آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک غرب تهران 503 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
801,233
154,920,018,378 ریال
3,688,572 $
2
2 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
831,589
134,402,727,505 ریال
3,200,065 $
3
7 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
13,209
112,551,368,272 ریال
2,679,794 $
4
6 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
5,565
96,637,687,617 ریال
2,300,897 $
5
7 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
86072100
ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
79,302
73,639,791,760 ریال
1,753,328 $
6
5 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
5,759
73,560,927,980 ریال
1,751,451 $
7
4 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
39100090
ساير
255,550
58,822,441,240 ریال
1,400,534 $
8
2 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,579,774
53,775,381,176 ریال
1,280,366 $
9
6 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
277,550
46,453,109,469 ریال
1,106,026 $
10
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
6,857
46,411,299,441 ریال
1,105,031 $
11
8 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
5,962
43,392,172,429 ریال
1,033,147 $
12
8 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,444
42,044,632,050 ریال
1,001,063 $
13
8 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
219,603
41,142,508,467 ریال
979,584 $
14
10 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
8,284
40,509,693,882 ریال
964,517 $
15
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
990,000
38,327,681,700 ریال
912,564 $
16
4 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
211,001
35,261,878,242 ریال
839,569 $
17
10 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
181,904
34,041,772,700 ریال
810,518 $
18
6 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183926
لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت)
728
32,491,826,193 ریال
773,615 $
19
11 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
173,901
32,410,826,328 ریال
771,686 $
20
6 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
3,838
31,678,888,820 ریال
754,259 $
21
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
180,420
31,306,312,921 ریال
745,388 $
22
5 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
1,240
30,640,236,998 ریال
729,529 $
23
5 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
86072100
ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
27,986
30,497,485,100 ریال
726,131 $
24
11 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
22,032
27,245,254,964 ریال
648,697 $
25
10 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
914,590
26,851,443,889 ریال
639,320 $
26
8 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
86072100
ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
16,511
25,492,412,400 ریال
606,962 $
27
10 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
18,954
24,084,682,092 ریال
573,445 $
28
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
1,880
22,652,236,570 ریال
539,339 $
29
11 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
19,350
22,581,293,528 ریال
537,650 $
30
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
987
22,292,553,625 ریال
530,775 $
31
11 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
753,420
22,119,663,401 ریال
526,659 $
32
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
28112200
دي اکسيد سيليسيم
60,000
22,060,437,000 ریال
525,248 $
33
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
1,424
21,736,075,685 ریال
517,526 $
34
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
30,626
21,709,870,807 ریال
516,902 $
35
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
39100090
ساير
85,500
21,141,873,135 ریال
503,378 $
36
1 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
7,532
21,020,134,738 ریال
500,479 $
37
2 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
1,457
19,301,424,310 ریال
459,558 $
38
12 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
15,182
18,724,725,100 ریال
445,827 $
39
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
3,000
18,131,939,910 ریال
431,713 $
40
1 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
2,775
17,862,487,328 ریال
425,297 $
41
1 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
100,017
17,689,371,346 ریال
421,176 $
42
7 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84825000
رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني).
42,406
17,452,914,000 ریال
415,546 $
43
9 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,525
16,886,150,050 ریال
402,051 $
44
6 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
86072100
ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
13,387
16,791,134,400 ریال
399,789 $
45
11 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
5,022
16,433,921,581 ریال
391,284 $
46
7 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
2,697
15,850,106,063 ریال
377,383 $
47
4 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
24,131
15,476,411,156 ریال
368,486 $
48
8 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
8,500
15,221,335,000 ریال
362,413 $
49
5 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
26,550
15,144,879,375 ریال
360,592 $
50
6 / 1399
غرب تهران
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
2,429
14,918,685,350 ریال
355,207 $
مجموع کل (ریال): 1,851,794,085,471
مجموع کل (دلار): 44,090,336