آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک فولاد مبارکهآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک فولاد مبارکه 159 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84261190
سا?ر
1,177,500
658,474,413,921 ریال
15,677,962 $
2
6 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84253130
انواع وينچ (hoists) باظرفيت 10تن و بالاتر، با موتوربرقي
41,328
102,481,878,600 ریال
2,440,045 $
3
12 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
38160090
ککک ساير
1,954,632
101,502,667,442 ریال
2,416,730 $
4
12 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84602400
سا?ر با كنترل شمارهکاي
20,437
90,547,050,480 ریال
2,155,882 $
5
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
90,037
83,733,920,701 ریال
1,993,665 $
6
1 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84253130
انواع وينچ (hoists) باظرفيت 10تن و بالاتر، با موتوربرقي
50,357
77,314,898,990 ریال
1,840,831 $
7
9 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
11,250
49,343,204,714 ریال
1,174,838 $
8
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84253130
انواع وينچ (hoists) باظرفيت 10تن و بالاتر، با موتوربرقي
20,300
35,142,122,711 ریال
836,717 $
9
9 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
72029200
فرووا ناديوم.
30,000
33,491,101,679 ریال
797,407 $
10
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
42,497
33,440,371,050 ریال
796,199 $
11
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84821000
بلبرينگ.
10,016
32,209,935,047 ریال
766,903 $
12
5 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84831090
ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر
61,256
28,844,459,100 ریال
686,773 $
13
11 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
68061010
توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند
38,288
25,990,729,238 ریال
618,827 $
14
1 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
38160090
ککک ساير
488,320
20,895,254,796 ریال
497,506 $
15
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
8,546
20,465,268,302 ریال
487,268 $
16
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
5,328
19,234,410,728 ریال
457,962 $
17
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
1,205
17,778,043,742 ریال
423,287 $
18
3 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
10,758
16,406,498,531 ریال
390,631 $
19
1 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
69022090
آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر
341,891
15,581,058,293 ریال
370,978 $
20
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84249000
اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489
665
15,062,944,100 ریال
358,642 $
21
5 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84248990
ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر
393
15,032,644,434 ریال
357,920 $
22
5 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
69022090
آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر
206,862
14,862,845,062 ریال
353,877 $
23
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
69022090
آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر
272,321
13,548,329,091 ریال
322,579 $
24
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84839000
چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره.
7,320
12,191,580,875 ریال
290,276 $
25
11 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
72024910
سا?ر آل?اژها? آهن دارا? 0/05 درصد وزن? ?ا کمتر کربن
99,850
11,643,656,278 ریال
277,230 $
26
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85015390
سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي
18,800
11,037,094,474 ریال
262,788 $
27
9 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
15,592
10,732,164,821 ریال
255,528 $
28
5 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
8,067
10,343,459,389 ریال
246,273 $
29
12 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
16,800
10,012,221,752 ریال
238,386 $
30
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
38160090
ککک ساير
80,000
7,688,102,000 ریال
183,050 $
31
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
38160090
ککک ساير
162,040
7,302,848,112 ریال
173,877 $
32
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
9,025
6,929,343,031 ریال
164,984 $
33
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
73209090
فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور
3,500
6,707,740,000 ریال
159,708 $
34
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84596100
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي)
8,400
6,474,838,586 ریال
154,163 $
35
12 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
1,655
6,343,720,702 ریال
151,041 $
36
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
9,300
5,977,982,262 ریال
142,333 $
37
3 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
5,305
5,934,729,027 ریال
141,303 $
38
11 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
6,500
5,933,170,734 ریال
141,266 $
39
9 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84831090
ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر
10,330
5,595,761,600 ریال
133,232 $
40
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
453
5,560,806,504 ریال
132,400 $
41
11 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85149000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514
2,622
5,191,681,260 ریال
123,611 $
42
8 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84249000
اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489
1,254
4,975,629,908 ریال
118,467 $
43
7 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
1,238
4,746,729,861 ریال
113,017 $
44
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
1,562
4,454,338,377 ریال
106,056 $
45
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
40101200
تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با مواد نسجي
2,851
4,200,910,740 ریال
100,022 $
46
2 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85413000
تيريستورها، دي آها و تري آها، غير از وسايل حساس در برا بر نور
48
3,729,460,216 ریال
88,797 $
47
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
2,590
3,672,486,357 ریال
87,440 $
48
12 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
5,080
3,568,913,782 ریال
84,974 $
49
10 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84839000
چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره.
1,684
3,533,019,328 ریال
84,120 $
50
4 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
1,815
3,490,078,235 ریال
83,097 $
مجموع کل (ریال): 1,699,356,518,963
مجموع کل (دلار): 40,460,868