آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک غرب تهران 95 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
30,855
47,075,642,866 ریال
1,120,849 $
2
12 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
60,652
34,160,869,924 ریال
813,354 $
3
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
14,731
22,450,069,675 ریال
534,525 $
4
1 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
8,461
15,807,597,550 ریال
376,371 $
5
11 / 1399
غرب تهران
فرانسه
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,050
15,427,802,500 ریال
367,329 $
6
1 / 1399
غرب تهران
فرانسه
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
4,203
12,403,709,500 ریال
295,326 $
7
5 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
9,384
12,000,056,447 ریال
285,716 $
8
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
10,130
9,452,649,660 ریال
225,063 $
9
1 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
6,400
8,835,300,026 ریال
210,364 $
10
5 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
7,550
8,268,549,983 ریال
196,870 $
11
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
96081010
قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار)
9,092
7,335,185,618 ریال
174,647 $
12
6 / 1399
غرب تهران
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
17,390
6,357,388,518 ریال
151,366 $
13
6 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
9,250
5,418,710,000 ریال
129,017 $
14
11 / 1399
غرب تهران
فرانسه
32081040
لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها
33,300
4,805,388,864 ریال
114,414 $
15
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
22,387
4,661,651,284 ریال
110,992 $
16
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
3,272
4,316,256,040 ریال
102,768 $
17
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
2,173
4,157,789,981 ریال
98,995 $
18
12 / 1399
غرب تهران
فرانسه
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
9,905
3,722,412,725 ریال
88,629 $
19
7 / 1399
غرب تهران
فرانسه
39181090
ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي
19,483
3,242,284,908 ریال
77,197 $
20
12 / 1399
غرب تهران
فرانسه
39181090
ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي
18,151
3,020,644,587 ریال
71,920 $
21
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
39181090
ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي
16,794
3,018,091,500 ریال
71,859 $
22
12 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
3,428
2,500,090,200 ریال
59,526 $
23
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
87032329
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي
2,160
1,893,122,000 ریال
45,074 $
24
3 / 1399
غرب تهران
فرانسه
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
517
1,738,714,000 ریال
41,398 $
25
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
980
1,585,970,119 ریال
37,761 $
26
5 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
500
1,307,824,378 ریال
31,139 $
27
1 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
1,570
1,264,098,372 ریال
30,098 $
28
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
25120000
خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك
23,400
1,237,655,160 ریال
29,468 $
29
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
83016090
ساير اجزاء و قطعات قفل ها
1,420
1,016,533,140 ریال
24,203 $
30
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
456
856,756,948 ریال
20,399 $
31
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
39181090
ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي
4,711
449,729,135 ریال
10,708 $
32
7 / 1399
غرب تهران
فرانسه
73182400
خاروميخ ا شپيل حديد نشده، ازچدن، اهن يافولاد
400
433,837,440 ریال
10,329 $
33
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85122010
دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
611
426,386,966 ریال
10,152 $
34
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
5,550
400,088,000 ریال
9,526 $
35
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
40169990
ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر
821
297,050,683 ریال
7,073 $
36
6 / 1399
غرب تهران
فرانسه
40169980
دسته موتور و ضربه گيرهاي لاستيکي (مانتينگ) خودرو
552
273,015,189 ریال
6,500 $
37
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
74
217,176,732 ریال
5,171 $
38
1 / 1399
غرب تهران
فرانسه
94016900
نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده
700
207,396,000 ریال
4,938 $
39
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
131
174,901,769 ریال
4,164 $
40
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
40169990
ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر
343
167,090,110 ریال
3,978 $
41
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84841010
درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت
66
141,078,490 ریال
3,359 $
42
6 / 1399
غرب تهران
فرانسه
40103990
ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر
78
125,756,514 ریال
2,994 $
43
2 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
45
101,128,479 ریال
2,408 $
44
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
340
81,586,220 ریال
1,943 $
45
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85443020
ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني
52
77,544,169 ریال
1,846 $
46
7 / 1399
غرب تهران
فرانسه
39162090
تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل
95
76,112,800 ریال
1,812 $
47
4 / 1399
غرب تهران
فرانسه
39162090
تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل
104
74,715,588 ریال
1,779 $
48
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
85443020
ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني
36
73,995,880 ریال
1,762 $
49
9 / 1399
غرب تهران
فرانسه
73182200
وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد
14
70,719,361 ریال
1,684 $
50
10 / 1399
غرب تهران
فرانسه
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
44
66,470,452 ریال
1,583 $
مجموع کل (ریال): 253,274,596,450
مجموع کل (دلار): 6,030,346