آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک فولاد مبارکهآمار کل واردات از کشور چين گمرک فولاد مبارکه 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فولاد مبارکه
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
496,734
177,521,803,452 ریال
4,226,710 $
2
11 / 1399
فولاد مبارکه
چين
72029200
فرووا ناديوم.
39,766
52,879,464,752 ریال
1,259,035 $
3
5 / 1399
فولاد مبارکه
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
109,918
38,190,459,510 ریال
909,297 $
مجموع کل (ریال): 268,591,727,714
مجموع کل (دلار): 6,395,042