,644 ریال
452,015 $
46
6 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84314300
اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049
14,500
18,700,560,000 ریال
445,251 $
47
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
87043110
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز جرقه ای - احتراقی با وزن ناخالص حداکثر 3.5 تن
23,000
18,648,000,000 ریال
444,000 $
48
4 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85286200
با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471
6,008
16,787,195,271 ریال
399,695 $
49
5 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
87033329
ساير
15,000
16,086,000,000 ریال
383,000 $
50
12 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
5,198
14,804,573,916 ریال
352,490 $
مجموع کل (ریال): 6,504,021,424,185
مجموع کل (دلار): 154,857,653