آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک غرب تهران 20 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
غرب تهران
دانمارک
84431600
ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک
11,800
40,668,737,460 ریال
968,303 $
2
7 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
62,700
18,280,677,387 ریال
435,254 $
3
8 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
49,000
15,286,600,512 ریال
363,967 $
4
7 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
89,000
12,081,516,464 ریال
287,655 $
5
11 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
30,725
11,934,200,581 ریال
284,148 $
6
5 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
41,900
10,424,165,405 ریال
248,194 $
7
5 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
57,420
9,900,433,635 ریال
235,725 $
8
10 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
52,180
9,630,505,908 ریال
229,298 $
9
4 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
42,000
7,465,855,320 ریال
177,758 $
10
6 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
49,500
6,455,589,427 ریال
153,705 $
11
10 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
19,500
5,105,700,215 ریال
121,564 $
12
6 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
15,625
4,914,237,694 ریال
117,006 $
13
1 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
31,240
3,831,449,964 ریال
91,225 $
14
1 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069010
استابيلايزر
10,500
2,843,486,100 ریال
67,702 $
15
7 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
9,600
2,399,133,600 ریال
57,122 $
16
11 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
12,850
1,974,665,325 ریال
47,016 $
17
6 / 1399
غرب تهران
دانمارک
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
1,000
1,955,195,500 ریال
46,552 $
18
9 / 1399
غرب تهران
دانمارک
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
1,000
1,917,934,200 ریال
45,665 $
19
8 / 1399
غرب تهران
دانمارک
21069020
امولسيفاير
7,000
1,184,073,800 ریال
28,192 $
20
10 / 1399
غرب تهران
دانمارک
84596100
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي)
3,400
368,459,700 ریال
8,773 $
مجموع کل (ریال): 168,622,618,197
مجموع کل (دلار): 4,014,824