آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک غرب تهران 56 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
21,755
115,817,223,538 ریال
2,757,553 $
2
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
11,027
54,203,869,296 ریال
1,290,568 $
3
7 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
8,497
44,744,666,178 ریال
1,065,349 $
4
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
7,795
40,750,296,474 ریال
970,245 $
5
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
2,907
38,301,405,415 ریال
911,938 $
6
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
40149000
اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر
8,992
31,358,493,109 ریال
746,631 $
7
4 / 1399
غرب تهران
اتريش
30069100
لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy)
6,147
23,096,139,125 ریال
549,908 $
8
11 / 1399
غرب تهران
اتريش
68129100
پوشاك، متفرعات پوشاك، پاي پوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوط ها بر اساس پنبه نسوز يابر اساس پنبه نسوز غير از پنبه نسوز كروسيدوليت
1,550
13,704,036,490 ریال
326,287 $
9
6 / 1399
غرب تهران
اتريش
40149000
اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر
3,250
11,817,815,832 ریال
281,377 $
10
11 / 1399
غرب تهران
اتريش
90181190
اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف
5,325
10,907,356,652 ریال
259,699 $
11
7 / 1399
غرب تهران
اتريش
90181190
اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف
5,325
10,414,670,898 ریال
247,968 $
12
6 / 1399
غرب تهران
اتريش
90189099
ساير، همچنين اجزا و قطعات و متفرعات
5,325
10,411,015,133 ریال
247,881 $
13
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
4,570
10,153,161,357 ریال
241,742 $
14
3 / 1399
غرب تهران
اتريش
21069010
استابيلايزر
30,000
8,857,552,850 ریال
210,894 $
15
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
27,943
7,206,677,439 ریال
171,588 $
16
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
87032339
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي
3,980
7,129,571,400 ریال
169,752 $
17
11 / 1399
غرب تهران
اتريش
39269020
کيسه ا درا راز مواد پلاستيكي
6,200
6,049,899,000 ریال
144,045 $
18
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
13023900
لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر
10,000
4,157,407,800 ریال
98,986 $
19
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
21069010
استابيلايزر
9,975
3,710,715,606 ریال
88,350 $
20
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
21069080
مكمل غذايي
3,260
3,700,140,718 ریال
88,099 $
21
11 / 1399
غرب تهران
اتريش
21069010
استابيلايزر
20,175
3,446,747,329 ریال
82,065 $
22
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
39269020
کيسه ا درا راز مواد پلاستيكي
3,441
3,060,340,080 ریال
72,865 $
23
7 / 1399
غرب تهران
اتريش
39171000
روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي
3,529
2,833,283,460 ریال
67,459 $
24
3 / 1399
غرب تهران
اتريش
28353100
تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم)
20,000
2,666,060,600 ریال
63,478 $
25
6 / 1399
غرب تهران
اتريش
34021390
ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
18,000
2,652,537,030 ریال
63,156 $
26
4 / 1399
غرب تهران
اتريش
39269020
کيسه ا درا راز مواد پلاستيكي
2,759
2,624,005,755 ریال
62,476 $
27
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
39021020
گريد فيلم پلي پروپيلن
22,000
2,521,413,675 ریال
60,034 $
28
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
44129900
تخته چند لا، پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6 ميلي متر.
21,204
2,467,471,784 ریال
58,749 $
29
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
28353100
تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم)
16,950
2,430,583,925 ریال
57,871 $
30
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
344
2,191,359,976 ریال
52,175 $
31
8 / 1399
غرب تهران
اتريش
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
8,586
2,148,438,854 ریال
51,153 $
32
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
84385000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي
540
2,092,749,300 ریال
49,827 $
33
3 / 1399
غرب تهران
اتريش
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
7,861
1,808,110,330 ریال
43,050 $
34
10 / 1399
غرب تهران
اتريش
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
5,500
1,791,209,550 ریال
42,648 $
35
2 / 1399
غرب تهران
اتريش
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
3,408
1,769,471,210 ریال
42,130 $
36
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
39171000
روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي
2,344
1,766,544,966 ریال
42,061 $
37
6 / 1399
غرب تهران
اتريش
29181100
اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن
12,800
1,705,855,680 ریال
40,616 $
38
6 / 1399
غرب تهران
اتريش
87029000
وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل 10 نفر يا بيشترغير از نوع هيبريدي و ديزل و نيمه ديزيل
1,864
1,675,167,500 ریال
39,885 $
39
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
44092900
چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد
19,750
1,665,136,615 ریال
39,646 $
40
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
29181100
اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن
13,000
1,627,268,220 ریال
38,744 $
41
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
1,100
1,517,819,333 ریال
36,139 $
42
12 / 1399
غرب تهران
اتريش
29181100
اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن
11,600
1,513,908,504 ریال
36,045 $
43
10 / 1399
غرب تهران
اتريش
44092900
چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد
20,571
1,369,456,101 ریال
32,606 $
44
7 / 1399
غرب تهران
اتريش
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
2,179
1,206,081,900 ریال
28,716 $
45
1 / 1399
غرب تهران
اتريش
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
2,015
1,059,691,024 ریال
25,231 $
46
2 / 1399
غرب تهران
اتريش
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
3,769
967,644,608 ریال
23,039 $
47
2 / 1399
غرب تهران
اتريش
21069010
استابيلايزر
6,000
959,337,600 ریال
22,841 $
48
11 / 1399
غرب تهران
اتريش
39171000
روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي
984
844,937,373 ریال
20,118 $
49
5 / 1399
غرب تهران
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
2,000
606,504,060 ریال
14,441 $
50
2 / 1399
غرب تهران
اتريش
39171000
روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي
656
518,730,905 ریال
12,351 $
مجموع کل (ریال): 511,999,981,557
مجموع کل (دلار): 12,190,475