آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک فولاد مبارکهآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک فولاد مبارکه 170 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
864,106
558,530,924,533 ریال
13,298,355 $
2
11 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
823,791
538,573,428,315 ریال
12,823,177 $
3
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029300
فرونيوبيوم.
241,669
289,332,001,992 ریال
6,888,857 $
4
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021920
فرومنگنز داراي ا%وزني ياکمترکربن سايرا بعاد
2,716,000
214,319,636,750 ریال
5,102,848 $
5
2 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
2,807,000
197,660,293,744 ریال
4,706,197 $
6
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
2,939,000
192,654,521,647 ریال
4,587,012 $
7
7 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029300
فرونيوبيوم.
124,108
180,332,421,264 ریال
4,293,629 $
8
10 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029300
فرونيوبيوم.
138,000
170,411,109,902 ریال
4,057,407 $
9
4 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029200
فرووا ناديوم.
85,000
114,901,357,500 ریال
2,735,747 $
10
11 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029300
فرونيوبيوم.
60,827
81,433,185,945 ریال
1,938,885 $
11
8 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029300
فرونيوبيوم.
62,942
75,379,196,809 ریال
1,794,743 $
12
5 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
1,010,000
74,720,737,212 ریال
1,779,065 $
13
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
1,092,000
58,154,509,446 ریال
1,384,631 $
14
4 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
924,000
45,911,774,703 ریال
1,093,137 $
15
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84553000
غلتک هاي ماشين هاي نورد
68,600
40,942,155,159 ریال
974,813 $
16
4 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
103,528
40,278,632,338 ریال
959,015 $
17
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
100,547
40,244,466,282 ریال
958,202 $
18
3 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021920
فرومنگنز داراي ا%وزني ياکمترکربن سايرا بعاد
504,000
39,333,389,760 ریال
936,509 $
19
2 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
20,768
37,209,115,572 ریال
885,931 $
20
3 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
504,000
35,938,557,669 ریال
855,680 $
21
5 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
82,040
33,094,136,250 ریال
787,956 $
22
3 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029100
فروتيتانيوم و فرو سيليكوتيتانيوم
168,000
31,550,013,333 ریال
751,191 $
23
9 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
38190090
ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر
155,471
31,102,614,606 ریال
740,538 $
24
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
34,461
27,579,394,055 ریال
656,652 $
25
10 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
700,000
26,869,900,921 ریال
639,760 $
26
10 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
25051090
ساير شن و ماسه هاي سيليسي و کوارتزي غير مذكور در تعرفه 25051010
800,000
25,713,055,000 ریال
612,216 $
27
11 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
91,572
24,977,096,692 ریال
594,693 $
28
4 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84553000
غلتک هاي ماشين هاي نورد
64,290
22,835,449,832 ریال
543,701 $
29
1 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
299,000
21,724,541,466 ریال
517,251 $
30
7 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
27101920
گريس
100,700
20,226,443,756 ریال
481,582 $
31
10 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
106,400
19,260,797,037 ریال
458,590 $
32
7 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
10,384
17,734,829,388 ریال
422,258 $
33
10 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
50,308
17,668,291,597 ریال
420,674 $
34
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84741000
ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد
21,485
17,425,712,864 ریال
414,898 $
35
3 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
9,440
17,263,958,280 ریال
411,047 $
36
5 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
77,544
16,910,446,926 ریال
402,630 $
37
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
27,740
16,708,977,969 ریال
397,833 $
38
9 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
72029100
فروتيتانيوم و فرو سيليكوتيتانيوم
100,000
16,387,707,326 ریال
390,184 $
39
5 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
21,925
16,103,727,248 ریال
383,422 $
40
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
38190090
ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر
79,911
16,068,757,715 ریال
382,589 $
41
11 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69039030
سايراشياء سراميکي نسوز که موادي كه بيش از 50% وزني عناصر تشكيل دهنده آن ها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا بصورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد.
15,886
16,020,383,119 ریال
381,438 $
42
11 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
132,925
15,965,863,050 ریال
380,140 $
43
4 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
7,579
15,584,407,048 ریال
371,057 $
44
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84162000
مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط)
2,660
15,295,227,369 ریال
364,172 $
45
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
52,521
14,618,283,977 ریال
348,054 $
46
6 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84835000
چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره).
20,724
12,799,305,831 ریال
304,745 $
47
2 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
69032020
اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد
45,452
12,298,582,119 ریال
292,823 $
48
12 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
38190090
ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر
99,880
11,188,489,681 ریال
266,393 $
49
10 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
84082090
موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010
7,802
10,043,163,840 ریال
239,123 $
50
2 / 1399
فولاد مبارکه
امارات متحده عربي
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
12,360
9,854,011,648 ریال
234,619 $
مجموع کل (ریال): 3,597,134,986,485
مجموع کل (دلار): 85,646,069