آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک غرب تهران 43 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
90312000
دستگاه هاي آزمايش (test bench)
2,550
87,082,537,913 ریال
2,073,394 $
2
5 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
64,500
6,865,314,660 ریال
163,460 $
3
8 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84825000
رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني).
32,240
6,108,750,000 ریال
145,446 $
4
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
54,300
5,795,346,060 ریال
137,984 $
5
10 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84612000
ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها
70,000
5,585,999,650 ریال
133,000 $
6
6 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84621000
ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها
67,000
4,988,245,500 ریال
118,768 $
7
2 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
46,500
4,609,351,200 ریال
109,746 $
8
1 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84825000
رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني).
20,234
4,584,121,776 ریال
109,146 $
9
3 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
52,000
3,977,151,360 ریال
94,694 $
10
5 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
02044200
ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان
19,130
3,807,933,628 ریال
90,665 $
11
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
33,500
3,583,738,200 ریال
85,327 $
12
4 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
22071090
الكل اتيليك تقليب نشده بالاتر از 80% حجمي الکل به غير از 100% خالص
49,460
3,539,167,560 ریال
84,266 $
13
3 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
31,450
3,185,741,000 ریال
75,851 $
14
5 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
40,000
3,175,210,870 ریال
75,600 $
15
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
26,000
2,801,089,200 ریال
66,693 $
16
4 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
23,000
2,423,329,300 ریال
57,698 $
17
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
26,000
2,366,194,400 ریال
56,338 $
18
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593900
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
22,000
2,356,246,200 ریال
56,101 $
19
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84624100
ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي
23,000
2,291,674,000 ریال
54,564 $
20
5 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
86073000
قلابها و ساير وسايل کوپلينگ، ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن و اجزاء و قطعات آن ها
20,250
2,117,610,000 ریال
50,419 $
21
7 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
20,000
2,084,670,000 ریال
49,635 $
22
8 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
6,800
2,064,816,000 ریال
49,162 $
23
5 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
22071090
الكل اتيليك تقليب نشده بالاتر از 80% حجمي الکل به غير از 100% خالص
25,280
1,838,968,320 ریال
43,785 $
24
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
23,000
1,769,919,000 ریال
42,141 $
25
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
19,000
1,769,919,000 ریال
42,141 $
26
6 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
14,000
1,669,893,680 ریال
39,759 $
27
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
21,000
1,625,557,500 ریال
38,704 $
28
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84593100
ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، باکنترل شماره ا ي
20,000
1,548,150,000 ریال
36,861 $
29
4 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
13,500
1,508,565,900 ریال
35,918 $
30
9 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
13,176
1,499,436,327 ریال
35,701 $
31
10 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
19,000
1,470,742,500 ریال
35,018 $
32
8 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
10,000
1,369,926,000 ریال
32,617 $
33
6 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
1,570
1,330,083,631 ریال
31,669 $
34
6 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
12,000
1,250,802,000 ریال
29,781 $
35
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
11,000
902,915,200 ریال
21,498 $
36
7 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84601900
ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات، با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه در جاي ديگر مذکور نباشد
10,000
789,196,500 ریال
18,790 $
37
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84602900
ماشين هاي سنگ زني براي فلزات، غير از سطوح تخت، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر
7,000
782,868,520 ریال
18,640 $
38
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84596900
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
7,000
754,139,400 ریال
17,956 $
39
7 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84614000
ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده
8,500
670,817,025 ریال
15,972 $
40
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
8,000
629,581,000 ریال
14,990 $
41
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84604000
ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن، براي کار بر روي فلز
4,000
447,353,440 ریال
10,651 $
42
11 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84596900
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد
2,000
223,676,720 ریال
5,326 $
43
12 / 1399
غرب تهران
فدراسیون روسيه
84624900
ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي
2,000
215,468,400 ریال
5,130 $
مجموع کل (ریال): 189,462,218,540
مجموع کل (دلار): 4,511,005