آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک غرب تهرانآمار کل واردات از کشور چين گمرک غرب تهران 907 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
غرب تهران
چين
39011050
پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%
1,210,000
106,463,541,600 ریال
2,534,846 $
2
7 / 1399
غرب تهران
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
211,583
78,655,465,446 ریال
1,872,749 $
3
9 / 1399
غرب تهران
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
192,577
63,784,613,124 ریال
1,518,681 $
4
10 / 1399
غرب تهران
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
24,250
61,345,291,858 ریال
1,460,602 $
5
12 / 1399
غرب تهران
چين
90328940
یونیت کنترل موتور خودرو (ECU)
6,261
47,322,560,780 ریال
1,126,728 $
6
2 / 1399
غرب تهران
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
632,815
47,054,294,050 ریال
1,120,340 $
7
5 / 1399
غرب تهران
چين
60012200
پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي، کشباف يا قلاب باف.
356,927
42,686,854,325 ریال
1,016,354 $
8
4 / 1399
غرب تهران
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
136,731
42,426,480,629 ریال
1,010,154 $
9
9 / 1399
غرب تهران
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
63,248
40,874,306,421 ریال
973,198 $
10
10 / 1399
غرب تهران
چين
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
10,695
38,670,532,852 ریال
920,727 $
11
8 / 1399
غرب تهران
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
109,960
38,376,051,148 ریال
913,716 $
12
8 / 1399
غرب تهران
چين
85113090
کويل هاي روشن کردن
44,508
38,192,373,821 ریال
909,342 $
13
7 / 1399
غرب تهران
چين
86079900
اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند.
28,596
37,531,769,652 ریال
893,614 $
14
12 / 1399
غرب تهران
چين
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
18,641
36,763,164,494 ریال
875,313 $
15
7 / 1399
غرب تهران
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
79,886
36,488,823,771 ریال
868,782 $
16
12 / 1399
غرب تهران
چين
84821000
بلبرينگ.
42,819
35,761,720,098 ریال
851,470 $
17
7 / 1399
غرب تهران
چين
84821000
بلبرينگ.
42,656
35,217,287,120 ریال
838,507 $
18
8 / 1399
غرب تهران
چين
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
6,908
33,349,511,985 ریال
794,036 $
19
10 / 1399
غرب تهران
چين
84821000
بلبرينگ.
38,617
31,533,235,336 ریال
750,791 $
20
9 / 1399
غرب تهران
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
79,777
31,418,499,417 ریال
748,060 $
21
12 / 1399
غرب تهران
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
12,125
30,434,960,660 ریال
724,642 $
22
6 / 1399
غرب تهران
چين
60012200
پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي، کشباف يا قلاب باف.
255,746
29,380,941,636 ریال
699,546 $
23
4 / 1399
غرب تهران
چين
84812000
شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي.
25,392
29,312,680,826 ریال
697,921 $
24
1 / 1399
غرب تهران
چين
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
5,000
29,048,077,413 ریال
691,621 $
25
8 / 1399
غرب تهران
چين
90328940
یونیت کنترل موتور خودرو (ECU)
3,025
28,137,382,970 ریال
669,938 $
26
6 / 1399
غرب تهران
چين
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
54,094
27,988,838,757 ریال
666,401 $
27
11 / 1399
غرب تهران
چين
98871196
با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر
49,450
27,766,180,000 ریال
661,100 $
28
6 / 1399
غرب تهران
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
78,368
27,290,072,607 ریال
649,764 $
29
6 / 1399
غرب تهران
چين
85258010
دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
10,082
27,115,812,000 ریال
645,615 $
30
5 / 1399
غرب تهران
چين
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
213,591
26,990,188,300 ریال
642,624 $
31
12 / 1399
غرب تهران
چين
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
6,366
26,723,926,023 ریال
636,284 $
32
12 / 1399
غرب تهران
چين
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
53,813
26,234,506,684 ریال
624,631 $
33
7 / 1399
غرب تهران
چين
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
20,414
26,210,243,959 ریال
624,053 $
34
8 / 1399
غرب تهران
چين
84821000
بلبرينگ.
26,285
23,513,607,474 ریال
559,848 $
35
2 / 1399
غرب تهران
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
79,751
23,243,262,097 ریال
553,411 $
36
4 / 1399
غرب تهران
چين
82129090
ساير
44,850
22,633,104,652 ریال
538,883 $
37
6 / 1399
غرب تهران
چين
85113090
کويل هاي روشن کردن
28,416
22,036,520,260 ریال
524,679 $
38
5 / 1399
غرب تهران
چين
98871196
با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر
15,180
22,027,688,000 ریال
524,469 $
39
9 / 1399
غرب تهران
چين
85119000
اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511
26,773
21,433,305,244 ریال
510,317 $
40
1 / 1399
غرب تهران
چين
29242940
استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC)
77,000
20,932,088,100 ریال
498,383 $
41
4 / 1399
غرب تهران
چين
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
8,730
20,782,485,108 ریال
494,821 $
42
4 / 1399
غرب تهران
چين
84821000
بلبرينگ.
26,902
20,715,906,800 ریال
493,236 $
43
1 / 1399
غرب تهران
چين
84159090
ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر
88,415
20,658,448,256 ریال
491,868 $
44
12 / 1399
غرب تهران
چين
85118090
سايردستگاه هاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع ووصل آن ها، غير مذکور در جاي ديگر
4,221
20,551,580,523 ریال
489,323 $
45
3 / 1399
غرب تهران
چين
68138900
ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آن ها سوارنشده براي ترمز براي كلاج يا همانند فاقد پنبه نسوز كه در جاي ديگر گفته نشده است
43,217
20,525,279,511 ریال
488,697 $
46
12 / 1399
غرب تهران
چين
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
4,000
20,014,750,000 ریال
476,542 $
47
4 / 1399
غرب تهران
چين
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
4,010
19,417,246,644 ریال
462,315 $
48
10 / 1399
غرب تهران
چين
68138910
لنت کلاچ
33,669
19,025,120,470 ریال
452,979 $
49
12 / 1399
غرب تهران
چين
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
3,020
18,558,334,032 ریال
441,865 $
50
11 / 1399
غرب تهران
چين
40118090
سا?ر
51,804
18,468,720,000 ریال
439,731 $
مجموع کل (ریال): 1,641,087,636,933
مجموع کل (دلار): 39,073,517